Корпорація МЕРЕЖА
Бюлетень Корпорації Мережа від 19.10.15

КЕРІВНИКАМ

 

1. Оновлено правила прийняття в експлуатацію об'єктів будівництва

 

З 9 жовтня діє нова редакція Порядку прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів.
Новий документ прийнято з метою привести правила прийняття в експлуатацію будівель і споруд у відповідність з реформою, що відбулася, у сфері архітектурно-будівельного нагляду та контролю.
Зокрема, ним передбачено розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими органами Держархбудінспекції.
Варто звернути увагу, що одночасно затверджено нові форми низки документів, які оформлюються в процесі прийняття об'єкта в експлуатацію.

 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, постанова № 750 від 08.09.2015

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів

 

2. Урегульовано правила електронної комерції

 

Набув чинності Закон про електронну комерцію.
Закон визначає організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в Україні, встановлює порядок вчинення електронних правочинів з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, визначає права й обов'язки учасників відносин у сфері електронної комерції.
У правове поле України вводяться нові терміни: електронна комерція, електронний товар, електронна торгівля, інтернет-магазин, електронний правочин.
Також регламентовано порядок укладення правочинів у сфері електронної комерції: умови; форма; обов'язкова інформація, яку має бути надано споживачам до укладення правочину; платежі; норми про захист персональних даних і про зберігання електронних документів; час і місце відправлення та одержання електронного повідомлення (документа). Установлюються й правила вирішення спорів, відповідальність у сфері електронної комерції.
Як запевняли автори законопроекту, він відповідає принципам європейського законодавства щодо електронної торгівлі, що дасть можливість і далі здійснювати інтеграцію економічних та правових інститутів України в європейський економічний і правовий простір. Крім того, онлайн-магазинам стане простіше спілкуватися з податковими органами і владою, що зрештою спростить життя й покупцям.
Варто зауважити, що Закон прирівнює електронну форму правочинів до їхньої письмової форми.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Закон № 675-VIII від 03.09.2015

"ЮРИСТ&ЗАКОН", № 34

"БУХГАЛТЕР&ЗАКОН", №  38, № 40

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про електронну комерцію

 

ЮРИСТАМ

 

1. Розширення сфери застосування спеціальної конфіскації
 
Верховна Рада прийняла за основу законопроект, яким пропонується передбачити можливість застосування спеціальної конфіскації як заходу кримінально-правового характеру за всі без винятку злочини.
Особливо варто звернути увагу, що спеціальну конфіскацію пропонується дозволити застосовувати й у випадках, коли це не передбачено санкцією відповідної статті Особливої частини Кримінального кодексу.
Також пропонується внести зміни до санкцій ряду статей Особливої частини Кримінального кодексу, згідно з якими конфіскація знарядь і предметів, добутих злочинним шляхом, замінюється на спеціальну конфіскацію зазначених знарядь і предметів.
 Крім того, заплановано зміни до статей 330 і 354 Цивільного кодексу, якими пропонується встановити, що:
 • добросовісним набувачем не може бути визнана особа, яка набула майно і при цьому знала або повинна була знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину;
 • конфіскація та спеціальна конфіскація можуть бути застосовані не лише як санкція за вчинення певного правопорушення. 

 Як шукати в ресурсі

-

Законопроекти та коментарі, № 2541а

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при її застосуванні

 

2. Роз'яснено правила сплати судового збору

 

Пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ змінив постанову про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах.
Встановлено, що у разі коли позов немайнового характеру подається одночасно декількома позивачами до одного або декількох відповідачів, судовий збір сплачується кожним позивачем окремим платіжним документом у розмірах, установлених за подання позову немайнового характеру.
Якщо позовна заява судом залишена без розгляду, а позивач знову звернувся до суду з таким самим позовом, то судовий збір сплачується на загальних підставах.
 Крім того, роз'яснюється, як суд перевіряє зарахування збору до спеціального фонду державного бюджету. Оскільки законодавством не встановлено певного порядку проставлення на розрахункових документах на переказ коштів відмітки про зарахування судового збору до спеціального фонду Державного бюджету України, суди повинні самостійно отримувати таку інформацію з Державної казначейської служби України.
На практиці вимога про встановлення факту зарахування коштів до бюджету раніше дуже псувала життя позивачам, оскільки суди зобов'язували відповідачів надавати їм докази.

 Як шукати в ресурсі

-

Судова практика, постанова № 10 від 25.09.2015

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін і доповнень до постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 10 "Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах"

 

3. Поправки до Модельного статуту ТОВ

 

Кабмін вніс зміни до Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю.
Змін зазнав пункт щодо наявності у ТОВ печатки. Якщо раніше він вказував на необхідність її наявності, то тепер передбачає можливість роботи ТОВ без печатки.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, постанова № 820 від 07.10.2015

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення зміни до пункту 5 Модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю

 

4. Зміни в доступі до відкритих реєстрів

 

З 6 жовтня діє Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції".
Документом передбачено запровадження можливості одержання інформації з Єдиного державного реєстру МВС про зареєстровані транспортні засоби через офіційний веб-сайт.
Водночас установлено, що одержувати цю інформацію онлайн (так само як і інформацію з Державного земельного кадастру та Єдиного реєстру прав на нерухомість та їх обтяжень) можуть тільки особи, які пройшли ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або іншого аналогічного інструмента.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Закон № 597-VIII від 14.07.2015

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. Сплата податків і зборів

 

Нагадуємо, що 20 жовтня закінчується граничний строк подання звітності за вересень 2015 року, а саме:

 • податкової декларації з податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
 • декларації з акцизного податку;
 • податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності);
 • податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
 • звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)).

Детальніше про строки подання звітності можна дізнатися з ресурсу Календар бухгалтера систем ЛІГА:ЗАКОН. Також тут можна знайти інформацію про хронологію дії бланків звітності.

 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, ресурс Довідники

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Календар бухгалтера

 

2. Штраф за несвоєчасну реєстрацію ПН

 

Законом № 643 було внесено зміни до п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, згідно з якими норми "штрафного" п. 1201.1 ПКУ не застосовуються у разі порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН, складених до 1 жовтня 2015 року.
Таким чином, у разі порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН, складених починаючи з 1 жовтня 2015 року, штраф згідно з п. 1201.1 ПКУ застосовується повністю.
 
Докладніше про це читайте на сторінках видання "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН":
 • "СЕА ПДВ: "покращення вже сьогодні" (№ 31 за 2015 р.);
 • "З 1 жовтня 2015 року починають застосовуватися штрафи за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН податкових накладних / розрахунків коригування" (№ 40 за 2015 р.). 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Порушення строків реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в ЄРПН

 

3. Подання квартальної звітності

 

Нагадуємо, що 9 листопада закінчується граничний строк подання звітності за III квартал 2015 року, а саме:

 • звіту про суми податкових пільг за 9 місяців 2015 року;
 • податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2015 року;
 • розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності, за три квартали 2015 року;
 • фінансової звітності за 9 місяців 2015 року органам ДФСУ платниками податку на прибуток, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • податкової декларації з податку на додану вартість за III квартал 2015 року платниками, у яких податковий період дорівнює календарному кварталу;
 • податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, за III квартал 2015 року (форма № 1ДФ);
 • податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали 2015 року платниками, віднесеними до 3 групи;
 • податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи за три квартали 2015 року платниками, віднесеними до 3 групи. Зверніть увагу, на відміну від фізосіб-підприємців, юрособи на єдиному податку за ІІІ квартал звітують за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну від 19.06.2015 р. № 578;
 • податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали 2015 року;
 • податкової декларації туристичного збору за три квартали 2015 року;
 • податкової декларації з екологічного податку за III квартал 2015 року;
 • податкового розрахунку зі сплати за користування надрами за III квартал 2015 року;
 • податкової декларації зі збору за користування радіочастотним ресурсом України за III квартал 2015 року;
 • податкової декларації збору за спеціальне використання води за три квартали 2015 року;
 • податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів за три квартали 2015 року.

Зверніть увагу, незважаючи на прийняття нових форм квартальної звітності, за ІІІ квартал звітність усе ще подається за "старими" формами.

Про строки подання звітності можна дізнатися з ресурсу Календар бухгалтера систем ЛІГА:ЗАКОН.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, ресурс Довідники, ресурс Календар бухгалтера

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Податкова звітність, календар бухгалтера

 

"Вісник МСФЗ" в Україні

 

1. Банки завершують перехід на МСФЗ

 

Нацбанк звертає увагу на те, що банкам необхідно до 1 грудня 2015 року завершити комплекс заходів для забезпечення відображення в бухгалтерському обліку операцій відповідно до вимог МСФЗ.
Коментар до листа-нагадування можна знайти у свіжому випуску видання. Там також є коментарі та наші публікації на тему завершення переходу банків на МСФЗ.   

 

2. Труднощі застосування 9-го стандарту

 

МСФЗ 9 – це спеціальний стандартдля фінансових операцій. Ми вважаємо, що банкам та іншим суб'єктам фінпослуг буде корисно ознайомитися з думкою Грема Холта про те, з якими труднощами можливо доведеться зіштовхнутися при його запровадженні ("Вісник МСФЗ" в Україні № 22).

 

3. Поліпшення орендованого майна

 

Питання про те, як відображати в обліку витрати на модернізацію орендованого майна з МСФЗ, містить не менше нюансів, ніж відображення такої операції за національними стандартами.
У свіжому випуску можна ознайомитися з тонкощами відображення орендованих поліпшень у МСФЗ-звітності.
 
4. Ведення бізнесу в Ізраїлі

 

На сторінках "Вісника МСФЗ" в Україні регулярно розміщено матеріали із суміжних галузей. Цього разу в рубриці "Кругозір" можна дізнатися про форми організації та особливості ведення бізнесу, про перспективні для інвестування галузі та оподаткування в Ізраїлі.