Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 15.11.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. В Уряді підготували законопроект про захист бізнесу від зловживань силовиків

Обіцяно зробити цивілізованішою взаємодію правоохоронців і підприємців під час слідства, запровадити заборону вилучення оригіналів доказів і незалежний аудит.

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172272

Пошук одним рядком для 9.хх

В Уряді підготували законопроект про захист бізнесу від зловживань силовиків

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Найважливіше для керівника в новому Законі "Про житлово-комунальні послуги"

Задекларовано, що галузь ЖКП має всередині себе допускати існування різних устроїв, форм роботи, які, своєю чергою, повинні бути юридично рівноправними.

Розмежовано поняття житлової та комунальної послуги. Перша – це послуга з управління багатоквартирним будинком, яка охоплює: утримання спільного майна будинку, придбання електричної енергії для загальних потреб і поточний ремонт спільного майна. Комунальні послуги – це постачання й розподіл природного газу, електричної енергії, теплової енергії, гарячої води, централізовані водопостачання й водовідведення, поводження з побутовими відходами.

Визначено нову категорію суб'єктів ЖКГ – управитель багатоквартирного будинку. Це фізична або юридична особа, що забезпечує за договором зі співвласниками належне утримання й ремонт спільного майна будинку та прибудинкової території, належні умови проживання й задоволення господарсько-побутових потреб.

Плата виконавцеві ЖК-послуги (крім постачання природного газу й електричної енергії) за індивідуальним договором складається із плати за: послугу (виходячи з тарифів і обсягу споживання), абонентське обслуговування й обслуговування внутрішньобудинкових систем.

Установлено, що комерційний облік комунальних послуг здійснюється будинковим лічильником. Облік послуг із постачання газу й електроенергії – індивідуальними (тобто міськгази, очевидно, усе-таки будуть вимушені встановити всім індивідуальні лічильники).

Витрати щодо обслуговування всіх лічильників лягають на виконавця послуг (він їх зараховує до плати за абонентське обслуговування).

Визначено порядок відключення виконавцем боржників (за прострочення понад 30 днів) від надання послуг (крім електроенергії та газу – там свої норми).

Чітко прописано процедуру несанкціонованого доступу представника виконавця до приміщення для проведення ремонтних і відновлювальних робіт.

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172287

Пошук одним рядком для 9.хх

Найважливіше для керівника в новому Законі "Про житлово-комунальні послуги"

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Малий і середній

ЮРИСТАМ

1. Нові процесуальні кодекси

Верховна Рада підтримала законопроект, що викладає в новій редакції Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, а також вносить істотні правки до Кримінального процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону "Про виконавче провадження".

Коротко основні зміни, передбачені новими кодексами, такі:

1)     у судах першої інстанції для цивільного та господарського процесу передбачено нову процедуру "урегулювання спорів за участю судді", під час якої суддя та сторони справи проводять зустрічі, спрямовані на досягнення компромісу без повноцінного судового розгляду;

2)     повністю переглянуто процедури доказування в судовому процесі, оскільки суд позбавлений права витребувати докази з власної ініціативи й зобов'язаний ухвалювати рішення лише на підставі тих доказів, які подані (або витребувані) сторонами. Також уточнено порядок подання деяких доказів: наприклад, подавати паперові копії електронних документів більше не обов'язково. Також суттєво змінився підхід до призначення судових експертиз – їх можуть замовляти самі сторони ще до звернення до суду;

3)     урегульовано процесуальні правила роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Він буде єдиним судом першої та апеляційної інстанцій для відповідної категорії справ незалежно від складу сторін. Касаційною інстанцією в таких справах буде Верховний Суд;

4)     визначено нові правила роботи Верховного Суду – він працюватиме як суд касаційної інстанції, причому кожна його позиція буде обов'язковою для органів нижчих інстанцій і державних органів.

Рішення ВС може ухвалювати:

– колегія (основна процедура);

– палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої іншою колегією тієї самої палати або цією палатою позиції);

– об'єднана палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої колегією іншої палати або іншою палатою позиції);

– Велика Палата ВС (якщо можлива зміна раніше сформульованої позиції іншого касаційного суду в межах ВС);

5)     передбачено впровадження до нових редакцій кодексів процедури спрощеного позовного провадження. Ця процедура буде доступна в простих і малозначних справах, а про її застосування потрібно буде подавати клопотання;

6)      з'явиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Створюється він за аналогією з іншими реєстрами, до нього потраплятимуть усі документи, на підставі яких можливе примусове стягнення. Якщо документа немає в реєстрі – ніхто не зобов'язаний його виконувати.

Найближчим часом у продуктах з'явиться аналітика з цієї теми.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 6232

Пошук за іменем файла

JH4T400I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – юрфірми й адвокати)

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Опубліковано Закон "Про електронні довірчі послуги"

7 листопада опубліковано Закон "Про електронні довірчі послуги", який покликано прийти на зміну Закону "Про електронний цифровий підпис".

Згідно із Законом передбачено надання таких електронних довірчих послуг:

1)      реєстрованої електронної доставки, що забезпечує передання електронних даних з підтвердженням відправлення й отримання даних і захистом їх від втрати, крадіжки, пошкодження та несанкціонованих змін;

2)      створення, перевірка та підтвердження електронного підпису чи печатки;

3)      формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;

4)      формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;

5)      формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;

6)      зберігання електронних підписів, печаток і сертифікатів, пов'язаних із цими послугами.

Послуги поділяються на "прості" і кваліфіковані. Останні можуть надаватися виключно особами, яких включено до Довірчого списку – відкритого реєстру кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

Закон набере чинності через рік – із 7 листопада 2018 року.

Як шукати в ресурсі

Загальне законодавство, Закон № 2155-VIII від 05.10.2017

Пошук за іменем файла

T172155

Пошук одним рядком для 9.хх

Про електронні довірчі послуги

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРАМ

1. Постійне представництво не може прямо підрахувати дохід: як оподатковувати податком на прибуток

Якщо постійне представництво шляхом прямого підрахунку не може визначити суму прибутку, отриманого з джерелом його походження з України, зокрема через понесення нерезидентами витрат, пов'язаних із діяльністю представництв як в Україні, так і за її межами (об'єкти інтелектуальної власності, які створено та які обслуговуються за межами України), то таке представництво має право визначити оподатковуваний прибуток як різницю між доходом і витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

При цьому представництво подає до контролюючого органу Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, затверджений наказом Мінфіну від 13.06.2016 р. № 544. Одночасно з Розрахунком постійне представництво подає відповідну фінансову звітність, передбачену п. 46.2 ПКУ.

Під час виплати постійним представництвом нерезидента доходу (прибутку) на користь такого нерезидента податок, визначений відповідно до пп. 141.4.2 ПКУ, не справляється в разі, якщо такий дохід (прибуток) було оподатковано податком на прибуток під час визначення доходу (прибутку) із джерелом походження з України від провадження нерезидентом господарської діяльності через своє постійне представництво в Україні згідно з пп. 141.4.7 ПКУ (у тому числі під час визначення оподатковуваного прибутку шляхом застосування коефіцієнта 0,7).

Як шукати в ресурсі

Загальне законодавство, індивідуальна консультація № 2518/6/99-99-15-03-02-15/ІПК

Пошук за іменем файла

PK654

Пошук одним рядком для 9.хх

 шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі