Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 25.10.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. Відповідальність за порушення під час зовнішньоекономічної діяльності можуть послабити

Мінекономрозвитку розробило проект змін до Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Зміни стосуються процедур зупинення діяльності, індивідуального режиму ліцензування, а також спецконфіскацій і строків розгляду матеріалів.

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172151

Пошук одним рядком для 9.хх

Відповідальність за порушення під час зовнішньоекономічної діяльності може бути послаблено

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Законодавці ухвалили медичну реформу

Народні депутати ухвалили Закон "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і лікарських засобів", який є базовим для медичної реформи. Медичні гарантії забезпечили захищеною статтею держбюджету.

Серед норм, передбачених підсумковим варіантом законопроекту, наданого народним депутатам 19 жовтня, є такі положення:

1) скасовано співоплату за медичну допомогу громадянами – усі послуги оплачує держава;

2) установлено мінімальний обсяг коштів, що спрямовуються на державну програму медичних гарантій, – 5 % ВВП (захищена стаття держбюджету);

3) держава оплачує не лише первинну, екстрену, паліативну, а й допомогу другого рівня, спеціалізовану, допомогу дітям до 16 років, пологи;

4) збережено пільги у сфері охорони здоров'я (ветерани війни, чорнобильці, військовослужбовці та інші категорії, визначені на цей час законодавчо);

5) збільшено коефіцієнт коригування оплати праці медпрацівників – не менш як 250 % середньої зарплати за липень року, що передує року розрахунку;

6) плата за надані послуги надходить прямо медустановам.

Законопроект прийнято за основу 8 червня. До другого читання було подано 893 поправки, 413 із яких урахував профільний Комітет.

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172161

JH4VR00I

Пошук одним рядком для 9.хх

Законодавець схвалив медичну реформу

Сфера бізнесу

 

Усі (передусім – медичні послуги)

Розмір бізнесу

 

Усі

ЮРИСТАМ

 

1. Нові процесуальні кодекси

Верховна Рада підтримала законопроект, що викладає в новій редакції Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, а також вносить істотні правки до Кримінального процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону "Про виконавче провадження".

Коротко основні зміни, передбачені новими кодексами, такі:

1)     у судах першої інстанції для цивільного та господарського процесу передбачено нову процедуру "урегулювання спорів за участю судді", під час якої суддя та сторони справи проводять зустрічі, спрямовані на досягнення компромісу без повноцінного судового розгляду;

2)     повністю переглянуто процедури доказування в судовому процесі, оскільки суд позбавлений права витребувати докази з власної ініціативи й зобов'язаний ухвалювати рішення лише на підставі тих доказів, які подані (або витребувані) сторонами. Також уточнено порядок подання деяких доказів: наприклад, подавати паперові копії електронних документів більше не обов'язково. Також суттєво змінився підхід до призначення судових експертиз – їх можуть замовляти самі сторони ще до звернення до суду;

3)     урегульовано процесуальні правила роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Він буде єдиним судом першої та апеляційної інстанцій для відповідної категорії справ незалежно від складу сторін. Касаційною інстанцією в таких справах буде Верховний Суд;

4)     визначено нові правила роботи Верховного Суду – він працюватиме як суд касаційної інстанції, причому кожна його позиція буде обов'язковою для органів нижчих інстанцій і державних органів.

Рішення ВС може ухвалювати:

– колегія (основна процедура);

– палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої іншою колегією тієї самої палати або цією палатою позиції);

– об'єднана палата (якщо можлива зміна раніше сформульованої колегією іншої палати або іншою палатою позиції);

– Велика Палата ВС (якщо можлива зміна раніше сформульованої позиції іншого касаційного суду в межах ВС);

5)     передбачено впровадження до нових редакцій кодексів процедури спрощеного позовного провадження. Ця процедура буде доступна в простих і малозначних справах, а про її застосування потрібно буде подавати клопотання;

6)     з'явиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Створюється він за аналогією з іншими реєстрами, до нього потраплятимуть усі документи, на підставі яких можливе примусове стягнення. Якщо документа немає в реєстрі – ніхто не зобов'язаний його виконувати.

Найближчим часом у продуктах з'явиться аналітика з цієї теми.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 6232

Пошук за іменем файла

JH4T400I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – юрфірми й адвокати)

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. Особливості зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною

У зв'язку з проведенням пенсійної реформи Мінсоцполітики надало роз'яснення щодо зарахування декрету до страхового стажу.

До страхового стажу зараховуються періоди, протягом яких особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за які щомісяця було сплачено страхові внески в сумі не меншій за мінімальний страховий внесок.

Періоди трудової діяльності та інші періоди, які враховувалися у трудовому стажі для призначення пенсії до 01.01.2004 (дата набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"), зараховуються до страхового стажу в порядку та на умовах, передбачених законодавством, чинним раніше.

Так, до 01.01.2004 до трудового стажу зараховувалися всі періоди перебування в трудових відносинах, у тому числі в періоди відпусток:

– для догляду за дитиною до 3 років;

– у зв'язку з вагітністю та пологами;

– для догляду за дитиною згідно з медичним висновком, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Також до трудового стажу до 01.01.2004 зараховували час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не більш як до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

Починаючи з 01.01.2004, час догляду за дитиною зараховується до страхового стажу матері за таких умовах:

• догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

• одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З 1 січня 2005 р. внески за ці періоди сплачуються за рахунок коштів державного бюджету.

Сплата внесків за періоди перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами проводиться з 1 липня 2013 р.

Крім того, під час визначення права на призначення пенсії за віком також ураховуються періоди:

– перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 р. до 30 червня 2013 р. включно;

– перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку з 1 січня 2004 р. до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Пошук за іменем файла

GB009161.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Особливості зарахування до стажу роботи періоду догляду за дитиною

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі