Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 02.10.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. Новий Закон про освіту

Набув чинності Закон "Про освіту", який визначає контури реформи, яка є багато в чому ключовою для майбутнього країни.

Основні моменти цього Закону, які можуть справляти прямий або опосередкований вплив на бізнес узагалі й освітній бізнес зокрема, такі:

1. Повна загальна середня освіта міститиме три рівні: початкова (тривалість – чотири роки), базова середня (п'ять років) і профільна середня (три роки). Отже, те, що зараз називається навчанням у школі, триватиме 12 років і розпочнеться з 1 вересня 2018 року з першокласників. Старші учні довчатимуться за нині чинними програмами, тобто 11 років.

2. Результати навчання, отримані шляхом неформальної освіти або самоосвіти (приватне навчання), можуть бути визнані в системі формальної освіти, наприклад, якщо дитина не ходить до школи, то вона може бути допущена до проходження незалежного оцінювання.

3. Запроваджується Національна рамка кваліфікацій, 11 рівням якої відповідають 13 рівнів освіти – від дошкільного до наукового рівня вищої освіти. Окремо існують ступені вищої освіти: молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії (доктор мистецтва) та доктор наук.

4. Має бути створена Єдина державна електронна база з питань освіти. Її частинами будуть серед іншого чотири реєстри: суб'єктів освітньої діяльності, документів про освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та студентських (учнівських) квитків. А це означає, що незабаром під час приймання на роботу роботодавець зможе переконатися, що принесений диплом реальний, а не куплений.

5. Освітня діяльність здійснюється на підставі ліцензії. Навчальний заклад з власної ініціативи може пройти акредитацію освітньої програми. Такою можливістю, напевно, скористаються багато закладів, бажаючи отримати додаткові бали в боротьбі за платоспроможних здобувачів.

6. Якщо приватний або корпоративний навчальний заклад надає послугу загальної середньої освіти, то він повинен отримувати з бюджету компенсацію на кожного учня.

7. Запроваджується дуальна форма отримання освіти (краще було б її назвати комбінованою), тобто поєднання навчання в установі освіти з навчанням на робочих місцях – компанії можуть організувати ефективну підготовку потрібних їм фахівців.

 

Існуючим зараз навчальним закладам дається п'ять років на приведення своєї діяльності у відповідність до нових вимог.

 

 

Як шукати в ресурсі

Правова картина дня

Пошук за іменем файла

EN172070

Пошук одним рядком для 9.хх

Учіться вчити і вчитися по-новому

Сфера бізнесу

 

Приватні ВНЗ і школи, бізнес-освіта тощо

Розмір бізнесу

 

Усі

 

ЮРИСТАМ

1. Нові процесуальні кодекси

Верховна Рада підтримала законопроект, що викладає в новій редакції Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства, а також вносить істотні правки до Кримінального процесуального кодексу, Кодексу про адміністративні правопорушення та Закону "Про виконавче провадження".

Коротко основні зміни, передбачені новими кодексами, є такими:

1)      у судах першої інстанції для цивільного та господарського процесу передбачено нову процедуру "урегулювання спорів за участю судді", під час якої суддя та сторони справи проводять зустрічі, спрямовані на досягнення компромісу без повноцінного судового розгляду;

2)      повністю переглянуто процедури доказування в судовому процесі, оскільки суд позбавлений права витребувати докази з власної ініціативи й зобов'язаний ухвалювати рішення лише на підставі тих доказів, які подані (або витребувані) сторонами. Також уточнено порядок подання деяких доказів, наприклад, подавати паперові копії електронних документів більше не обов'язково. Також суттєво змінився підхід до призначення судових експертиз – їх можуть замовляти самі сторони ще до звернення до суду;

3)      урегульовано процесуальні правила роботи Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Він буде єдиним судом першої та апеляційної інстанцій для відповідної категорії справ незалежно від складу сторін. Касаційною інстанцією в таких справах буде Верховний Суд;

4)      визначено нові правила роботи Верховного Суду – він працюватиме як суд касаційної інстанції, причому кожна його позиція буде обов'язкова для органів нижчих інстанцій і державних органів.

Рішення ВС може ухвалюватися:

– колегією (основна процедура);

– палатою (якщо можлива зміна раніше сформульованої іншою колегією тієї самої палати або цією палатою позиції);

– об'єднаною палатою (якщо можлива зміна раніше сформульованої колегією іншої палати або іншою палатою позиції);

– Великою Палатою ВС (якщо можлива зміна раніше сформульованої позиції іншого касаційного суду в межах ВС);

5)      передбачено впровадження до нових редакцій кодексів процедури спрощеного позовного провадження. Ця процедура буде доступна в простих і малозначних справах, а про її застосування потрібно буде подавати клопотання;

6)      з'явиться Єдиний державний реєстр виконавчих документів. Створюється він за аналогією з іншими реєстрами, до нього потраплятимуть усі документи, на підставі яких можливе примусове стягнення. Якщо документа немає в реєстрі – ніхто не зобов'язаний його виконувати.

Найближчим часом у продуктах з'явиться аналітика з цієї теми.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 6232

Пошук за іменем файла

JH4T400I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед – юрфірми та адвокати)

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРАМ

1. Оновлено довідники податкових пільг

ДФСУ оприлюднила Довідник № 84/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник № 84/2 інших податкових пільг.

Нагадаємо, що дані відповідних довідників використовують платники податків під час заповнення Звіту про суми податкових пільг за формою, затвердженою постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1233, а також під час заповнення деякої податкової звітності.

Відзначимо, що зазнав змін зміст пільг за кодом 11020382 (міститься в Довіднику № 84/2 інших податкових пільг), що нині звучить так:

"Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов'язань за якими забезпечено державними або місцевими гарантіями, або у вигляді інших доходів за державними цінними паперами, що виплачуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, або у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до бюджету Автономної Республіки Крим чи міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), які відображаються в Державному бюджеті України або місцевих бюджетах чи кошторисі Національного банку України, або за кредити (позики), які отримані суб'єктами господарювання та виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями".

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Довідники

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

ST001386.LHT

ST002248.LHT

DFS04723

DFS04724

Пошук одним рядком для 9.хх

Довідник податкових пільг

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. За III квартал єдинники звітують за новою формою декларації

Податківці Харківської області нагадали, що 5 травня 2017 року набув чинності наказ Мінфіну від 17.03.2017 р. № 369, який оновив:

• податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця;

• податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи);

• податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи.

Керуючись нормами ПКУ та з огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал, а для платників першої та другої груп – календарний рік, оновлені форми декларацій використовуватимуть платники єдиного податку третьої групи для складання звітності за 9 місяців 2017 року, починаючи з 01.10.2017, а платники першої та другої груп – для складання звітності за 2017 рік – з 01.01.2018.

Для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності за попередні звітні (податкові) періоди, зазначену форму декларації використовуватимуть із 01.10.2017.

 

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Форми, бланки

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re27244.LHT

ZX005658.LHT

ZX006126.LHT

ZX006127.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Звітність ФОП

Звітність платників єдиного податку

Сфера бізнесу

 

Спрощена система оподаткування

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. Оновлено форми карток і книг аналітичного обліку для бюджетників

Затверджено нові форми для ведення обліку суб'єктами держсектору:

• картка аналітичного обліку готівкових операцій;

• картка аналітичного обліку касових видатків;

• картка аналітичного обліку фактичних видатків;

• картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань;

• книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб'єктам державного сектору нижчого рівня;

• книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов'язань;

• картка аналітичного обліку капітальних видатків;

• картка аналітичного обліку доходів від реалізації продукції (робіт, послуг);

• картка аналітичного обліку фінансових доходів (відсотків, роялті, дивідендів).

Докладніше про реформу бухобліку в держсекторі читайте в матеріалах видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН:

• "Із фактичними видатками в бюджетній звітності можна буде попрощатися" (№ 36-37 за 2017 рік);

• "Бюджетники вестимуть аналітику за новими формами" (№ 34-35 за 2017 рік);

• "Мінфін продовжує латати облікову нормативку для бюджетників: вийшов черговий "патч" (№ 32-33 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

наказ Мінфіну від 29.06.2017 р. № 604

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re30763.LHT

BZ010235

BZ010305

BZ010265

ZX006208.LHT

ZX006209.LHT

ZX006210.LHT

ZX006211.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Картки та книги аналітичного обліку для бюджетників

Сфера бізнесу

 

Бюджет

Розмір бізнесу

 

Усі