Корпорація МЕРЕЖА
Бюлетень Корпорації Мережа від 27.03.2017р.

КЕРІВНИКАМ

 

1. Використання печаток юросіб остаточно стало необов'язковим

Верховна Рада 23 березня проголосувала за виключення із законодавства вимог про обов'язкове використання печаток (незалежно від їхньої наявності у суб'єктів господарювання), необхідність використання печаток у взаєминах суб'єктів господарювання з держорганами, а також про можливість визнання документа недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв'язку з відсутністю відбитка печатки.

Також установлено адмінвідповідальність у вигляді штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за вимогу посадової особи про наявність відбитка печатки підприємства на документі, який подається до органу державної влади чи органу місцевого самоврядування.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 4194

Пошук за іменем файла

JH38I00I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

2. Кабмін заборонив продаж товарів, що імітують продовольчі товари

Непродовольчі споживчі товари, схожі на їжу, з 24 березня потрібно вилучити з реалізації. При цьому на сьогодні не визначено, як саме встановлюватиметься, який з товарів схожий на їжу до ступеня змішування, тобто настільки, що може ввести в оману споживача, зокрема дитину.

Одночасно скасовано обов'язок продавця надавати ветеринарну документацію споживачеві, оскільки її виключено з правил торговельного обслуговування.

Як шукати в ресурсі

Загальне законодавство, постанова № 136 від 10.03.2017

Пошук за іменем файла

KP170136

Пошук одним рядком для 9.хх

товарів, які імітують продовольчі товари

Сфера бізнесу

 

Усі (насамперед роздрібна торгівля)

Розмір бізнесу

 

Усі

ЮРИСТАМ

 

1.Акціонери зможуть вирішувати спірні ситуації за допомогою корпоративних договорів

Парламентом 23 березня прийнято закон, що регламентує питання укладення акціонерами АТ та учасниками (засновниками) ТОВ договорів з метою спільної реалізації їх прав.

До законодавства вводяться норми про укладення корпоративних договорів – договорів про реалізацію прав учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю та договорів між акціонерами.

Крім того, запроваджується обов'язок розкриття інформації про факт укладення договору між акціонерами.

Також з метою виконання зобов'язань, що виникають із договору між акціонерами, сторона, яку представляють, може зазначити в довіреності, виданій своєму представникові, про те, що ця довіреність не може бути скасована до закінчення терміну довіреності або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність), або після припинення зобов'язання, для виконання якого її видано. Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

Установлюється також, що рішення про укладення договору між акціонерами або корпоративного договору, стороною якого є держава, що володіє акціями (часткою) від 25 % їх статутного капіталу, приймається відповідним суб'єктом управління державної власності. У разі якщо таким суб'єктом управління державної власності є госпструктура, рішення приймається її наглядовою радою або вищим органом управління.

Рішення про укладення договору, стороною якого є госптовариство, частка держави в якому становить 100 % і яке володіє від 25 % їх статутного капіталу, приймається наглядовою радою такої господарської структури чи вищим органом управління господарського товариства, частка держави в якому становить 100 %.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 4470

Пошук за іменем файла

JH3G600I

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2.Уточнено правила корпоративного управління в АТ

ВР 23 березня проголосувала за впровадження механізму умовного використання рахунка (ескроу), який дасть можливість удосконалити розрахунок за придбані акції.

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку надано право контролю за виконанням учасниками ринку вимог спеціальних процедур, установлених статтею 65 Закону "Про акціонерні товариства", і право застосування заходів впливу до учасників, які не виконують зазначені процедури.

Необхідно буде розкривати інформацію про зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного АТ, про придбання особою пакета акцій у розмірі 50 і більше відсотків, або 75 і більше відсотків, або 95 і більше відсотків АТ, а також інформацію про таких власників акцій.

По-новому врегульовано механізм придбання акцій приватного АТ внаслідок придбаного контрольного пакета акцій. Регулюються:

– придбання акцій публічного АТ за результатами придбання контрольного пакета акцій чи значного контрольного пакета акцій;

– обов'язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій;

– обов'язкове придбання власниками 95 і більше відсотків простих акцій АТ акцій на вимогу акціонерів;

– наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій чи пакета акцій у розмірі 95 і більше відсотків акцій товариства;

– особливості придбання контрольного та домінуючого контрольного пакетів акцій у приватних АТ тощо.

Крім того, передбачено внесення змін до низки законів з метою комплексного врегулювання механізмів придбання акцій товариства за результатом придбаних контрольного, значного або домінуючого пакетів.

Як шукати в ресурсі

Законопроекти та коментарі, № 2302а-д

Пошук за іменем файла

JH1RYDTI

Пошук одним рядком для 9.хх

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Середній, великий

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. За який період уперше подається оновлена ПДВ-звітність

Подання податкової звітності за формою, що враховує зміни, внесені наказом Мінфіну України "Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України" від 23.02.2016 р. № 276 (далі – Наказ № 276), уперше здійснюється за звітний період:

• березень 2017 року (граничний строк подання – 20.04.2017 р.) – для платників ПДВ, які звітують щомісяця;

• I квартал 2017 року (граничний строк подання 10.05.2017 р. – у травні 2017 року) – для платників ПДВ, які звітують поквартально (платників єдиного податку).

У свою чергу, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами, внесеними Наказом № 276, подається починаючи з 1 квітня 2017 року.

Про це повідомили податківці в роз'ясненні з розділу 101.20 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ, з яким можна ознайомитися в системах ЛІГА:ЗАКОН.

Однак теоретично платникам ПДВ варто було б користуватися оновленою формою уточнюючого розрахунку ще з 01.03.2017 р. Саме з цієї дати набрали чинності зміни до форми уточнюючого розрахунку. А як визначають п. 50.1 ПКУ та п. 1 р. ІV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 28.01.2016 р. № 21, уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ подають за формою, що діє на дату його подання. Таким чином, думка податківців суперечить нормам ПКУ та Порядку № 21.

Докладніше про зміни читайте в матеріалі "Сюрприз від Мінфіну: нова форма податкової накладної та звітності з ПДВ уже з 1 березня" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 10-11 за 2017 рік).

З формою податкової декларації з ПДВ можна ознайомитися в модулі ФОРМИ ТА БЛАНКИ.

 

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

наказ Мінфіну від 23.02.2017 р. № 276

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

Re30137

ZX006085

BZ009917.LHT

Z№040047.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Нова звітність з ПДВ

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. З 1 квітня – новий Порядок ведення Реєстру заяв на бюджетне відшкодування

До 1 квітня бюджетне відшкодування сум ПДВ за заявами, включеними до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ, сформованого відповідно до п. 52 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ, здійснюватиметься в порядку, що діяв до 1 січня 2017 року.

Відповідні норми передбачено постановою Кабміну від 25.01.2017 р. № 26 "Про затвердження Порядку ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість".

Постановою, з урахуванням норм Податкового кодексу, передбачено:

• формування та ведення Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування на підставі баз даних ДФС і Казначейства;

• визначення чітких даних, які належать до такого Реєстру;

• автоматичне внесення заяв до Реєстру, яке здійснюється протягом операційного дня в хронологічному порядку їх надходження;

• публікація Реєстру на офіційному веб-сайті Мінфіну.

Це питання видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН розглянуло в статті "Бюджетне відшкодування ПДВ по-новому запроваджується з 1 квітня" (№ 6 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 6 за 2017 р.)

постанова Кабміну від 25.01.2017 р. № 26  

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

 KP170026.LHT

BZ009818.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Бюджетне відшкодування ПДВ

Реєстр заяв про повернення суми бюджетного відшкодування

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

3. Сільгоспвиробникам дозволили використовувати кошти, заблоковані на електронних ПДВ-рахунках

Сільгосптоваровиробникам, які до 2017 року застосовували спецрежим оподаткування ПДВ, нарешті дозволять у період до 31.12.2017 р. збільшити реєстраційну суму для податкових накладних / розрахунків коригування, визначену п. 200 прим. 1.3 ПКУ, на суму коштів, які перераховувалися з 1 по 30 січня 2017 року на спецрахунки сільгосппідприємств, які до 1 січня 2017 року застосовували спецрежим оподаткування згідно зі ст. 209 ПКУ. Причому ця сума не повинна перевищувати суму, яка мала направлятися на спецрахунок суб'єкта ПДВ-ного спецрежиму, згідно з податковою звітністю за грудень 2016 року, за винятком уточнюючих розрахунків.

Це збільшення має здійснюватися одноразово за заявою платника податків, поданою в довільній формі до ДФС, разом з копіями платіжних доручень платника, завірених у встановленому порядку банком, які підтверджують таке перерахування.

Крім того, у межах суми такого збільшення платник податків має право подати до ДФС заяву, згідно з якою такі кошти підлягають перерахуванню з рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ такого платника податків на його поточний рахунок згідно з п. 200 прим. 1.6 ПКУ.

Відповідний законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника (№ 6099) прийнято в цілому.

Цю проблематику та законопроект, зокрема, БУХГАЛТЕР&ЗАКОН розглянув у статтях "ПДВ у сільгоспвиробників: проблемні питання" (№ 6 за 2017 рік) і "Жертвам блокування спецрахунків ПДВ: зареєстровано законопроект, який пропонує збільшення втраченого "регліміту" (№ 10-11 за 2017 рік).

Як шукати в ресурсі

Акценти тижня

Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника (№ 6099)

Пошук за іменем файла

GB007372.LHT

JH4PF00I.LHT

BZ009912.LHT

 BZ009806.LHT

Пошук одним рядком для 9.хх

Блокування рахунків спецрежимникам 2017

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі