Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 24.10.2022р.

 

24.10.2022 – 01.11.2022

 

КЕРІВНИКОВІ

 

1. Новий закон про акціонерні товариства.

З 1 січня 2023 р. набере чинності новий Закон України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 № 2465-ІХ. Акціонерні товариства  мають уважно ознайомитися та бути готовими до впровадження відповідних змін у своє функціонування. Одні з найбільш важливих новел:

 • Розміри пакетів акцій

Варто звернути увагу на нюансові зміни до визначень пакетів акцій: «Х і більше» змінено на «більше Х», але така незначна різниця у формулюванні може зіграти велику роль на практиці, оскільки в окремих випадках може впливати на права та обов'язки акціонерів.

 • Рівні структури управління АТ

Структура управління акціонерним товариством відтепер може бути однорівневою або дворівневою.

Рада директорів є колегіальним виконавчим органом, що складається мінімум з 3-х осіб, в межах визначеної компетенції здійснює управління товариством, забезпечує контроль за діяльністю виконавчих директорів, діє від імені АТ, є підзвітним загальним зборам акціонерів та самостійно організовує виконання своїх рішень. Таким чином, рада директорів вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

 • Регулювання загальних зборів

Перш за все необхідно звернути увагу на те, що змінився сам термін - тепер вищим органом АТ є загальні збори акціонерів (а не акціонерного товариства). Серед інших змін найбільше уваги привертає рішення законодавців слідувати вимогам сучасних обставин - запровадження можливості проводити загальні збори не лише очно. З набранням законом чинності АТ матиме три шляхи для голосування з питань порядку денного:

 • Очне голосування
 • Електронне голосування
 • Опитування
 • Закріплення на рівні закону посади та повноважень корпоративного секретаря
 • Можливість укладення корпоративного договору акціонерами
 • Інші зміни, варті уваги:
  • нововведенням стало дискусійне положення щодо утворення публічного АТ: воно може бути створено виключно шляхом зміни типу акціонерного товариства з приватного на публічне або шляхом перетворення з іншого господарського товариства. Таким чином, виключено можливість одразу виходити на ринок як публічне АТ;
  • значно зменшено мінімальний розмір статутного капіталу АТ - з 1250 до 200 розмірів мінімальної заробітної плати. Така зміна має потенціал впливати на кількість нових юридичних осіб в організаційно-правовій формі акціонерного товариства;
  • повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права у разі додаткової емісії акцій може бути подане у будь-який строк до початку емісії (раніше діяло обмеження - не пізніше 30 днів до розміщення);
  • введено додаткову підставу, за якою АТ не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, а саме: якщо майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог;
  • для цілей визначення значного правочину вчинення товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом (та/або з афілійованими особами) щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину - замість заборони ділити предмет правочину;
  • у контексті перевірки фінансово-господарської діяльності АТ виключено положення про обрання, діяльність та повноваження ревізійної комісії (ревізора), натомість фінансово-господарська діяльність АТ за результатами фінансового року все ще підлягає перевірці суб'єктом аудиторської діяльності (аудитором). Крім того, аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності акціонерного товариства тепер може проводитися на вимогу акціонерів, які є власниками 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій (замість 10).
  • наглядова рада або рада директорів кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі чи виділі товариства, складає проект умов такого правочину та надає на аналіз одному чи декільком незалежним експертам. Останні надають звіт, у якому зазначають власну думку щодо справедливості та доречності коефіцієнта конвертації акцій.

 

Продукт

ІПС: Законодавство

Підстави

Закон України від 27.07.2022 № 2465-IX «Про акціонерні товариства»

Закон України від 06.02.2018 № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю»

Закон України від 23.06.2005 № 2709-IV «Про міжнародне приватне право»

Як новий Закон про АТ змінив Закон про ТОВ

Чи поширюється новий Закон "Про акціонерні товариства" на звітність за 2022 рік

Приєднання підприємств: організаційні питанні

 

Порядок формування статутного капіталу

 

Облік вкладів до статутного капіталу

 

Порядок нарахування та виплати дивідендів

https://ips.ligazakon.net/document/T222465

 

https://ips.ligazakon.net/document/T182275

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/T052709

 

https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ014042

https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ014096

 

https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SB080302

https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SB080931

https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SB080956

https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SB080222

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

 

2. Ухвалено Закон про створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії (законопроєкт № 8027).

Відповідно до Закону джерелом наповнення будуть націоналізовані кошти та продаж націоналізованого майна.

Пропонується всі гроші від націоналізації російських активів направляти в спеціальний фонд і далі використовувати за погодженням з Комітетом ВР за напрямами:

 • будівництво громадських будівель;
 • реконструкція, капітальний ремонт об'єктів критичної інфраструктури;
 • реконструкція, капітальний ремонт будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок збройної агресії рф;
 • розроблення проектної (проектно-кошторисної) документації для об'єктів, які були зруйновані внаслідок збройної агресії рф;
 • придбання житлових приміщень для громадян України, відповідні об'єкти нерухомого майна, об'єкти будівництва яких знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф;
 • закупівля комп'ютерного та мультимедійного обладнання (яке було знищено, пошкоджено або викрадено) для закладів освіти, що знаходяться на територіях, які постраждали внаслідок збройної агресії рф;
 • відновлення внаслідок агресії рф електропостачання, освітлення та газопостачання.

Прогнозується, що прийняття Закону сприятиме створенню фонду ліквідації наслідків збройної агресії, за рахунок джерел якого буде здійснюватися фінансове забезпечення першочергових заходів з відновлення критичної інфраструктури, що постраждала внаслідок бойових дій.

 

Продукт

ІПС: Законопроєкти

ІПС: Законодавство

Підстави

Проект Закону України від 19.10.2022 № 8027 «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" щодо створення фонду ліквідації наслідків збройної агресії»

Закон України від 02.12.2021 № 1928-IX «Про Державний бюджет України на 2022 рік»

https://ips.ligazakon.net/document/JI08070

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/t211928

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

 

3. Рада заборонила відпускати рецептурні ліки без рецепта

18 жовтня Верховна Рада ухвалила у цілому Закон щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів.

Законопроєктом встановлюється відповідальність для медиків та фармацевтів:

 • у разі призначення рецептурного лікарського засобу без рецепту;
 • за призначення наркотичних засобів без е-рецепту;
 • за відпуск в аптеках рецептурних ліків без рецепту, за недійсним рецептом або з порушенням порядок продажу препаратів, затвердженого МОЗ.

Закон почне діяти через три місяці після завершення воєнного стану.

З 1 серпня антибіотики в аптеках продають виключно за е-рецептом (за виключення окупованих та прифронтових територій, де дозволений паперовий рецепт). З 1 листопада стартує відпуск за електронним рецептом наркотичних засобів. Наступний етап - перехід всіх рецептурних медичних препаратів на е-рецепт.

 

Продукт

ІПС: Законопроєкти

Підстави

Проект Закону України від 18.10.2022 № 7444 «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів»

https://ips.ligazakon.net/document/JI07524I

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

 

4. Фінансові операції, що підлягають фінмоніторингу з 1 грудня 2022

Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу з 1 грудня 2022 року  - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції.

Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тис. грн. (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тис. грн.) або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну за офіційним курсом гривні до іноземних валют і банківських металів 400 тис. грн. на момент проведення фінансової операції (для суб'єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри, - 55 тис. грн.), за наявності однієї або більше таких ознак:

 • фінансові операції у разі, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового, або однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі;
 • фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї та/або осіб, пов'язаних з політично значущими особами;
 • платіжні операції з переказу коштів за кордон (у тому числі до держав, віднесених Кабміну до офшорних зон);
 • фінансові операції з готівкою.

Фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

 

Продукт

ІПС: Запитання-відповідь

ІПС: Законодавство

Підстави

Запитання-відповідь від 11.08.2022 «Які фінансові операції підлягають фінансовому моніторингу та в якому розмірі?»

Закон України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

https://ips.ligazakon.net/document/ZN049359

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/t190361

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

5. Кабмін запровадив нові особливості проведення публічних закупівель на час воєнного стану.

Відтепер основною процедурою в системі Prozorro є відкриті торги з особливостями.

Завдяки скороченню строків провести повноцінний тендер у Prozorro замовники зможуть удвічі швидше, ніж раніше.

Знято цілу низку обмежень, які в нинішніх умовах часто призводили до переоголошення торгів або розривання договору. Так тендер може відбутися з пропозицією лише від одного учасника (а не двох, як раніше). Також відсутнє обмеження в 10 % при піднятті ціни за одиницю в разі обґрунтованого коливання цін на ринку.

 

Проведення відкритих торгів передбачатиме можливість оскарження умов та результату тендера в Антимонопольному Комітеті, тож у підприємців буде можливість захистити свої порушені права.

Запроваджено нові пороги для обов'язкового здійснення закупівель у Prozorro. Для закупівель товарів і послуг відкриті торги з особливостями необхідно буде проводити від 100 тис. грн, для послуг з поточного ремонту - 200 тис. грн, робіт - 1,5 млн грн.

 

Дозволено максимально використовувати переваги Prozorro Market. Так, знімаються обмеження щодо максимальної суми закупівлі в каталогах. Тож замовники зможуть в необмеженій кількості купувати типові товари (пальне, електроенергію, продукти харчування, ліки та медвироби тощо) за принципом електронного магазину або використовуючи запит цінових пропозицій. Такий крок значно зменшить адміністративне навантаження на закупівельників.

Замовники матимуть широкий перелік підстав для укладання прямих договорів для задоволення нагальних та оборонних потреб. У такому випадку достатньо буде прозвітувати про укладений договір (від 50 тис. грн) у системі Prozorro. При цьому чутливу інформацію про місце постачання, чи місцезнаходження замовника та постачальника можна буде приховати.

 

Також нова постанова № 1178 накладає заборону на купівлю товарів з росії та білорусі, як і укладання контрактів з компаніями, які мають бенефіціарів із цих країн.

Продукт

ІПС: Законодавство

Підстави

Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування

https://ips.ligazakon.net/document/KP221178

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

 

БУХГАЛТЕРОВІ

 

6. Блокування ПН/РК знову "покращили"

Це сталось завдяки змінам № 1154.

Змін ніби й небагато, проте вони варті уваги, оскільки зокрема, збільшиться кількість заблокованих ПН/РК.

Докладніше про усі новації- в коментарі видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Продукт

ІПС: Законодавство;БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

 

Зміни, що вносяться до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені постановою Кабміну від 12.10.2022 р. № 1154

https://ips.ligazakon.net/document/kp221154

 

 

Блокування ПН/РК: чергове "покращення" Порядку

https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ014141

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

7. Припинення трудових відносин у зв’язку із смертю роботодавця-фізичної особи: уже є порядок

Ті хто працює з ФОП, добре знають, що у разі смерті такого роботодавця працівник міг звільнитись лише через суд. Тепер же, а саме з 20.10.2022 цей момент спростив Порядок № 1172.

Про решту нюансів докладніше розповість видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

 

Продукт

ІПС: ЗАКОНОДАВСТВО; БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Підстави

Порядок припинення трудового договору у разі смерті роботодавця - фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою, затверджений постановою КМУ від 14.10.2022 р. № 1172.

https://ips.ligazakon.net/document/KP221172

 

 

Припинення трудових відносин у зв’язку із смертю роботодавця-фізичної особи: Кабмін визначив процедуру

https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ014148

 

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

малий

 

 

 

8. Заявили бюджетне відшкодування ПДВ, однак під час камеральної перевірки виявили помилки: як бути?

Враховуючі, що кілька місяців не було бюджетного відшкодування узагалі, а не так давно процедура відновилась, таких запитань від бухгалтерів чимало.

Тож відповідь у виданні  БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Продукт

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Підстави

Заявлено бюджетне відшкодування ПДВ, але під час камералки виявлено помилки: чи потрібен УР

https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ014098

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

Усі

 

 

 

9. Лікарняні: відповіді на проблемні запитання

Питання щодо лікарняних без перебільшення вічні й безкінечні. Причому не лише війна їх спровокувала в новому руслі, завжди є певні законодавчі зміни та просто практичні ситуації які не завжди одразу й просто вирішуються.

Тож добірку відповідей на поширені сьогодні запитання щодо нарахування лікарняних пропонує видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

 Продукт

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Підстави

Лікарняні працівникам у запитаннях та відповідях: нарахування та відображення у звітності

https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ014138

Сфера бізнесу

Усі

 

Розмір бізнесу

усі

 

 

 

 

ЮРИСТОВІ

 

10. Обов'язкова реєстрація та використання електронних кабінетів в ЄСІТС представниками правничих професій

У Верховній Раді зареєстровано проєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями».

Проектом Закону запропоновано доповнити ГПК України, КАС України та ЦПК України наступними положеннями:

 • змінити термін «офіційна електронна адреса в ЄСІТС» на «електронний кабінет в ЄСІТС», що сприятиме правильному розумінню цього інструменту учасниками судового розгляду;
 • поширити обов’язок реєстрації електронного кабінету в ЄСІТС для всіх юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • у разі звернення до суду особою, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, в залежності від виду процесуального документа;
 • встановити такий обов’язковий реквізит для всіх заяв по суті справи, інших процесуальних заяв, клопотань, як зазначення в тексті відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету;
 • забезпечити можливість для сторони направляти документи через ЄСІТС іншим учасникам справи, у разі наявності в них електронного кабінету.

Також прикінцевими положеннями проекту запропоновано встановити, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють електронні кабінету в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін процесуальними документами, протягом тридцяти днів з дати опублікування цього Закону. Фізичні особи – підприємці будуть реєструвати електронні кабінети в ЄСІТС протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Тож слідкуємо за проходженням проєкту.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

JI08226I

Проект Закону України від 11.10.2022 № 7574-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами - підприємцями»

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

 

 

11. Зупинено електронні аукціони з реалізації арештованого майна, переданого на реалізацію за виконавчими написами нотаріусів.

Мін'юст уніс зміни до наказу від 10 червня 2022 року № 2343/5 «Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану».

У період дії воєнного стану ДП «СЕТАМ» зупиняє е-аукціони з реалізації арештованого майна, переданого на реалізацію у виконавчих провадженнях з примусового виконання виконавчих написів нотаріусів. Оформлення результатів електронних аукціонів, розрахунок за придбане майно та складання актів про проведені торги здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

re37970

 

 

 

re38394

Наказ від 10.06.2022 № 2343/5 «Деякі питання примусової реалізації арештованого майна у виконавчому провадженні в період воєнного стану»

Наказ від 14.09.2022 № 3873/5 «Про внесення зміни до наказу Міністерства юстиції України від 10 червня 2022 року N 2343/5»

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

10. Зовнішньоекономічна діяльність та її державне регулювання в реаліях воєнного сьогодення

Багато що змінилося з податковому та валютному законодавстві з 1 січня 2022 року, але після впровадження воєнного стану в регулюванні ЗЕД зазнали змін не лише правила оподаткування, а й деякі обмеження, зокрема щодо строків валютних розрахунків, тобто платежів за експортно-імпортними операціями.

 

У платників податків, які продовжують працювати у сфері ЗЕД, існує нагальна потреба в систематичній актуалізованій інформації щодо валютних розрахунків, законодавчій практиці державного контролю з боку податкової і банківської систем з метою уникнення відповідальності, у тому числі нарахування пені за порушення строків валютних розрахунків за експортно-імпортними контрактами.

Більш детально у  тематичних матеріалах видання ЮРИСТ&ЗАКОН:

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

EA016127

 

EA016123

 

EA016124

 

EA016125

 

EA016131

 

EA016126

 

EA016132

 

EA016138

Зовнішньоекономічна діяльність та її державне регулювання в реаліях воєнного сьогодення

Подача ТЦУ-звітності та ковідно-воєнні послаблення відповідальності

Порядок стосовно підтвердження неможливість платника податку своєчасно виконати податкові зобов’язання

Подовження строків розрахунків за здійсненими операціями експорту та імпорту товарів

Збирання, зберігання, знешкодження та утилізація відходів СГД, які здійснюють імпорт мастил (олив)

Україна буде надавати податкову інформацію податковим органам іноземних юрисдикцій в автоматичному режимі

Участь України у Новій комп’ютеризованій транзитній системі (New Computerized Transit System — NCTS)

Україна приєднується до міжнародного обміну інформацією в рамках CRS

Сфера бізнесу/Розмір бізнесу

 

Усі

 

11. Верховний Суд роз'яснив, що є офіційною електронною адресою

КАС ВС надав роз'яснення щодо належного способу вручення копії судового рішення особі, яка не має офіційної електронної адреси.

КАС ВС зауважив, що згідно з підпунктом 15.15 п. 15 ч. 1 розд. VІІ «Перехідні положення» КАС України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи суд вручає судові рішення в паперовій формі. Пунктом 16 цього розділу встановлено, що до дня реєстрації суб'єкта владних повноважень у ЄСІТС та отримання ним офіційної електронної адреси надсилання судом суб'єкту владних повноважень текстів повісток, копій судових рішень здійснюється за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

У розумінні Положення про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 17 серпня 2021 року № 1845/0/15-21, офіційною електронною адресою є адреса електронної пошти, вказана користувачем в Електронному кабінеті ЄСІТС, або адреса електронної пошти, вказана в одному з державних реєстрів. З огляду на це КАС ВС вважає обґрунтованими доводи скаржника про відсутність у нього офіційної електронної адреси.

Також колегія суддів, проаналізувавши положення ст. 251 КАС України, зазначила, що врученим належним чином є судове рішення, яке було доставлено на офіційну електронну адресу особи, а якщо такої адреси в учасника справи немає - в день доставки рекомендованого поштового відправлення з паперовою копією судового рішення.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Вердиктум

Посилання

Пошук за іменем файла

Кодекс адміністративного судочинства України

Рішення від 17.08.2021 № 1845/0/15-21 «Про затвердження Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи»

Постанова від 07.07.2022 №120/4298/21-а Верховний Суд. Касаційний адміністративний суд

https://ips.ligazakon.net/document/T05_2747

https://ips.ligazakon.net/document/MUS35849

 

 

 

https://verdictum.ligazakon.net/document/105138995

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

СУДОВА ПРАКТИКА

 

Щодо тотожності понять "вимоги кредитора" та"вимоги до боржника"

Поняття "вимоги кредитора" та "вимоги до боржника" є тотожними, мають застосовуватися в однаковому значенні у випадку, коли вони є вимогами ініціюючого кредитора. Їх головною ознакою є факт прострочення боржника (невиконання або неналежне виконання грошового зобов'язання у визначений договором строк).

https://ips.ligazakon.net/document/VSP08218

 

 

 

 

Щодо визнання недійсним договору іпотеки

Встановлення факту, що іпотекодавцем за спірним договором право власності (господарського відання) на спірне майно не набувалося, є підставою для визнання договору іпотеки недійсним, зокрема за позовом власника переданого в іпотеку майна.

https://ips.ligazakon.net/document/view/VSP08215

 

Щодо закриття кримінального провадження

Якщо особа заперечує щодо закриття кримінального провадження у зв'язку зі звільненням від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК, то закриття кримінального провадження не допускається.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP08256

 

Про недопустимість як доказу протоколу слідчого експерименту

Проведення слідчого експерименту у формі, що не містить ознак відтворення дій, обстановки, обставин події, проведення дослідів чи випробувань, а посвідчує виключно проголошення підозрюваним зізнання у вчиненні кримінального правопорушення з метою його процесуального закріплення, належить розцінювати як допит, що не має в суді доказового значення з огляду на зміст ч. 4 ст. 95 КПК.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP08254

 

Щодо підтвердження трудового стажу померлого годувальника за відсутності документів про наявний стаж його роботи

Трудовий стаж годувальника може бути встановлено на підставі показань не менше ніж двох свідків, які б знали годувальника за спільною з ним роботою на одному підприємстві, в установі, організації (в тому числі колгоспі) або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP08205