Корпорація МЕРЕЖА
Бюлетень Корпорації Мережа від 30.03.16
КЕРІВНИКАМ
 
1. Пом'якшення валютних обмежень
 
З 26 березня діє нова редакція обмежувальних заходів, спрямованих на стабілізацію фінансової системи.
 
Зокрема, дозволено внесення змін до договору кредиту/позики в частині періодичності сплати процентів, а також перенесення дати їх виплати не більше ніж на 180 днів.
 
Крім того, допускається використання інвестиційних рахунків нерезидентів-інвесторів для зарахування сум, які заборгував такому нерезиденту уповноважений банк за окремою валютною операцією. Дозвіл діятиме, якщо одночасно дотримано такі умови: уповноважений банк є власником індивідуальної ліцензії на переказ іноземної валюти за межі України для проведення окремої валютної операції; кошти перераховуються на інвестиційний рахунок нерезидента-отримувача в межах сум і строків, дозволених індивідуальною ліцензією; кошти з інвестиційного рахунка будуть використані виключно на збільшення капіталу банку.
 
Національний банк України продовжує поступово лібералізувати адміністративні обмеження на грошово-кредитному та валютному ринках. На це спрямована постанова Правління Національного банку України № 192 від 24 березня 2016 року "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 3 березня 2016 року № 140".
Пом'якшення окремих норм щодо комплексу тимчасових антикризових заходів сприятиме докапіталізації банків, реструктуризації зовнішніх кредитів і забезпеченню прозорого застосування норми про заборону на дострокове погашення резидентами зовнішніх кредитів і позик.
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, постанова № 192 від 24.03.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 03 березня 2016 року N 140

 2. Фінансова поліція
 
У парламенті зареєстровано депутатський законопроект, яким пропонується створити Фінансову поліцію, що здійснюватиме заходи щодо запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави (в тому числі різних форм фінансової допомоги іноземних держав), економічної безпеки.

У проекті передбачено перелік статей КК, досудове розслідування за якими належить до підслідності ФП. Якщо під час розслідування таких злочинів будуть встановлені інші пов'язані злочини (зазначено конкретний перелік), то ФП зможе їх також розслідувати.

Систему ФП згідно із законопроектом будуть складати центральний апарат і до 7 територіальних управлінь.

Максимальна чисельність працівників пропонується не більше 3000 осіб, для яких визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень, встановлено їхній особливий правовий і соціальний захист, належні умови оплати праці.

Визначено процедуру конкурсного відбору керівника, його заступників та інших працівників ФП.
 
Планується, що Фінансова поліція отримає достатні повноваження для ефективної роботи – детективи здійснюватимуть оперативно-розшукову діяльність і досудове розслідування злочинів. Крім того, даний орган матиме право прямого доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, власником (адміністратором) яких є держоргани або органи місцевого самоврядування, а також достатньо фінансових і матеріально-технічних ресурсів.

Запропоновані також зміни до КПК і КК для усунення суперечок з приводу того, чи підлягає постанова слідчого судді обов'язковому виконанню та чи передбачена кримінальна відповідальність за невиконання такого рішення.

Законопроектом передбачено особисту матеріальну відповідальність працівників ФП за шкоду, завдану їхніми діями/рішеннями. Такий підхід забезпечить відхід від принципу колективної безвідповідальності.

У проекті сказано, що в складі центрального управління ФП діятиме підрозділ внутрішнього контролю, який підпорядковуватиметься Міністру фінансів.

Фінансова поліція двічі на рік публікуватиме детальний звіт про свою діяльність, у якому, зокрема, потрібно врахувати показник обсягу тіньового бізнесу в Україні.

 Відповідно, передбачена ліквідація податкової міліції, за винятком працівників спецпідрозділу "Фантом", що займається боротьбою з економічною злочинністю та контрабандою вздовж лінії зіткнення в межах Донецької та Луганської областей, працівники якого переводяться на службу в поліцію особливого призначення.
 

 Як шукати в ресурсі

-

Законопроекти та коментарі, № 4228

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про Фінансову поліцію

 
 
ЮРИСТАМ
 
1. Про строк позовної давності за вимогами до працівника
 
ВСУ роз'яснив, що за змістом частини третьої статті 233 КЗпП день прийняття постанови про відкриття кримінальної справи щодо особи, яка є відповідачем у цивільній справі про відшкодування шкоди, завданої підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на працівника трудових обов'язків, не слід вважати днем виявлення шкоди, заподіяної цим працівником, за наявності акта чи висновку, складених у результаті інвентаризації матеріальних цінностей, під час ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації.
 
Днем виявлення шкоди слід вважати день, коли власнику або уповноваженому ним органу стало відомо про наявність шкоди, завданої працівником. Днем виявлення шкоди, встановленої в результаті інвентаризації матеріальних цінностей, під час ревізії або перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, слід вважати день підписання відповідного акта чи висновку. Для звернення до суду про стягнення завданої працівником шкоди встановлено строк в один рік.
 

 Як шукати в ресурсі

-

Судова практика, постанова № 6-1263цс15 від 02.03.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Прийняття постанови про порушення кримінальної справи не усуває юридичного значення доведених до відома юридичної особи або органу державного управління актів, висновків та інших документів

 
2. Корпоративні спори
 
Пленум ВГСУ сформував єдині позиції, якими роз'яснено питання:
 • підвідомчості та підсудності справ;
 • застосування законодавства щодо спорів, які виникають під час реалізації та захисту корпоративних прав;
 • пов'язані з розрахунком і стягненням дивідендів;
 • пов'язані з придбанням, передачею або припиненням корпоративних прав;
 • визнання установчих документів недійсними;
 • застосування деяких норм процесуального права під час розгляду справ, що виникають із корпоративних відносин.
Докладніше про позицію ВГСУ можна прочитати в аналітичному електронному виданні ЮРИСТ&ЗАКОН.

 Як шукати в ресурсі

-

Судова практика, постанова № 4 від 25.02.2016

ЮРИСТ&ЗАКОН, № 10 від 24.03.2016

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин

 
 
БУХГАЛТЕРАМ
 
1. Затверджено нову звітність з виробництва та обігу спирту, алкоголю і тютюну
 
22 березня набрав чинності наказ Мінфіну "Про затвердження форм звітів щодо виробництва й обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та порядків їх заповнення" від 11.02.2016 р. № 49. Так, зазначеним наказом затверджено звіти за формами:
 • № 1-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту";
 • № 2-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації алкогольних напоїв";
 • № 3-РС "Звіт про обсяги виробництва та реалізації тютюнових виробів";
 • № 1-ОА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у оптовій мережі";
 • № 1-ОТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у оптовій мережі";
 • № 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі";
 • № 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі".
Коментованим наказом введено нову звітність для суб'єктів господарювання, які одержали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, а саме звіти за формами:
 • № 1-РА "Звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі";
 • 2.       № 1-РТ "Звіт про обсяги придбання та реалізації тютюнових виробів у роздрібній мережі".
Разом з тим чинні на сьогодні форми звітів, затверджені ДПА України наказом № 449 (форми № 1-РС, № 2-РС, № 3-РС) і наказом № 228 (форми № 1-ОА та № 1-ОТ), втратять чинність із набранням чинності наказом від 11.02.2016 р. № 49.
 
Також вищезгаданим наказом затверджено Коди продукції (додаток до коментованого наказу), що містять 84 види продукції замість 55 видів, що діють на сьогодні (додаток до наказу № 449). Зокрема, до нового переліку продукції додано пиво.
 
Нагадаємо, що відповідно до ст. 16 Закону № 481 суб'єкти господарювання, які отримали передбачені цим Законом ліцензії, подають до органу ДФС за місцем реєстрації щомісяця до 10 числа наступного місяця звіт про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Це правило поширюється і на нові звіти за формами № 1-РА, № 1-РТ.
 
Отже, у разі відсутності інших роз'яснень органів ДФС звітувати за новими формами звітів потрібно буде у травні за звітний місяць (квітень 2016 року).
 
Докладніше про це читайте у матеріалі "Затверджено нову звітність з виробництва й обігу спирту, алкоголю та тютюну" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 12 за 2016 рік).
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН

Пошук одним рядком для 9.хх

-

1-РС, 2-РС, 3-РС, 1-ОА, 1-ОТ, 1-РА, 1-РТ, нова звітність з виробництва і обігу спирту, алкоголю та тютюну

2. Нова форма податкової накладної
 
З 1 квітня починає діяти наказ Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 "Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної".
 
Оновлена податкова накладна складається із загальної частини, у якій вказуються реквізити продавця й покупця, двох розділів (А та Б) і двох додатків, один з яких – розрахунок коригування.
 
Так, у заголовній частині більше немає реквізитів, виключених з переліку обов'язкових.
До розділу А винесено:
 • загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку на додану вартість;
 • загальну суму ПДВ за ставками 7 % і 20 %;
 • обсяги постачання за ставками 7 % і 20 %;
 • обсяги постачання товарів на експорт і на митній території за ставкою 0 %;
 • обсяги операцій, звільнених від оподаткування;
 • дані щодо поворотної (заставної) тари.
До розділу Б податкової накладної вносяться дані в розрізі номенклатури постачання товарів/послуг.
Податкова накладна заповнюється державною мовою.
Усі графи, які мають вартісні показники, заповнюються в гривнях з копійками.
Як і раніше, не допускається виправлення даних щодо дати складання податкової накладної та її порядкового номера.
 
Застосовувати нову форму потрібно буде з 1 квітня 2016 року.
 
Детальніше про це читайте у матеріалі "Нова форма податкової накладної: перше знайомство" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 07 за 2016 рік).
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН, Форми, бланки

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Нова форма податкової накладної

  
3. Набуває чинності СЕА з акцизу на пальне
 
Нагадуємо, що з 1 січня 2016 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" від 24.12.2015 № 909-VIII, яким кардинально змінено порядок адміністрування, обліку та сплати акцизного податку постачальниками пального, а також розроблено систему електронного адміністрування реалізації пального.
 
Усі особи, які реалізують пальне, стали з 1 січня 2016 року платниками акцизного податку. При цьому з 1 березня 2016 року СЕА вводиться в дію в тестовому режимі, а з 1 квітня 2016 року – у повноцінному режимі.
 
Період з 1 березня 2016 року до 1 квітня 2016 року є перехідним, протягом якого реєстрація акцизних накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі акцизних накладних здійснюється без обмеження обсягів, визначених за формулою.
Так, за новою редакцією ПКУ до пального належать:
 • нафтопродукти;
 • скраплений газ;
 • палива моторні альтернативні;
 • палива моторні сумішеві;
 • речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, а також інші товари, зазначені в ПКУ. 
Ключовим моментом для застосування СЕА реалізації пального є наявність в особи операцій, пов'язаних з переходом права власності або права розпоряджання на пальне, що перебуває в її власності. Тому на кінцевих споживачів, які купують пальне для використання у власних потребах, СЕА реалізації пального не поширюється. А ось усі особи – платники акцизного податку з операцій реалізації пального (як виробники, так і продавці) підпадають під дію СЕА.
 
Також звертаємо увагу, що платники такого податку будуть зобов'язані подати до контролюючих органів акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 року. Акт потрібно подати до 20 березня 2016 року включно.
Детальніше про систему електронного адміністрування реалізації пального читайте у матеріалах "Система електронного адміністрування реалізації пального: важливі особливості" та "Система електронного адміністрування реалізації пального: основні моменти" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 8 за 2016 рік).
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Система електронного адміністрування пального

 
 
4. Про контрольовані операції звітуємо за новою формою
 
 Мінфін наказом від 18.01.2016 № 8 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції" затвердив нову форму Звіту про контрольовані операції та Порядок її складання. Прозвітувати за новою формою необхідно вже за 2015 рік до 1 травня 2016 року.
 
У формі Звіту змінилося небагато. Так, у таблиці "Загальні відомості про контрольовані операції" нового Звіту відображається тільки сума контрольованих операцій за контрагентом без відомостей про його статус. Також розширено перелік кодів ознак пов'язаності в додатку 2 до Порядку складання звіту. Зокрема, там з'явився такий новий вид пов'язаності, як перевищення суми зобов'язань перед іншою особою над сумою власного капіталу більш як у 3,5 рази (у 10 разів – для фінансових установ).
 
Докладніше про це читайте в матеріалі "Звіт про контрольовані операції: затверджено нову форму" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 09 за 2016 рік).
 

 Як шукати в ресурсі

-

Загальне законодавство, БУХГАТЕР&ЗАКОН, Форми, бланки.

Пошук одним рядком для 9.хх

-

Нова форма Звіту про контрольовані операції 

 
Вісник МСФЗ (в Україні)
 
1. Зміни в МСФЗ
 
Тема свіжого номера – зміни в МСФЗ, що діють з 1 січня 2016 року:
 • облік активів та зобов'язань, пов'язаних з тарифним регулюванням;
 • облік придбання частки участі у спільній операції, діяльність якої є бізнесом;
 • методи зносу та амортизації;
 • облік плодових культур (сільськогосподарська галузь);
 • розкриття інформації у фінансовій звітності;
 • зміни в МСФЗ: поправки з обліку інвестиційних організацій.
2. Обережно: гіперінфляція
 
Інфляційні реалії сучасної України вселяють тривогу. Особливо спеціалістам з обліку. Адже через галопуючий ріст цін вони опинилися перед загрозою повномасштабного застосування спеціальних гіперінфляційних стандартів, які ніколи ще у вітчизняній практиці не використовувалися. Як підготуватися і в чому особливості застосування – на конкретному прикладі розглянуто в статті "Напередодні".
 
3. Податково-бухгалтерські хитросплетення
 
Про непрості відносини між податковим і бухгалтерським обліком Вісник МСФЗ (в Україні) писав багато разів. Сьогодні ми пропонуємо читачам розглянути ще кілька питань, які стосуються взаємного впливу податків і бухобліку:
 • Чи потрібно визнавати відстрочений податковий актив із залишку нарахованого резерву сумнівного боргу?
 • За підсумками року в обліку відображено дохід з податку на прибуток. Як відобразити його у звіті про фінрезультати: у дужках чи без них?
 • Під час продажу товару нижче купівельної ціни підприємство донараховує на різницю ПДВ. Чи зменшується сума доходу від реалізації на суму такого ПДВ?
 • Чи оподатковується податком на прибуток сума дооцінки групи вибуття у складі припиненої діяльності?
3. Чому важливо розкривати нефінансову інформацію
 
У 2014 році ЄС було видано Директиву щодо розкриття корпоративної нефінансової та іншої інформації. Про те, чому українському бізнесу слід прийняти до відома Директиву ЄС з нефінансової звітності та як можна виконати її вимоги з найбільшою для себе вигодою, читайте на сторінках видання.
 
Про все найважливіше та найактуальніше у сфері МСФЗ та суміжних галузях можна дізнатися у свіжому випуску Вісник МСФЗ (в Україні) № 3 від 15.03.2016 р.
Повний анонс матеріалів на сайті видання: http://ifrs.ligazakon.ua/