Корпорація МЕРЕЖА
Бюлетень Корпорації Мережа від 27.04.16

КЕРІВНИКАМ

 

1. Похідний позов та інші зміни у корпоративному управлінні

 

З 1 травня у власників українських підприємств з'являється такий інструмент захисту своїх прав, як похідний позов – позов, що подається учасником господарського товариства з метою визнати ті чи інші дії посадових осіб цього товариства незаконними як такі, що порушують інтереси госптовариства.
 
Право на подання позову одержать учасники, що володіють часткою в 10 % статутного капіталу і більше. Подання та розгляд позову здійснюються за правилами господарського процесу. При цьому всі рішення, що приймаються судом у межах таких справ, оприлюднюватимуться в особливому порядку з метою інформування третіх осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені у разі задоволення похідного позову.

 

Одночасно змінюється порядок формування наглядових рад акціонерних товариств:

 1. членами можуть бути лише фізичні особи;
 2. якщо певного члена обрано як представника акціонера, останній може змінювати представника без проведення загальних зборів.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Закон № 289-VIII від 07.04.2015

ЮРИСТ&ЗАКОН, № 22 від 18.06.2015

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

 

2. Експорт металобрухту

 

Верховна Рада 21 квітня прийняла в цілому Закон, спрямований на зменшення дефіциту металургійної сировини на внутрішньому ринку.
Зазначеним документом пропонується ввести на 3 роки експортне мито на брухт чорних металів у розмірі 35 євро за 1 тонну.
На цей самий строк припиняється вимога про реєстрацію контрактів на експорт металобрухту (у тому числі брухту кольорових металів).

 Як шукати в ресурсі

-

Законопроекти та коментарі, № 3868

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення зміни до статті 13 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку

 

3. Показ російських фільмів

 

З 22 квітня діє розширена заборона на показ російських фільмів.
Законом норма про заборону трансляції фільмів, вироблених фізичними та юридичними особами держави-агресора, що не містять популяризацію або пропаганду, поширена на фільми, вперше оприлюднені (демонстровані) після 1 січня 2014 року, незалежно від дати виробництва.
Почне діяти заборона вже наступного дня після опублікування Закону.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Закон № 1046-VIII від 29.03.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення зміни до статті 151 Закону України "Про кінематографію"

 

 

ЮРИСТАМ

 

 

1. Нові правила операцій з гуртожитками

 

Верховною Радою 20 квітня прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків.
 
Гуртожитки, внесені до статутних капіталів приватизованих підприємств, передаються в комунальну власність:
 
1) на безкомпенсаційній основі всі гуртожитки передаються:
а) за згодою власника гуртожитку – за його рішенням;
б) без згоди власника гуртожитку – за рішенням суду;
 
2) на частково-компенсаційній основі всі гуртожитки передаються:
а) на договірних засадах з виплатою компенсації – за рішенням власника гуртожитку та рішенням відповідної місцевої ради;
б) відповідно до Цивільного кодексу з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, з компенсацією в меншому, ніж встановлено, розмірі – за рішенням суду за позовом місцевої ради;
 
3) на компенсаційній основі, за умови повної компенсації у визначеному розмірі, гуртожитки передаються:
а) за згодою місцевої ради – за рішенням відповідної місцевої ради за поданням власника гуртожитку;
б) без згоди місцевої ради – за рішенням суду за позовом власника гуртожитку.
 
Законом передбачено чинний до 1 січня 2020 року мораторій на відчуження гуртожитків, а також на виселення мешканців, які проживають у них на сьогоднішній день.

 Як шукати в ресурсі

-

Законопроекти та коментарі, № 1076

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків

 

2. Перерахування коштів співробітникам

 

Українські банки тепер будуть ретельніше проводити фінансовий моніторинг випадків переведення в готівку фізособою коштів, що надійшли від компанії.
 
Під підозрілі операції може підпадати, наприклад, надходження на рахунок фізособи платежу з призначенням "поворотна фінансова допомога" за договором позики між фізичною та юридичною особою.
 
У таких випадках банк повинен зупинити рух за рахунком, передзвонити власнику картки і запитати у нього детальну інформацію про мету зняття коштів. Якщо людина хотіла зняти матеріальну допомогу від компанії на лікування, вона повинна надати направлення медустанови і рахунок за послуги. Після отримання всієї докладної інформації банк зможе розблокувати рахунок і дозволити проводити операцію зі зняття або переказу грошей.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, лист № 25-0004/31760 від 13.04.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Щодо фінансових операцій з отримання готівки

 

3. Ідентифікація клієнтів

 

Національний банк роз'яснив, як здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів – фізосіб/ФОП на підставі поданого ними паспорта з безконтактним електронним носієм або без чипа.
 
З метою виконання банками завдань і обов'язків суб'єкта первинного фінансового моніторингу під час ідентифікації та верифікації клієнта – фізособи/ФОП на підставі поданої ним ID-картки з безконтактним електронним носієм і без нього банкам рекомендовано робити в присутності цієї особи копії:
 • сторін ID-карток, які містять інформацію, визначену частиною дев'ятою статті 9 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення";
 • документа, що містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов'язкових платежів). Якщо номера немає (через відмову з релігійних переконань), банк має встановити номер ID-картки, з якого зчитано інформацію про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, або ID-картки, що не містить безконтактного електронного носія.
Копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи – клієнта банку як такі, що відповідають оригіналу, із фіксуванням дати їх отримання.
Слід зазначити, що НБУ досить оперативно відреагував на введення ID-карток замість паперових паспортів, навіть незважаючи на те, що вони поки мають досить обмежене поширення.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, лист № 25-0008/34305 від 20.04.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

на підставі поданої ним ID картки з безконтактним електронним носієм / ID картки, що не містить безконтактного електронного носія

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. Затверджено форму акцизної накладної

 

Мінфін наказом від 10.03.2016 р. № 350 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841» виклав у новій редакції форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт).
 
Нагадаємо, що Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.
Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.
 
Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).
 
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 березня 2016 р. за № 477/28607 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке планується в «Офіційному віснику України» № 29, а саме з 19 квітня 2016 року.
Докладніше про це читайте у матеріалі «Увага: затверджено нову форму авансового звіту» видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 16 за 2016 рік).

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

 

2. Нова форма авансового звіту

 

Мінфін наказом від 10.03.2016 р. № 350 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841» виклав у новій редакції форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт).
 
Нагадаємо, що Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.
 
Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.
 
Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).
 
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 березня 2016 р. за № 477/28607 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке планується в «Офіційному віснику України» № 29, а саме з 19 квітня 2016 року.
Докладніше про це читайте у матеріалі «Увага: затверджено нову форму авансового звіту» видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 16 за 2016 рік).

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

 

3. Про контрольовані операції звітуємо за новою формою

 

Мінфін наказом від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» затвердив нову форму Звіту про контрольовані операції та Порядок її складання. Звітувати за новою формою необхідно вже за 2015 рік до 1 травня 2016 року.
 
Форма Звіту зазнала небагатьох змін. Так, у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» нового звіту відображається тільки сума контрольованих операцій щодо контрагента без відомостей про його статус. Також розширено перелік кодів ознак пов'язаності в додатку 2 до Порядку складання звіту. Зокрема, там з'явився такий новий вид пов'язаності, як перевищення суми зобов'язань перед іншою особою над сумою власного капіталу більш як у 3,5 рази (у 10 разів – для фінансових установ).
 
Докладніше про це читайте в матеріалі «Звіт про контрольовані операції: затверджено нову форму» видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 9 за 2016 рік).
 
Також у системах ЛІГА:ЗАКОН представлено детальний алгоритм заповнення звіту про контрольовані операції.
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН, Форми, бланки

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Нова форма Звіту про контрольовані операції 

 

4. Сплата податків і зборів

 

Нагадуємо, що наближається граничний строк сплати ряду податків і зборів, а саме:
28 квітня – останній день сплати ЄСВ гірничодобувними підприємствами з доходу за березень 2016 року; 
29 квітня – останній день сплати:
 • авансового внеску з податку на нерухоме майно за I квартал 2016 року;
 • авансового внеску з транспортного податку юридичними особами за I квартал 2016 року;
 • ПДВ за березень 2016 року; 
 • ПДФО і військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу, за березень 2016 року; 
 • акцизного податку за березень 2016 року; 
 • плати за землю за березень 2016 року; 
 • єдиного податку платниками 4 групи за I квартал 2016 року; 
 • рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за березень 2016 року.
Щодо строків сплати інших податків і зборів можна дізнатися з ресурсу Календар бухгалтера систем ЛІГА:ЗАКОН.
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Календар бухгалтера

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Календар бухгалтера

 

Вісник МСФЗ (в Україні)

 

1. МСФЗ 9 (операції з фінансовими інструментами)

 
Тема свіжого номера – застосування МСФЗ 9, яким регулюється відображення операцій з фінансовими інструментами. У системі МСФЗ ця тема вважається найбільш складною. З матеріалів цієї рубрики випуску можна довідатися не тільки про те, як «розпізнати» фінансовий актив, але й про відображення їх знецінення – питання набуло особливої актуальності у період фінансової кризи. 
 

2. Де межа між подарунком і хабаром? Практика США та Європи

 
Це питання особливо актуальне в таких країнах, як Україна, де корупція квітне, заходи щодо позбавлення від неї не дають серйозних результатів, а реформи щодо боротьби з корупцією ледве відбуваються. Щоб знизити ризик трактування подарунків як хабара, підприємства повинні уважно ставитися до питань корпоративних подарунків чиновникам. Про те, як це питання вирішується в цивілізованих країнах, можна довідатися у свіжому випуску.
 

3. Розраховуємося з працівниками згідно з міжнародними стандартами

 
Оплата праці завжди є актуальною темою, як для роботодавця, так і для самого працівника. Підприємства, що складають свою звітність згідно з МСФЗ, повинні керуватися МСБО 19 "Винагороди працівникам". Подробиці його застосування на практиці й приклади відображення у звітності читайте у квітневому номері.
 

4. Директиви від Єврокомісії для запобігання ухиленню від податків

 
Європейська комісія приймає директиви для запобігання ухиленню від податків. Головна їх мета – ліквідувати можливості та лазівки для агресивних методів податкової оптимізації. У світлі офшорних скандалів ці документи набувають особливої значимості. Подробиці на сторінках видання.
Про все найважливіше та найактуальніше у сфері МСФЗ і суміжних галузях дізнайтеся з матеріалів видання Вісник МСФЗ (в Україні) № 4 від 19.04.2016 р.
Повний анонс матеріалів на сайті видання: http://ifrs.ligazakon.ua/