Корпорація МЕРЕЖА
Автоматичне відшкодування ПДВ: теорія і практика
Пропонуємо Вашій увазі матеріал із електронного щотижневика
 «ЮРИСТ & ЗАКОН» (№11,2012).
З питань використання видань «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» і «ЮРИСТ & ЗАКОН» 
або їх підключення звертайтесь за тел.: (032) 240-30-34.
 
Згідно пп. 14.1.18 ст.14 Податкового кодексу України бюджетне відшкодування є відшкодуванням негативного значення ПДВ з держбюджету за результатами перевірки платника податків, що підтверджує правомірність сум бюджетного відшкодування податку, у тому числі автоматичне бюджетне відшкодування. При цьому, якщо процедура бюджетного відшкодування ПДВ в загальному порядку не є новою для України, то автоматичне відшкодування - це новела ПК України, що представляється громадськості як своєрідне досягнення українського податкового законодавства.
Спершу розглянемо вказану процедуру в теоретичному аспекті, а пізніше - спробуємо проаналізувати її дієвість і на практиці.
 
Теоретичний аспект автоматичного відшкодування ПДВ
 
Як вказано в ст.200 ПК України, право на отримання автоматичного відшкодування ПДВ мають особи (юридичні особи і ФОП), що своєчасно подали декларацію по ПДВ і відповідну заяву про його автоматичне відшкодування, за умови їх відповідності одночасно усім встановленим законом критеріям.
 
До таких критеріїв, зокрема, відносяться:
  1. незнаходження заявника в процедурі банкрутства;
  2. включення заявника в ЄДРПОУ, за умови що в реєстр не внесені записи про відсутність за місцем знаходження/проживання, ухваленні рішень про виділення, припинення юридичної особи/підприємницької діяльності ФОП, визнанні недійсними статутних документів або змін до них, припиненні держреєстрації юрособи / підприємницької діяльності ФОП;
  3. здійснення заявником операцій, до яких застосовується нульова ставка, і питома вага яких впродовж попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (місяців) сукупно складає не менше 40% загального об'єму поставок (для платників податків по квартальних звітних періодах - впродовж попередніх чотирьох послідовних звітних періодів));
  4. неперевищення загальної суми розбіжностей між податковим кредитом платника податків і податковими зобов'язаннями його контрагентів за даними податкових накладних, що виникли впродовж трьох попередніх звітних періодів (кварталу), 10% заявленої платником податків суми бюджетного відшкодування;
  5. перевищення середньої заробітної плати, що виплачується заявником, не менше чим в два з половиною рази розмір мінімальної заробітної плати в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів);
  6. відсутність податкового боргу у заявника.
Окрім вказаних критеріїв, платник податків також повинен відповідати одному з наступних критеріїв, а саме: мати більше 20 офіційних співробітників в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів); чи основні фонди, залишкова балансова вартість яких на звітну дату перевищує суму податку, заявлену до відшкодування за попередні 12 календарних місяців; чи рівень визначення податкового зобов'язання по податку на прибуток до сплати до бюджету (відношення сплаченого податку до об'єму отриманих доходів) вище середнього по галузі в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів (кварталів).
 
Порядок визначення відповідності платника податків критеріям, що надають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.09.2011 №1178. Критеріїв оцінки платника побудовані на аналізі цих його звітних показників і наявної податкової інформації. При цьому визначення відповідності платника податків вказаним критеріям проводиться в автоматизованому режимі впродовж 15 календарних днів після граничного терміну подання звітності. Після цього формується два переліки платників податків : тих, хто відповідає визначеним в Кодексі критеріям і має право на автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ; і тих, хто такого права не має.
 
Автоматичне відшкодування ПДВ здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться впродовж 20 днів, що йдуть за граничним терміном отримання податкової декларації. Отримавши висновок податківців про проведену перевірку, Держказначейство впродовж трьох днів зобов'язане перерахувати засоби на поточний банківський рахунок платника податків. Невідшкодовані в передбачений законодавством термін суми податку вважаються заборгованістю держбюджету.
За несвоєчасне відшкодування ПДВ на суму заборгованості налічується пеня у розмірі 120 % облікової ставки НБУ, встановленої на момент виникнення боргових зобов'язань.
 
У разі невідповідності платника податків критеріям, що надають право на автоматичне відшкодування ПДВ, податковий орган зобов'язаний впродовж 17 календарних днів після граничного терміну подання звітності повідомити платника про відповідне рішення і надати детальні пояснення і розрахунки за критеріями, значення яких не дотримані. Таке рішення може бути оскаржене платником податків в установленому порядку. Якщо орган державної податкової служби у встановлений термін не прислав платникові податків повідомлення, вважається, що такий платник відповідає критеріям для отримання права на автоматичне бюджетне відшкодування податку.
Не мають права на бюджетне відшкодування ПДВ особи, які були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за результатами якого подається заява на бюджетне відшкодування, а також осіб, які мали об'єми оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менше, ніж заявлена сума бюджетного відшкодування (у обох випадках, окрім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).
 
Огляд практики автоматичного відшкодування ПДВ в Україні

 

За час дії нової для України системи автоматичне відшкодування ПДВ отримали далеко не усі ті, що бажають. Як завжди, дані ДПАУ і суб'єктів господарювання про кількість таких відшкодувань разюче відрізняються. Так, на офіційному сайті ДПА України 28.02.2012 року було опубліковано інформацію, що свідчить, що європейські інвестори в січні поточного року отримали відшкодування ПДВ навіть більше, ніж розраховували, а саме: 1,88 млрд. грн (з яких 1,14 млрд. грн в автоматичному режимі) із заявлених 844 млн. грн В той же час представники середнього бізнесу скаржаться на виборчу процедуру відшкодування ПДВ, посилаючись при цьому на списки тих, кому вже було проведено таке відшкодування (серед "щасливчиків" більшість компаній, прямо або опосередковано пов'язаних з "можновладцями" особами). Дійсно, статистика примушувала замислитися про дієвість цієї процедури в нашій країні, якщо з двох тисяч підприємств, що подали заявки в першій половині минулого року, право на автоматичне відшкодування отримали лише 24 підприємства. Особливо гостро ця проблема стояла на початку минулого року, коли почали реалізовуватися найперші відшкодування "автоматом". По проведеному аналізу в основному платники не відповідали критеріям автоматичного відшкодування через низький рівень зарплати і розбіжності даних про ПДВ платників і контрагентів в Системі зіставлення податкових зобов'язань і податкового кредиту на рівні ДПА України.
Із цього приводу у березні 2011 року навіть було проведено нараду у Віце-прем'єра Сергія Тігіпка за участю представників Мінфіну, ДПАУ і представників бізнесу, на якому були зроблені висновки, щопричиною такої малої кількості "задоволених" заявок стали, передусім, помилки податкових органів, наприклад, неправильний розрахунок податківцями середньої заробітної плати для визначення відповідності платника податків встановленим критеріям.
 
Після усунення вказаних помилок кількість автоматичних відшкодувань ПДВ зросла. Так, за даними ДПАУ, за сім звітних періодів кількість платників податків, що отримали право на Пдв-автомат, зросло в 7 разів.
Проте багато платників податків і сьогодні не підпадають під заявлені критерії у зв'язку з недостатнім рівнем середніх зарплат, які, нагадаємо, повинні мінімум в 2,5 разу перевищувати розмір мінімальною в кожному з останніх чотирьох звітних податкових періодів. Дійсно, відповідати цьому критерію досить непросто, особливо враховуючи середній рівень заробітних плат в регіонах України. За станом на 01.01.2012 року мінімальна зарплата встановлена на рівні 1073 грн, що означає, що середня зарплата у претендентів на Пдв-автомат має бути не менше 2682,50 грн.
 
Крім того, на практиці виникають проблеми з автоматичним відшкодуванням навіть у тих осіб, які потрапили в списки, оскільки органами державної влади порушуються встановлені законом терміни на виплату такого відшкодування. Проблему посилює також відсутність судової практики з вказаного питання, що свідчить про неготовність платників податків відстоювати свої права і інтереси в судовому порядку. Хоча, виходячи з практичного досвіду, можна припустити, що більшість бізнесменів просто зайняли вичікувальну позицію і після отримання перших "позитивних" судових рішень почнуть масово звертатися до судів.
 

ВИСНОВОК:

Підсумовуючи, слід зазначити, що впровадження системи автоматичного відшкодування ПДВ є позитивною тенденцією, оскільки стимулює представників бізнесу до соціально-відповідальної поведінки, що дозволяє отримати економічний ефект без зайвих тяжб. Проте механізм такого відшкодування вимагає удосконалення з тією метою, щоб їм могли скористатися не лише великі підприємства, але і представники середнього і малого бізнесу. Визначальним критерієм для цього, передусім, повинні стати сумлінність платника податків, а не які-небудь інші "корупційні" чинники.
 
Марина Саєнко
адвокат, партнер ЮК "Закон Перемоги"
 
Законодавтво, пов'язане із цією статтею, консультації
та коментарі податкових органів -
все це Ви знайдете у системах ЛІГА:ЗАКОН.