Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 07.11.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. У Мінфіні запропонували сприяти благодійності додатковими податковими заходами

У разі якщо ініціативу підтримає парламент, буде розширено перелік одержувачів допомоги, звільненої від ПДФО та військового збору.

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172237

Пошук одним рядком для 9.хх

У Мінфіні запропонували сприяти благодійності додатковими податковими заходами

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Нова порція обіцянок малому й середньому бізнесу

Мінекономрозвитку опублікувало проект розпорядження Кабміну про затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії розвитку малого й середнього підприємництва на період до 2020 року.

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172228

Пошук одним рядком для 9.хх

Стратегія розвитку малого й середнього підприємництва на період до 2020 року

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Малий і середній

ЮРИСТАМ

1. Нові процесуальні кодекси

Верховна Рада підтримала законопроект, що викладає в новій редакції Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, а також вносить істотні правки до Кримінального процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону "Про виконавче провадження".

Коротко основні зміни, передбачені новими кодексами, такі:

1)     у судах першої інстанції для цивільного та господарського процесу передбачено нову процедуру "урегулювання спорів за участю судді", під час якої суддя та сторони справи проводять зустрічі, спрямовані на досягнення компромісу без повноцінного судового розгляду;

2)     повністю переглянуто процедури доказування в судовому процесі, оскільки суд позбавлений права витребувати докази з власної ініціативи й зобов'язаний ухвалювати рішення лише на підставі тих доказів, які подані (або витребувані) сторонами. Також уточнено порядок подання деяких доказів: наприклад, подавати паперові копії електронних документів більше не обов'язково. Також суттєво змінився підхід до призначення судових експертиз – їх можуть замовляти самі сторони ще до звернення до суду;

3)     урегульовано процесуальні правила роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Він буде єдиним судом першої та апеляційної інстанцій для відповідної категорії справ незалежно від складу сторін. Касаційною інстанцією в таких справах буде Верховний Суд;

4)     визначено нові правила роботи Верховного Суду – він працюватиме як суд касаційної інстанції, причому кожна його позиція буде обов'язковою для органів нижчих інстанцій і державних органів.

Рішення ВС може ухвалювати:

– колегія (основна процедура);

– палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої іншою колегією тієї самої палати або цією палатою позиції);

– об'єднана палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої колегією іншої палати або іншою палатою позиції);

– Велика Палата ВС (якщо можлива зміна раніше сформульованої позиції іншого касаційного суду в межах ВС);

5)     передбачено впровадження до нових редакцій кодексів процедури спрощеного позовного провадження. Ця процедура буде доступна в простих і малозначних справах, а про її застосування потрібно буде подавати клопотання;

6)      з'явиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Створюється він за аналогією з іншими реєстрами, до нього потраплятимуть усі документи, на підставі яких можливе примусове стягнення. Якщо документа немає в реєстрі – ніхто не зобов'язаний його виконувати.

Найближчим часом у продуктах з'явиться аналітика з цієї теми.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 6232

Пошук за іменем файла

JH4T400I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – юрфірми й адвокати)

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Опубліковано Закон "Про електронні довірчі послуги"

7 листопада опубліковано Закон "Про електронні довірчі послуги", який покликано прийти на зміну Закону "Про електронний цифровий підпис".

Згідно із Законом передбачено надання таких електронних довірчих послуг:

1)      реєстрованої електронної доставки, що забезпечує передання електронних даних з підтвердженням відправлення й отримання даних і захистом їх від втрати, крадіжки, пошкодження та несанкціонованих змін;

2)      створення, перевірка та підтвердження електронного підпису чи печатки;

3)      формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;

4)      формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката аутентифікації веб-сайту;

5)      формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;

6)      зберігання електронних підписів, печаток і сертифікатів, пов'язаних із цими послугами.

 

Послуги поділяються на "прості" і кваліфіковані. Останні можуть надаватися виключно особами, яких включено до Довірчого списку – відкритого реєстру кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

 

Закон набере чинності через рік – із 7 листопада 2018 року.

Як шукати в ресурсі

Загальне законодавство, Закон № 2155-VIII від 05.10.2017

Пошук за іменем файла

T172155

Пошук одним рядком для 9.хх

Про електронні довірчі послуги

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРАМ

1. Спливає строк подання квартальної звітності

До уваги бухгалтерів!

9 листопада спливає строк подання квартальної звітності (III квартал 2017 року):

• звіту про суми податкових пільг;

• податкової декларації з податку на прибуток підприємства платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності;

• розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• фінансової звітності за 9 місяців 2017 року до органів ДФСУ платниками податку на прибуток, які подають звітність щокварталу:

– Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1);

– Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2);

– Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва (форми № 1-м, 2-м);

• декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами;

• податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;

• податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ);

• податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця платниками, віднесеними до 3 групи;

• податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи платниками, віднесеними до 3 групи;

• податкової декларації екологічного податку;

• податкової декларації з рентної плати;

• розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (Додаток 1 до Декларації);

• розрахунку з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин (Додаток 3 до Декларації);

• розрахунку з рентної плати за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (Додаток 6 до Декларації);

• розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики (Додаток 7 до Декларації);

• розрахунку з рентної плати за спеціальне використання води (Додаток 5 до Декларації);

• розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (Додаток 8 до Декларації);

• розрахунку з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (Додаток 9 до Декларації);

• податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів;

• податкової декларації з туристичного збору.

Докладніше про терміни подання звітності та сплати податків можна дізнатися з Календаря бухгалтера.

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

ZX000281.LHT

ZX004573.LHT

ZX004374.LHT

ZX005073.LHT

ZX005171.LHT

ZX005415.LHT

 

ZX005569.LHT

ZX005695.LHT

ZX005696.LHT

ZX005982.LHT

ZX005983.LHT

ZX006036.LHT

ZX006041.LHT

ZX005711.LHT

ZX006085.LHT

ZX006126.LHT

ZX006127.LHT

ZX006152.LHT

ZX006162.LHT

ZX006188.LHT

ZX006195.LHT

ZX006197.LHT

ZX006198.LHT

ZX006199.LHT

ZX006200.LHT

SH000045

Пошук одним рядком для 9.хх

Зміни до Закону про бухоблік

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. На Закон про бухоблік очікує капітальний апґрейд

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо удосконалення деяких положень)" (законопроект № 4646-д).

Своєю чергою, документ передбачає такі зміни:

1) нову класифікацію підприємств для цілей бухобліку та фінзвітності;

2) обов'язковість застосування МСФЗ для складання звітності підприємств:

• які становлять суспільний інтерес;

• які здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

• які здійснюють господарську діяльність за видами, перелік яких визначає Кабмін;

3) обов'язкове оприлюднення перевіреної аудитором фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, суб'єктів природних монополій на загальнодержавному ринку, а також підприємств, що здійснюють видобування корисних копалин загальнодержавного значення;

4) поширення Закону про бухоблік на облік у бюджетній сфері;

5) незначні недоліки, виявлені в первинних документах, не будуть підставою для невизнання господарської операції;

6) скасування звіту про управління для мікро- і малих підприємств. Для середніх підприємств передбачено невідображення у звіті про управління так званої нефінансової інформації.

Документ набуде чинності 01.01.2018.

Докладний аналіз прийнятих змін "Обіцяні зміни в системі бухобліку вже на підході: Парламент – "за", слово за Президентом" читайте у виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 42-43 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

JH3L27LI.LHT

BZ010389.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Зміни до Закону про бухоблік

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. Президент підписав Закон про пенсійну реформу

Президент України підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Нагадаємо: згідно з текстом законопроекту з 1 січня 2018 року пенсію за віком призначатимуть:

• за наявності 25 років страхового стажу на 1 січня 2018 року – у 60 років. Розмір потрібного стажу щорічно збільшуватиметься на рік до досягнення 35 років у 2028 році;

• за наявності від 15 до 25 років страхового стажу на 1 січня 2018 року – у 63 роки. Величина стажу збільшуватиметься до досягнення діапазону від 25 до 35 років у 2028 році;

• за наявності 15 років страхового стажу на 1 січня 2019 року, але менш ніж 16 років, які давали б право виходу на пенсію у 63 роки, – у 65 років. Діапазон потрібного стажу щорічно збільшуватиметься на рік. Тобто з 2028 року пенсії у 65 років призначатимуть особам, які мають 15 – 25 років стажу.

Глава Держави подякував Уряду й Парламенту за спільні зусилля, які дали змогу прийняти цей важливий документ. За словами Президента, зараз необхідно зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якомога швидше отримали перерахунок пенсій.

Розгорнутий аналіз прийнятих новацій читайте у виданні БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 42-43 за 2017 рік):

• "Осучаснення" пенсій: чого чекати теперішнім і майбутнім пенсіонерам?";

• "Пенсійна реформа та сплата ЄСВ: точки перетину";

• "Пенсійний стаж для підприємців: привілей від держави чи пастка?".

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Довідники

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

T172148.LHT

BZ010387.LHT

BZ010386.LHT

BZ010384.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Пенсійна реформа

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі