Корпорація МЕРЕЖА
Бюлетень Корпорації Мережа від 20.04.16

КЕРІВНИКАМ

 

1. Похідний позов та інші зміни у корпоративному управлінні

 

З 1 травня у власників українських підприємств з'являється такий інструмент захисту своїх прав, як похідний позов – позов, що подається учасником господарського товариства з метою визнати ті чи інші дії посадових осіб цього товариства незаконними як такі, що порушують інтереси госптовариства.
 
Право на подання позову одержать учасники, що володіють часткою в 10 % статутного капіталу і більше. Подання та розгляд позову здійснюються за правилами господарського процесу. При цьому всі рішення, що приймаються судом у межах таких справ, оприлюднюватимуться в особливому порядку з метою інформування третіх осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути порушені у разі задоволення похідного позову.

 

Одночасно змінюється порядок формування наглядових рад акціонерних товариств:

 1. членами можуть бути лише фізичні особи;
 2. якщо певного члена обрано як представника акціонера, останній може змінювати представника без проведення загальних зборів.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Закон № 289-VIII від 07.04.2015

ЮРИСТ&ЗАКОН, № 22 від 18.06.2015

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів

 

2. Будівництво складних об'єктів

 

З 15 квітня діють нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, а також Перелік видів робіт із провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів IV і V категорій складності, які підлягають ліцензуванню.
 
Документом установлюються: вичерпний перелік організаційних, кадрових, технологічних і спеціальних вимог до провадження зазначеної діяльності, які обов'язкові для виконання ліцензіатом, а також вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.
 
Дія Ліцензійних умов поширюється на всіх суб'єктів господарювання незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які виконують роботи з будівництва об'єктів IV і V категорій складності за переліком робіт.
 
Здобувач ліцензії повинен підтвердити попередній досвід роботи на об'єктах будівництва нижчої категорії складності для будівництва таких об'єктів:
 • IV категорії складності – попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об'єктів III категорії складності;
 • V категорії складності – попереднє виконання робіт з будівництва не менше трьох об'єктів IV категорії складності або не менше п'яти об'єктів III категорії складності.
Ліцензію можна отримати й у разі, коли заявник-юрособа раніше не займався будівництвом або кількість збудованих ним об'єктів менше кількості, зазначеної вище. У такому випадку відповідний досвід має бути у працівників здобувача на попередніх місцях роботи.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, постанова № 256 від 30.03.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Деякі питання ліцензування будівництва об'єктів IV і V категорій складності

 

ЮРИСТАМ

 

1. Здійснення валютних операцій

 

Національний банк посилив контроль за операціями, які можуть призвести до незаконного відтоку грошових  коштів за кордон.
 
Уповноважені банки, які отримали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, зобов'язані вносити до спеціальних реєстрів інформацію про такі операції:
 • купівля іноземної валюти;
 • перерахування іноземної валюти за межі України;
 • перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях, відкриті в уповноважених банках;
 • перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав.
Нацбанк не приймає на розгляд документи до реєстру, подані після 10.00 дня, наступного за днем подання реєстру.
Про непідтверджені заяви / платіжні доручення Нацбанк повідомляє уповноважені банки до 10.00 четвертого операційного дня з дня формування реєстру. Операції, підтверджені НБУ, можуть бути виконані не раніше четвертого операційного дня з дня подання банками відповідної інформації.
 
Вимоги Інструкції не поширюються на:
1) купівлю іноземної валюти фізичними особами для виконання власних зобов'язань в іноземній валюті за кредитними договорами, укладеними з уповноваженими банками;
2) перерахування клієнтами-резидентами на користь нерезидентів коштів у гривнях:
 • за договорами (контрактами), які здійснюються за рахунок цільових бюджетних коштів;
 • на кореспондентські рахунки Європейського банку реконструкції та розвитку в гривнях, відкриті в уповноважених банках.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, постанова № 247 від 07.04.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про затвердження Інструкції про порядок формування уповноваженими банками реєстрів та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань формування уповноваженими банками реєстрів

 

2. Перевірки суб'єктів первинного фінмоніторингу

 

Мінфін затвердив Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
 
Дія Критеріїв поширюється на:
 • суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронні (віртуальні) казино;
 • суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них;
 • аудиторів, аудиторські фірми під час проведення аудиту та надання послуг з бухгалтерського обліку;
 • суб'єктів господарювання (ФОП), що надають послуги з бухгалтерського обліку (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин);
 • суб'єктів підприємницької діяльності, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.
За результатами оцінювання суб'єктів установлюється низький, середній або високий ризик з перевірками, відповідно, не частіше одного разу на 3, 2 і 1 рік.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, наказ № 17 від 26.01.2016

Загальне законодавство, наказ № 18 від 26.01.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про затвердження Критеріїв, за якими Міністерством фінансів України оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

 

3. Надходження валюти для фізосіб

 

Національний банк України розширив спектр операцій із зарахування коштів в інвалюті на власні поточні рахунки фізосіб на території України.

 

Відтепер зараховувати на валютний рахунок можна також:

 • безготівкові кошти, перераховані родичами;
 • кошти, отримані за рішенням суду або за рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню;
 • кошти, отримані за операціями з цінними паперами іноземних емітентів, які у встановленому порядку допущені до обігу в Україні (у тому числі виплата доходу за цими цінними паперами).

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, постанова № 256 від 12.04.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 16 вересня 2013 року N 365

 

4. Інформація про публічні закупівлі

 

Мінекономрозвитку затвердило Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі.
 
Порядком установлено процедуру розміщення інформації про публічні закупівлі, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель, подання інформації, документів, звернень і скарг та одержання повідомлень через електронну систему закупівель.
 
Розміщення інформації в електронній системі закупівель здійснюється замовником / учасником / органом оскарження шляхом її внесення та заповнення в електронному вигляді через автоматизоване робоче місце замовника / учасника / органу оскарження.
 
Інформація для замовника / органу оскарження розміщується/оприлюднюється безоплатно.
Розмір плати учасника за надання інформації та документів для участі в процедурах закупівлі визначається відповідно до порядку, встановленого Кабміном.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, наказ № 477 від 18.03.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі

 

БУХГАЛТЕРАМ

 

1. Нова форма авансового звіту

 

Мінфін наказом від 10.03.2016 р. № 350 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841» виклав у новій редакції форму Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі – Звіт).
 
Нагадаємо, що Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до закінчення 5-го банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.
 
Звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.
 
Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).
 
Наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції 30 березня 2016 р. за № 477/28607 та набирає чинності з дня його офіційного опублікування, яке планується в «Офіційному віснику України» № 29, а саме з 19 квітня 2016 року.
Докладніше про це читайте у матеріалі «Увага: затверджено нову форму авансового звіту» видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 16 за 2016 рік).

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

 

2. Затверджено форму акцизної накладної

 

Мінфін наказом від 25.02.2016 № 218 затвердив форми:
• заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального;
• акцизної накладної;
• розрахунку коригування до акцизної накладної;
• заявки на поповнення (коригування) залишку пального;
а також Порядок заповнення наведених вище форм.
 
Форми акцизної накладної, розрахунку коригування до акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального складаються особами, які здійснюють реалізацію пального та яких відповідно до пп. 212.1.15 ПКУ визначено платниками акцизного податку.
 
Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, яке планується в «Офіційному віснику України» № 27, а саме з 12 квітня 2016 року.
 
Зверніть увагу: хоча наказ і набере чинності лише з 12 квітня 2016 року, але застосовувати ці форми при реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних / розрахунків коригування, у тому числі тих, що не надаються отримувачу пального, необхідно вже з 1 квітня 2016 року.
 
Усі вищезазначені форми вже представлено в ресурсі Форми, бланки систем ЛІГА:ЗАКОН.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Форми, бланки

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Акцизна накладна

 

3. Про контрольовані операції звітуємо за новою формою

 

Мінфін наказом від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» затвердив нову форму Звіту про контрольовані операції та Порядок її складання. Звітувати за новою формою необхідно вже за 2015 рік до 1 травня 2016 року.
 
Форма Звіту зазнала небагатьох змін. Так, у таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» нового звіту відображається тільки сума контрольованих операцій щодо контрагента без відомостей про його статус. Також розширено перелік кодів ознак пов'язаності в додатку 2 до Порядку складання звіту. Зокрема, там з'явився такий новий вид пов'язаності, як перевищення суми зобов'язань перед іншою особою над сумою власного капіталу більш як у 3,5 рази (у 10 разів – для фінансових установ).
 
Докладніше про це читайте в матеріалі «Звіт про контрольовані операції: затверджено нову форму» видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 9 за 2016 рік).
 
Також у системах ЛІГА:ЗАКОН представлено детальний алгоритм заповнення звіту про контрольовані операції.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН, Форми, бланки

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Нова форма Звіту про контрольовані операції 

 

4. Подаємо звітність за березень

 

Нагадуємо, що 20 квітня спливає граничний строк подання звітності за березень 2016 року, а саме:
• податкової декларації з податку на додану вартість платниками, в яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
• декларації з акцизного податку;
• податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності);
• податкової декларації збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності;
• звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)).
 
Докладніше про строки подання звітності можна довідатися з ресурсу Календар бухгалтера систем ЛІГА:ЗАКОН. Також тут можна знайти інформацію про хронологію дії бланків звітності.

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, Календар бухгалтера, Форми, бланки

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Податкова звітність

 

Вісник МСФЗ (в Україні)

 

1. МСФЗ 9 (операції з фінансовими інструментами)

 

Тема свіжого номера – застосування МСФЗ 9, яким регулюється відображення операцій з фінансовими інструментами. У системі МСФЗ ця тема вважається найбільш складною. З матеріалів цієї рубрики випуску можна довідатися не тільки про те, як «розпізнати» фінансовий актив, але й про відображення їх знецінення – питання набуло особливої актуальності у період фінансової кризи. 
 

2. Де межа між подарунком і хабаром? Практика США та Європи

 

Це питання особливо актуальне в таких країнах, як Україна, де корупція квітне, заходи щодо позбавлення від неї не дають серйозних результатів, а реформи щодо боротьби з корупцією ледве відбуваються. Щоб знизити ризик трактування подарунків як хабара, підприємства повинні уважно ставитися до питань корпоративних подарунків чиновникам. Про те, як це питання вирішується в цивілізованих країнах, можна довідатися у свіжому випуску.

 

3. Розраховуємося з працівниками згідно з міжнародними стандартами

 

Оплата праці завжди є актуальною темою, як для роботодавця, так і для самого працівника. Підприємства, що складають свою звітність згідно з МСФЗ, повинні керуватися МСБО 19 "Винагороди працівникам". Подробиці його застосування на практиці й приклади відображення у звітності читайте у квітневому номері.
 

4. Директиви від Єврокомісії для запобігання ухиленню від податків

 

Європейська комісія приймає директиви для запобігання ухиленню від податків. Головна їх мета – ліквідувати можливості та лазівки для агресивних методів податкової оптимізації. У світлі офшорних скандалів ці документи набувають особливої значимості. Подробиці на сторінках видання.
 
Про все найважливіше та найактуальніше у сфері МСФЗ і суміжних галузях дізнайтеся з матеріалів видання Вісник МСФЗ (в Україні) № 4 від 19.04.2016 р.
Повний анонс матеріалів на сайті видання: http://ifrs.ligazakon.ua/