Корпорація МЕРЕЖА
Декларування ПДВ за січень 2016 р.: проблемні ситуації заповнення загальної декларації
Пропонуємо Вашій увазі матеріал із електронного аналітичного
щотижневика  «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» (№7, від  15.02.2016р.).
З питань тестування та підключення видання «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН»
звертайтесь за тел.: (032) 240-30-34.
 
Новий формат декларації з ПДВ викликав питання в практиків. У цій статті видання "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН" розгляне проблемні практичні ситуації, з якими зіткнулися бухгалтери під час заповнення загальної декларації з ПДВ.
______________________________________________________________________________
 
"Умовні" податкові зобов'язання

  

Ситуація 1. Підприємство в січні 2016 р. відвантажило товари на суму 12000 грн. з ПДВ (ПДВ – 2000 грн.), собівартість товару становить 11000 грн. (без ПДВ), у зв'язку з чим було донараховано податкові зобов'язання з мінімальної бази оподаткування в розмірі 200 грн. Як ці операції показати в декларації?
 
Вважаємо, що в наведеній ситуації всю суму нарахованих податкових зобов'язань (2200 грн.) слід показати в колонці Б р. 1.1 "операції, що оподатковуються за основною ставкою" декларації. Відповідно, у колонці А цього рядка показують усю суму без ПДВ (11000 грн.). Адже в цьому випадку податкові зобов'язання нараховуються на операцію постачання товарів, просто податкові зобов'язання з ПДВ обчислюють із урахуванням мінімальної бази оподаткування ПДВ (абз. 2 п. 188.1 ПКУ).
 
До цього рядка подають додаток Д5, у якому нараховані податкові зобов'язання показують окремо. Зокрема, податкові зобов'язання, розраховані виходячи з:
  • договірної вартості (на суму ПДВ 2000 грн.), – відображають у рядку із зазначенням індивідуального податкового номера покупця;
  • мінімальної бази оподаткування (на суму ПДВ 200 грн.), – обліковують у рядку з умовним індивідуальним податковим номером продавця (п. 20 Порядку № 957). Дещо збиває з толку той факт, що в гр. 2 табл. 1 додатка Д5 зазначено "Платник податку – покупець (індивідуальний податковий номер)". Однак, очевидно, ця вимога не сувора. Адже в цьому рядку вказуються умовні індивідуальні податкові номери, у тому числі за "компенсуючими" постачаннями з п. 198.5 ПКУ, коли продавець оформлює податкову накладну "на себе".
Зауважимо також, що в р. 4 "Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за:" податкові зобов'язання, обчислені з мінімальної бази оподаткування, не показують, оскільки із самої назви цього рядка випливає, що в ньому відображають операції нарахування "компенсуючих" податкових зобов'язань тільки згідно з п. 198.5 ПКУ і п. 199.1 ПКУ.
 
Ситуація 2. Підприємство оформлює в кінці місяця зведені податкові накладні на "компенсуючі" податкові зобов'язання, що нараховуються згідно з п. 198.5 ПКУ(використання товарів у звільненій від ПДВ діяльності та негосподарській діяльності) за ставкою 20 %. У якому рядку декларації показувати ці зобов'язання та чи потрібно заповнювати при цьому додаток Д5?
 
У новій декларації для відображення "компенсуючих" податкових зобов'язань виділено окремий рядок – р. 4.1 "Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Кодексу за операціями, що оподатковуються за: основною ставкою". З графи "Код додатка" декларації випливає, що до цього рядка подають додатки Д5 і Д7.
 
У додатку Д7 відображають розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних податком операціях за ст. 199 ПКУ. Цей розрахунок проводять за підсумками календарного року й показують у декларації за грудень.
 
А ось факт нарахування компенсуючих зобов'язань за п. 198.5 ПКУ підтверджують у додатку Д5.
З цією метою заповнюють табл. 1 "Операції на митній території України, що оподатковуються податком на додану вартість за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України" додатка Д5, у якій зведену податкову накладну, оформлену на "компенсуючі" податкові зобов'язання, показують у гр. 2 "Платник податку – покупець (індивідуальний податковий номер)" за умовним індивідуальним податковим номером "400000000000" (п. 12 Порядку № 957).
 
Коригування податкових зобов'язань
 
Ситуація 3. Підприємство оформило в січні 2016 р. п'ять розрахунків коригування на неплатників ПДВ (за ставкою ПДВ 20 %). Як їх відобразити в новому додатку Д1 (одним рядком чи кожний окремо), якщо вони належать до різних періодів оформлення податкової накладної?
 
Додаток Д1 дійсно змінився, при цьому деякі графи з нього було виключено. Водночас внесено уточнення, зокрема, щодо зазначення операцій за умовним індивідуальним податковим номером "100000000000", за яким оформлюють розрахунки коригування неплатникам ПДВ (п. п. 12, 21 Порядку № 957).
 
З назви гр. 3 "Період складання податкових накладних, за якими проводяться коригування" таблиці 2 додатка Д1 випливає, що в ній наводять інформацію про період, у якому було складено податкову накладну, до якої оформлюють розрахунок коригування.
 
З урахуванням цього, очевидно, за кодом "100000000000" у табл. 1 додатка Д1 кожний розрахунок коригування до податкової накладної потрібно показувати окремо. При цьому в гр. 3 табл. 1 додатка Д1 слід указати період складення податкової накладної, до якої оформлюють розрахунок коригування.
 
Ситуація 4. Підприємство в грудні 2015 р. одержало передоплату від неплатника ПДВ (на суму 15000 грн. з ПДВ), а в січні 2016 р. відбулося повернення передоплати. Чи можна відкоригувати податкові зобов'язання з ПДВ у цьому випадку та як відобразити в декларації?
 
Податківці дозволяють у випадку повернення передоплати неплатнику ПДВ провести коригування податкових зобов'язань (запитання-відповідь із розділу 101.07 ресурсу База податкових знань("ЗІР")). Тому в цьому випадку продавець може оформити розрахунок коригування.
 
Зменшення податкових зобов'язань можна показати в р. 7 "Коригування податкових зобов'язань"декларації. До цього рядка подають додаток Д1, де коригування податкових зобов'язань показують за умовним індивідуальним податковим номером "100000000000".
 
Податковий кредит
 
Ситуація 5. Підкажіть, у р. 10.3 декларації потрібно вказувати придбання товарів (послуг) без ПДВ за всіма такими операціями чи тільки за оформленими податковими накладними?
 
Очевидно, у цьому рядку декларації вказують усі придбання товарів (послуг, необоротних активів), які оподатковувалися ПДВ за нульовою ставкою та/або не оподатковувалися ПДВ. Це випливає з назви цього рядка "Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість".
Тобто йдеться про придбані в Україні товари (послуги, необоротні активи), які:
  • оподатковувалися ПДВ за ставкою 0 %;
  • були звільнені від оподаткування ПДВ;
  • були отримані від неплатників ПДВ.
Так указували податківці чинити раніше, зокрема в листі ДФСУ від 24.09.2015 № 22508/5/99-99-19-03-02-16; вважаємо, що цей підхід залишиться й тепер.
 
Побічно це підтверджується тим, що в частині придбань товарів із ПДВ (р. 10.1 і р. 10.2) у деклараціїпоказують вартість придбань, оформлених окрім податкових накладних іншими документами. Це випливає з назви граф 3, 4 табл. 2 "Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %" додатка Д5, що подається до цих рядків декларації. У них зазначено: "Податкова накладна, інший документ".
 
З цього можна дійти висновку, що при заповненні р. 10 декларації застосовують такий підхід: у цьому рядку вказують придбання, оформлені будь-якими документами, а не тільки податковими накладними.
 
Разом з тим слід урахувати, що в цьому рядку показують саме ті придбання, які було отримано за операціями постачання товарів (послуг, необоротних активів). Скажімо, плату за користування коштами, отриману від банку, контролери не відносять до операцій постачання і вказують не показувати в декларації (запитання-відповідь із розділу 101.23 ресурсу База податкових знань("ЗІР")).
 
Ситуація 6. Підприємство декларує за підсумками січня 2016 р. податкові зобов'язання (заповнюються рядки 18 і 18.1 декларації). Чи потрібно в цьому випадку заповнювати в р. 19.1 декларації довідкове поле, зважаючи на те, що у квитанції 2, яка підтверджує подання декларації, зазначають інформацію про реєстраційну суму на момент подання декларації?
 
Є всі підстави вважати, що в разі заповнення показників р. 18 "Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації 0110) (сума рядків 13 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення), яке:" декларації, довідкове поле до р. 19.1 "сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації" заповнювати не потрібно.
 
Адже воно належить саме до р. 19.1 "з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації", яка, своєю чергою, заповнюється до р. 19 "Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації 0110) (сума рядків 14 таблиць 1 - 3 додатка ДС10 до декларації 0121 - 0123, 0130) (позитивне значення)" декларації.
 
Отже, якщо в р. 19 декларації немає показника, то й заповнювати довідкове поле з реєстраційною сумою не потрібно.
 
Пільгові операції
 
Ситуація 7. Підприємство здійснює звільнені від ПДВ операції (видавнича діяльність). У січні 2016 р. оформлено розрахунки коригування на платників ПДВ на звільнені операції. Чи потрібно показувати такі розрахунки коригування в декларації за січень і як це зробити?
 
Розрахунки коригування, оформлені на операції, звільнені від ПДВ, показують у р. 7 "Коригування податкових зобов'язань" декларації. Це випливає з форми додатка Д1, який подають до цього рядка декларації.
Зокрема, у табл. 1 "Коригування податкових зобов'язань згідно зі статтею 192 розділу V Кодексу:" додатка Д1 є гр. 7 "Обсяг постачання, за яким не нараховувався податок на додану вартість (+/-)". Ось у цій графі й показують обсяги постачань із розрахунків коригування, оформлених на звільнені операції. Відповідно, ці суми буде включено до колонки А р. 7 декларації.
 
Ситуація 8. Підприємство здійснює звільнені від оподаткування ПДВ операції. Скажіть, за новими правилами в додатку Д6 зазначають обсяги поставок загальною сумою чи в розрізі контрагентів?
Ми вважаємо, що обсяги звільнених від ПДВ поставок у додатку Д6 "Довідка (Д6) подається платниками, які заповнюють рядок 5 декларації, та підприємствами (організаціями) інвалідів"наводять загальною сумою, а не в розрізі окремих контрагентів.
 
Це випливає з формату подання такої інформації, оскільки в додатку Д6 заповнюють тільки такі графи:
  • гр. 2 "Назва операції";
  • гр. 3 "Пункт (підпункт), стаття Кодексу";
  • гр. 4 "Сума, грн".
Процедура заповнення додатка Д6 у розрізі кожного контрагента застосовувалася ще в декларації, затвердженій наказом Міндоходів від 13.11.2013 № 678 (лист Міндоходів України від 25.02.2014 № 3981/5/99-99-19-04-02-16). На той момент у додатку Д6 було передбачено гр. "Платник податку – покупець (індивідуальний податковий номер)". Але з 01.12.2014 від цієї ідеї відмовилися, тому, як і раніше, можна зазначати в цій формі узагальнені дані за всіма контрагентами.
 
Влада Карпова,
к. е. н., консультант з питань обліку та оподаткування
 
Законодавтво, пов'язане із цією статтею, консультації
та коментарі податкових органів -
все це Ви знайдете у системах ЛІГА:ЗАКОН.