Корпорація МЕРЕЖА
Бюлетень Корпорації Мережа від 04.04.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. Використання печаток юросіб остаточно стало необов'язковим

Верховна Рада 23 березня проголосувала за виключення із законодавства вимог про обов'язкове використання печаток (незалежно від їхньої наявності у суб'єктів господарювання), необхідність використання печаток у взаєминах суб'єктів господарювання з держорганами, а також про можливість визнання документа недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв'язку з відсутністю відбитка печатки.

Також установлено адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за вимогу посадової особи про наявність відбитка печатки підприємства на документі, який подається до органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 4194

Пошук за іменем файла

JH38I00I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

ЮРИСТАМ

 

1.Акціонери зможуть вирішувати спірні ситуації за допомогою корпоративних договорів

Парламентом 23 березня прийнято закон, що регламентує питання укладення акціонерами АТ та учасниками (засновниками) ТОВ договорів з метою спільної реалізації їх прав.

До законодавства вводяться норми про укладення корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договорів між акціонерами.

Крім того, запроваджується обов'язок розкриття інформації про факт укладення договору між акціонерами.

Також з метою виконання зобов'язань, що виникають із договору між акціонерами, сторона, яку представляють, може зазначити в довіреності, виданій своєму представникові, про те, що ця довіреність не може бути скасована до закінчення терміну довіреності або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність), або після припинення зобов'язання, для виконання якого її видано. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

Установлюється також, що рішення про укладення договору між акціонерами або корпоративного договору, стороною якого є держава, що володіє акціями (часткою) від 25 % їх статутного капіталу, приймається відповідним суб'єктом управління державної власності. У разі якщо таким суб'єктом управління державної власності є госпструктура, рішення приймається її наглядовою радою або вищим органом управління.

Рішення про укладення договору, стороною якого є госптовариство, частка держави в якому становить 100 % і яке володіє від 25 % їх статутного капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури чи вищим органом управління господарського товариства, частка держави в якому становить 100 %.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 4470

Пошук за іменем файла

JH3G600I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2.Уточнено правила корпоративного управління в АТ

ВР 23 березня проголосувала за впровадження механізму умовного використання рахунка (ескроу), який дасть можливість удосконалити розрахунок за придбані акції.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку надано право контролю за виконанням учасниками ринку вимог спеціальних процедур, установлених статтею 65 Закону "Про акціонерні товариства", і право застосування заходів впливу до учасників, які не виконують зазначені процедури.

Необхідно буде розкривати інформацію про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного АТ, про придбання особою пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків, або 75 і більше відсотків, або 95 і більше відсотків АТ, а також інформацію про таких власників акцій.

По-новому врегульовано механізм придбання акцій приватного АТ внаслідок придбаного контрольного пакета акцій. Регулюються:

– придбання акцій публічного АТ за результатами придбання контрольного пакета акцій чи значного контрольного пакета акцій;

– обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій;

– обов'язкове придбання власниками 95 і більше відсотків простих акцій АТ акцій на вимогу акціонерів;

– наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій чи пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків акцій товариства;

– особливості придбання контрольного та домінуючого контрольного пакетів акцій у приватних АТ тощо.

Крім того, передбачено внесення змін до низки законів з метою комплексного врегулювання механізмів придбання акцій товариства за результатом придбаних контрольного, значного або домінуючого пакетів.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 2302а-д

Пошук за іменем файла

JH1RYDTI

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Середній, великий

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. Підстави для реєстрації або відмови в реєстрації в ЄРПН податкових накладних

Уряд затвердив підстави для прийняття рішення комісією ДФС про реєстрацію податкової накладної / розрахунка коригування в ЄРПН або про відмову в такій реєстрації.

Зокрема, передбачено, що комісія ДФС може відмовити платникові ПДВ у реєстрації податкової накладної тільки в разі:

• неподання платником податків письмових пояснень щодо підтвердження інформації, зазначеної в податковій накладній / розрахунку коригування, до яких застосовано процедуру зупинення реєстрації згідно з п. 201.16 ПКУ;

• неподання платником податків копій документів відповідно до пп. "в" пп. 201.16.1 ПКУ;

• подання платником податків копій документів, що складені з порушенням законодавства та/або не є достатніми для прийняття комісією ДФС рішення щодо реєстрації такої податкової накладної / розрахунка коригування.

Текст постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення підстав для прийняття рішення комісією Державної фіскальної служби про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації" від 29.03.2017 р. № 190 уже опубліковано в офіційному виданні КМУ "Урядовий кур'єр".

Нагадаємо: з 1 квітня 2017 року набув чинності п. 201.16 ПКУ, яким передбачено зупинення реєстрації в ЄРПН податкової накладної / розрахунка коригування в разі відповідності цієї податкової накладної / розрахунка коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунка коригування в ЄРПН, установлених згідно з п. 74.2 ПКУ.

Однак на сьогодні таких критеріїв не затверджено, натомість вони перебувають на стадії проекту Мінфіну, з яким можна ознайомитися в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Докладніше про це читайте в статті "Блокування реєстрації податкових накладних: проект критеріїв від Мінфіну" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 16-17, за 2017).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Постанова Кабміну від 29.03.2017 р. № 190

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

KP170190.LHT

BZ009981.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Блокування податкових накладних

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Бюджетникам оновили Баланс і Звіт про фінрезультати

Як відомо, перші форми Балансу та Звіту про фінрезультати (власне, як і решта форм фінзвітності для держсектору) було затверджено ще у 2010 році, але жодного разу ними не довелося скористатися. З тих чи інших причин дату набрання чинності відкладали до кращих часів. І ось, нарешті, 2017-й зупинив цю серію перенесень.

Мінфін наказом "Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності" від 28.02.2017 р. № 307 виклав у новій редакції Баланс (форма № 1-дс) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-дс), зокрема:

• у шапці передбачено нову графу "Періодичність: квартальна, річна", а одиницю виміру з "тис. грн" перетворили в "грн" (раніше бюджетники взагалі заповнювали звітність у гривнях із копійками);

• коди рядків стали 4-значними;

• у Балансі в розділ активів додали нові показники для розкриття: "Інвестиційна нерухомість", "Довгострокові біологічні активи", "Виробництво", "Поточні біологічні активи". При цьому прибрали "Малоцінні та швидкозношувані предмети", "Готова продукція", "Інші нефінансові активи". У пасив Балансу додали "Цільове фінансування";

• у Звіті про фінрезультати з'явилися нові групи статей у складі витрат, а саме: "Витрати за обмінними операціями" і "Витрати за необмінними операціями". Форму звіту також доповнили новим розділом "IV. Елементи витрат за обмінними операціями".

Докладніше про це читайте в статті "За І квартал 2017 року бюджетники вперше складатимуть Баланс і Звіт про фінрезультати за новими формами" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 14-15, за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Наказ Мінфіну від 28.02.2017 р. № 307

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re30252.LHT

BZ009977.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Звітність для бюджетників

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. За який період уперше подається оновлена ПДВ-звітність

Подання податкової звітності за формою, що враховує зміни, внесені наказом Мінфіну України "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" від 23.02.2016 р. № 276 (далі – Наказ № 276), уперше здійснюється за звітний період:

• березень 2017 року (граничний строк подання – 20.04.2017 р.) – для платників ПДВ, які звітують щомісяця;

• I квартал 2017 року (граничний строк подання 10.05.2017 р. – у травні 2017 року) – для платників ПДВ, які звітують поквартально (платників єдиного податку).

У свою чергу, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами, внесеними Наказом № 276, подається починаючи з 1 квітня 2017 року.

Про це повідомили податківці в роз'ясненні з розділу 101.20 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ, з яким можна ознайомитися в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Однак теоретично платникам ПДВ варто було б користуватися оновленою формою уточнюючого розрахунку ще з 01.03.2017 р. Саме з цієї дати набрали чинності зміни до форми уточнюючого розрахунку. А як визначають п. 50.1 ПКУ та п. 1 р. ІV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ подають за формою, що діє на дату його подання. Таким чином, думка податківців суперечить нормам ПКУ та Порядку № 21.

Докладніше про зміни читайте в матеріалі "Сюрприз від Мінфіну: нова форма податкової накладної та звітності з ПДВ уже з 1 березня" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 10-11 за 2017 рік).

З формою податкової декларації з ПДВ можна ознайомитися в модулі ФОРМИ ТА БЛАНКИ.

 

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re30137

ZX006085

BZ009917.LHT

Z№040047.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Нова звітність з ПДВ

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

4. З 1 квітня – новий Порядок ведення Реєстру заяв на бюджетне відшкодування

До 1 квітня бюджетне відшкодування сум ПДВ за заявами, включеними до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, сформованого відповідно до п. 52 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, здійснюватиметься в порядку, що діяв до 1 січня 2017 року.

Відповідні норми передбачено постановою Кабміну від 25.01.2017 р. № 26 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість".

Постановою, з урахуванням норм Податкового кодексу, передбачено:

• формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і Казначейства;

• визначення чітких даних, які належать до такого Реєстру;

• автоматичне внесення заяв до Реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня в хронологічному порядку їх надходження;

• публікація Реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Це питання видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН розглянуло в статті "Бюджетне відшкодування ПДВ по-новому запроваджується з 1 квітня" (№ 6 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 6 за 2017 р.)

постанова Кабміну від 25.01.2017 р. № 26  

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

 KP170026.LHT

BZ009818.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Бюджетне відшкодування ПДВ

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі