Корпорація МЕРЕЖА
ЄСВ: новий Порядок складання та подання звіту
Пропонуємо Вашій увазі матеріал із електронного аналітичного
щотижневика  «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» (№19, від  11.05.2015р.).
З питань тестування та підключення видання «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН»
звертайтесь за тел.: (032) 240-30-34.
 

ДОКУМЕНТ:

Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 14.04.2015 р. № 435
 

КОМУ ЧИТАТИ:

платникам ЄСВ
 

ЩО СТАЛОСЯ:

затверджено новий Порядок складання та подання звітності з ЄСВ
 

НАБИРАЄ ЧИННОСТІ:

30 квітня 2015 року
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
29 квітня 2015 року в Мін'юсті зареєстровано новий Порядок № 435 на заміну чинному Порядку № 454, який вже не відповідав багатьом законодавчим вимогам сьогоднішнього дня. І буквально наступного дня, 30 квітня 2015 року, Порядок № 435 вже був опублікований і, відповідно, набув чинності. І все-таки "оперативності" наших законодавців можна тільки позаздрити.
 
По суті, новий Порядок практично дублює основні норми свого міндоходівського попередника. Але є й відмінності. Розглянемо, що ж нового фахівці Мінфіну принесли у Порядок № 435.
 
Розділ I. Загальні положення
 
 1. По всьому Порядку № 435 "орган доходів і зборів" перейменовано у "фіскальний орган", "фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно" замінено на "особи, які провадять незалежну професійну діяльність".
 2. Із визначень термінів зникло поняття "ДРФО" й додано наступні поняття:
 • ліквідаційний документ – звіт страхувальника з позначкою "ліквідаційна", який подається за останній звітний період до дати держреєстрації припинення або до дня прийняття відповідними органами (особами) рішення про ліквідацію або припинення діяльності таких осіб;
 • особи, які провадять незалежну професійну діяльність, – особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме: наукову, літературну, артистичну, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.
Розділ II. Загальні правила формування та подання звіту
 
1. У Порядку № 435 з'явилася норма про те, що звіт з ЄСВ може бути відправлений поштою* з повідомленням про вручення та описом вкладення за умови, що у страхувальника кількість застрахованих осіб не перевищує 5. Також у Порядку описано механізм надсилання звіту поштою.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
* Нагадаємо, що в липні 2014 року до Закону про ЄСВ було додано норму про те, що звітність з ЄСВ може бути відправлена поштою. Порядок № 454 такої норми не містив і до 07 липня 2014 року звіт, відправлений поштою, вважався не прийнятим.
 
2. З Порядку № 435 і з додатка 4 звіту з ЄСВ зникло поняття "реєстрація вихідної кореспонденції".
3. Додано новий тип форми звіту – "ліквідаційна", а також нові обов'язкові реквізити, що стосуються застосування понижуючого коефіцієнта ЄСВ (за умови його застосування): "застосування коефіцієнта", "розмір коефіцієнта", "середньомісячна зарплата на одну застраховану особу за 2014 рік", "середньомісячна кількість застрахованих осіб за 2014 рік".
4. Також додано норму про те, що правонаступник під час подання останнього звіту з ЄСВ ліквідованого страхувальника повинен обов'язково вказати податковий номер або серію та номер паспорта такого страхувальника (при цьому в типі форми звіту повинна стояти "ліквідаційна").
5. Платники ЄСВ, які перебувають на обліку в контролюючих органах або знаходилися (проживали) на території АР Крим на початок тимчасової окупації, звільняються від обов'язку подавати звітність з ЄСВ протягом тимчасової окупації та після її завершення.
 
Розділ III. Форми та строки подання звіту
 
Розділ III Порядку № 435 практично продубльовано з Порядку № 454. Розділ III лише доповнено двома новими пунктами, в яких описується механізм подання останньої звітності з ЄСВ підприємцями та особами, які здійснюють незалежну профдіяльність, у разі припинення їх підприємницької діяльності.
 
Розділ IV. Формування звіту
 
А от розділ IV Порядку № 435 дещо змінився. У ньому з'явилися норми, які спеціалісти ДФСУ лише роз'ясняли в офіційних листах і своїх численних питаннях-відповідях з ресурсу База податкових знань "ЗIР".
Нове при заповненні таблиці 5 Додатка 4 звіту з ЄСВ:
 • якщо з працівником протягом звітного періоду розірвано та укладено трудовий договір, в таблиці 5 такий працівник відображається двома рядками: в першому рядку – дата припинення трудових відносин; у другому рядку – дата початку трудових відносин;
 • у звітному періоді перебування робітниці у декретній відпустці, відпустці до трьох (шести) років у таблиці 5 проставляється дата початку відповідної відпустки. Аналогічно у звітному періоді виходу із соціальної відпустки – дата закінчення відпустки.
Нове при заповненні таблиці 6 Додатка 4 звіту з ЄСВ:
 • додано новий код типу нарахувань 13 – сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу);
Звичайно ж, не обійшлося без невеличких "невідповідностей" у Порядку № 435. Так, у п. 9 розд. IV не одразу зрозумієш, що коди типу нарахувань поповнилися новим 13 кодом, поки не дочитаєш цей пункт до кінця. Адже в абз. 2 п. 9 розд. IV сказано, що графа 10 заповнюється страхувальником лише у випадках, передбачених переліком кодів типу нарахувань 1 - 12.
Крім того, з Порядку № 435 "випарувалися" коди типу нарахувань 4 і 5 (донарахування або зменшення суми ЄСВ при перевірці органами ПФУ).
- внесення від'ємних значень сум нарахованої заробітної плати стане можливим також під час відображення сум перерахунків заробітку, пов'язаних з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв'язку з відпусткою;
- прописано норму про те, в яких випадках має бути заповнена графа 15 "кількість календарних днів перебування у трудових / цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця":
 • графа 15 не може бути заповнена у звітному періоді за майбутні та минулі звітні періоди, за винятком відпустки, декретної відпустки та випадків поновлення на роботі за рішенням суду;
 • за наявності декількох рядків за однією застрахованою особою кількість календарних днів перебування у трудових відносинах вказується в рядку із заробітною платою;
- додано норму про проставлення в таблиці 6 звіту з ЄСВ ознаки "неповного робочого часу" у новій графі 24. Так, згідно зі ст. 56 КЗпП ознака неповного робочого часу встановлюється за угодою сторін як при прийнятті на роботу, так і в період роботи. Ознака "неповний робочий час" проставляється у випадку, якщо особа працює:
 • неповний робочий день (тобто зменшення тривалості щоденної праці на обумовлену кількість годин);
 • неповний робочий тиждень (при якому зберігається нормальна тривалість робочого дня, але зменшується кількість робочих днів на тиждень);
 • комбінація неповного робочого дня та неповного робочого тижня (наприклад, тривалість робочого дня 5 годин при 4 робочих днях на тиждень).
Нове при заповненні додатків 5 і 6 звіту з ЄСВ
 1. При поданні підприємцями та особами, які провадять незалежну профдіяльність, Додатка 5 звіту з ЄСВ для призначення пенсії з позначкою "призначення пенсії" тип форми "початкова" не вказується.
 2. Таблиця 3 додатка 6 звіту з ЄСВ формується та подається до фіскальних органів на підставі акта перевірки страхувальника (з обов'язковою вказівкою номера і дати акта) і містить суми, на які збільшено або зменшено зобов'язання (у такому випадку допускається внесення від'ємного значення).
 3. Особи, які провадять незалежну профдіяльність та отримують дохід від цієї діяльності й одночасно є підприємцями, формують і подають до фіскальних органів звіт з ЄСВ відповідно до виду діяльності та обраною системою оподаткування.
Розділ V. Виправлення помилок
 
Розділ V також трохи змінено. Нове, на що варто звернути увагу:
 • якщо до закінчення граничного строку подання подаються окремі таблиці звіту за поточний звітний період зі статусом "скасовуюча" "додаткова", такий звіт не вважається звітом і вважається таким, що не подавався;
 • якщо страхувальником не подавався звіт за попередній період (періоди), то в поточному місяці не можна відображати суми ЄСВ за попередній період (періоди). У такому випадку страхувальник зобов'язаний подати звіт за поточний період і за потреби окремо за попередній період (періоди);
 • під час виправлення помилок у реквізитах (крім сум) страхувальника або застрахованої особи подаються скасовуючі документи у складі титульного аркуша та необхідної таблиці зі статусом "скасовуюча" з помилковими відомостями на одну або декількох застрахованих осіб і початкові документи у складі титульного аркуша й відповідної таблиці зі статусом "початкова" з правильними відомостями на одну або кілька застрахованих осіб. При цьому таблиця 6 звіту з ЄСВ повинна містити відомості з кожної застрахованої особи окремо.
Додаток 2 до Порядку № 435
 
У Додатку 2 до Порядку № 435 додано нові коди застрахованих осіб (які використовуються для заповнення, зокрема, графи 9 таблиці 6), а саме:
 • 47 - працівники – громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах і організаціях, в інших юридичних осіб; у фізичних осіб – підприємців на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством; у фізичних осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту). База нарахування ЄСВ – сума нарахованої середньої заробітної плати;
 • 48 - особи, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, яких призвали на військові збори та/або мобілізували з 1 березня 2014 року відповідно до Закону № 1169. База нарахування ЄСВ – виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. Нагадаємо, що з компенсаційних виплат ЄСВ не утримується;
 • 49 - наймані робітники, яким на період проведення АТО у відповідному населеному пункті з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО, надано відпустку без збереження заробітної плати відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. База нарахування ЄСВ – сума нарахованої відпустки без збереження заробітної плати, менша за мінімальну заробітну плату, встановлену законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід). ЄСВ також з таких сум не утримується.
Наталія Каламайко, експерт ЛІГА:ЗАКОН

 

Законодавтво, пов'язане із цією статтею, консультації
та коментарі податкових органів -
все це Ви знайдете у системах ЛІГА:ЗАКОН.