Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 27.11.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. Обмін документами з казначейством буде електронним

Підключення до системи «клієнт – казначейство» визначено пріоритетним на 2018 рік. Стосується це, у тому числі, і одержувачів бюджетних коштів.

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172328

Пошук одним рядком для 9.хх

Обмін документами з казначейством буде електронним

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Правила експлуатації колісних транспортних засобів наблизять до європейських

Серед іншого, з'являться обов'язковий техогляд, тахометри й обмежувачі швидкості на автомобілях і автобусах.

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172332

Пошук одним рядком для 9.хх

Правила експлуатації колісних транспортних засобів наблизять до європейських

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – автоперевезення, будівництво, агробізнес)

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. Історико-містобудівні обґрунтування планують скасувати

Натомість усі територіальні громади повинні розробити історико-архітектурні опорні плани.

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172334

Пошук одним рядком для 9.хх

Історико-містобудівні обґрунтування планують скасувати

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – будівництво)

Розмір бізнесу

 

Усі

ЮРИСТАМ

1. Нові процесуальні кодекси підписано

22 листопада Президент підписав Закон, який викладає в новій редакції Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, а також вносить істотні правки до Кримінального процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону "Про виконавче провадження".

Стисло основні зміни, передбачені новими кодексами, такі:

1)      у судах першої інстанції для цивільного та господарського процесу передбачено нову процедуру "урегулювання спорів за участю судді", під час якої суддя і сторони справи проводять зустрічі, спрямовані на досягнення компромісу без повноцінного судового розгляду;

2)      повністю переглянуто процедури доказування в судовому процесі, оскільки суд позбавлений права витребовувати докази за власною ініціативою і зобов'язаний приймати рішення виключно на підставі тих доказів, які подані сторонами. Також уточнено порядок подання деяких доказів: наприклад, подавати паперові копії електронних документів більше не обов'язково. Також істотно змінився підхід до призначення судових експертиз – їх можуть замовляти самі сторони ще до звернення до суду;

3)      урегульовано процесуальні правила роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Він буде єдиним судом першої й апеляційної інстанцій для відповідної категорії справ незалежно від складу сторін. Касаційною інстанцією в таких справах буде Верховний Суд. Розгляд справ проходитиме в будь-якому разі за правилами господарського судочинства;

4)      визначено нові правила роботи Верховного Суду – він працюватиме як суд касаційної інстанції, причому кожна його позиція буде обов'язковою для нижчих судів і державних органів.

Рішення ВС можуть приймати:

– колегія (основна процедура);

– палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої іншою колегією тієї самої палати або цією палатою позиції);

– об'єднана палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої колегією іншої палати або іншою палатою позиції);

– Велика Палата ВС (якщо можлива зміна раніше сформульованої позиції іншого касаційного суду в межах ВС);

5)      передбачено процедуру спрощеного позовного провадження в цивільному та господарському процесі. Ця процедура буде доступною в простих і малозначних справах, а про її застосування необхідно буде подавати клопотання;

6)      з'явиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Створюється він за аналогією з іншими реєстрами, до нього потраплятимуть усі документи, на підставі яких можливе примусове стягнення. Якщо документа немає в реєстрі – ніхто не зобов'язаний його виконувати;

7)      у господарському процесі запроваджується наказне провадження, правила якого використовуються під час розгляду простих справ, у яких початково немає спору (стягнення на підставі договору тощо).

Закон набуде чинності з дня початку роботи Верховного Суду в новому складі, а правила нових процесуальних кодексів застосовуватимуться до судових справ з урахуванням особливостей, визначених кожним кодексом індивідуально.

У межах видання ЮРИСТ&ЗАКОН у номерах від 14 і 21 грудня докладно розглядатимуться основні нововведення господарського процесу й адміністративного судочинства.

Як шукати в ресурсі

Загальне законодавство, Закон від 03.10.2017 № 2147-VIII

Пошук за іменем файла

T172147

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – юрфірми й адвокати)

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. Блокувальні критерії оновлено

Затверджено чергові зміни до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, – наказ Мінфіну від 09.11.2017 р. № 926.

Документ набув чинності 17 листопада 2017 року.

Цього разу зміни передбачають:

• автоматичний облік системою Моніторингу інформації з Таблиці даних платника податку (далі – Таблиця) і для платників, у яких значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному в пп. 4 п. 5, мають такі розміри: D0,02, P;

• прийняття комісією ДФС рішення про неврахування інформації з Таблиці, у разі якщо до контролюючого органу надійшла інформація про надання платником недостовірної інформації в Таблиці або інша податкова інформація, що свідчить про ризикованість операції. Якщо цю інформацію було враховано системою Моніторингу автоматично, то після прийняття комісією ДФС рішення про неврахування інформації в порядку, передбаченому цим пунктом, ця інформація з Таблиці не підлягає автоматичному обліку;

• автоматичний розрахунок ДФС показників D та P кожного 10-го числа календарного місяця, наступного за звітним, які стають доступними платнику в електронному кабінеті;

• викладення 1-го блокувального критерію в новій редакції, а саме: обсяг постачання товару/послуги, зазначений у ПН/РК, яку подано на реєстрацію у ЄРПН, у 1,5 разу більший за величину, що дорівнює залишку різниці обсягу придбання на митній території України такого товару/послуги (крім обсягу придбання товарів/послуг за операціями, які звільнені від оподаткування й підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою) та/або ввезення на митну територію України цього товару, зазначеного з 01.01.2017 в отриманих ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН, і митних деклараціях, та обсягу постачання відповідного товару/послуги, зазначеного в ПН/РК, зареєстрованих з 01.01.2017 у ЄРПН, і переважання в такому залишку (більш ніж 75 % загального такого залишку для платників, у яких значення показника D становить більш як 0,03; більш ніж 60 % – від 0,02 до 0,03; понад 50 % – від 0,015 до 0,02; понад 40 % – від 0,01 до 0,015, понад 30 % – від 0,005 до 0,01, понад 20 % – до 0,005) товарів з кодами УКТ ЗЕД, які визначає ДФС, та відсутність товару/послуги, зазначеного/зазначеної в ПН, яка подана на реєстрацію у ЄРПН, в інформації, поданій платником податку за встановленою формою, як товару/послуги, що на постійній основі постачається (виготовляється);

• уведення 3-го блокувального критерію такого змісту: РК, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка складена на отримувача – платника ПДВ, якщо передбачається зміна вартості товару/послуг більш ніж удвічі та/або зміна номенклатури товарів/послуг (для кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД – зміна перших чотирьох цифр кодів, а для кодів послуг згідно з ДКПП – перших двох цифр кодів);

• блокування ПН/РК у разі відповідності ПН/РК 2 і 3 блокувальним критеріям (останній критерій – новий).

Розгорнутий аналіз прийнятих новацій читайте в статті "Мінфін знову вдосконалив "блокувальні" критерії" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 48-49 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Довідники

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re31250

Re 30621

BZ010468.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

ПДВ

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

2. Бюджетникам оновлять фінзвітність

Суб'єкти держсектору незабаром можуть отримати оновлені форми фінзвітності:

• № 1-дс "Баланс";

• № 2-дс "Звіт про фінансові результати";

• № 3-дс "Звіт про рух грошових коштів";

• № 4-дс "Звіт про власний капітал".

Це передбачає проект наказу Мінфіну, яким запропоновано нову редакцію Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та нові редакції додатків 1 – 4 до НП(С)БОдс 101 "Подання фінансової звітності", якими й затверджено форми фінзвітності.

Також Мінфін іншим проектом наказу розробив зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору.

Мінфін розробив проект наказу, який повинен затвердити типову форму фінансової звітності № 5-дс "Примітки до річної фінансової звітності".

Цю форму застосовуватимуть суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

Докладніше – у статті видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН "Фінзвітність для держсектору планують оновити" (№ 46-47 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re17398

MF15004

ZX006116.LHT

ZX005415.LHT

BZ010436

Пошук одним рядком для 9.хх

Зміни до Закону про бухоблік

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. На Закон про бухоблік очікує капітальний апгрейд

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо вдосконалення деяких положень)" (законопроект № 4646-д).

Своєю чергою, документ передбачає такі зміни:

1) нову класифікацію підприємств для цілей бухобліку та фінзвітності;

2) обов'язковість застосування МСФЗ для складання звітності підприємств, які:

• становлять суспільний інтерес;

• здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

• здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначає Кабмін;

3) обов'язкове оприлюднення перевіреної аудитором фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, суб'єктів природних монополій на загальнодержавному ринку, а також підприємств, що здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

4) поширення Закону про бухоблік на облік у бюджетній сфері;

5) незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не будуть підставою для невизнання господарської операції;

6) скасування звіту про управління для мікро- та малих підприємств. Для середніх підприємств передбачено невідображення у звіті про управління так званої нефінансової інформації.

Документ набуде чинності 01.01.2018.

Докладний аналіз прийнятих змін "Обіцяні зміни в системі бухобліку вже на підході: Парламент – "за", слово за Президентом" читайте у виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 42-43 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

JH3L27LI.LHT

BZ010389.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Зміни до Закону про бухоблік

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі