Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 06.07.2022р.

06.07.2022 – 12.07.2022

КЕРІВНИКОВІ

1. Документ про нормативну оцінку землі в електронній формі
Уряд прийняв зміни до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок.
Важливо, що послуга отримання документа про нормативну оцінку землі буде впроваджена повністю в автоматичному режимі та електронній формі. Документ надаватиметься з використанням QR-коду та без участі чиновників.
Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок оформляється і видається автоматично в електронній формі з використанням програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
Документом викладено в новій редакції додаток 9 до Методики «Коефіцієнт, який враховує розташування території територіальної громади в межах природно-сільськогосподарського району» та додаток 17 до Методики «Витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок».

Продукт ІПС:Законодавство
Підстави Постанова КМУ, № 753, 01.07.2022
Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок https://ips.ligazakon.net/document/KP220753

2. Оптимізація трудових відносин – нюанси нового Закону
1 липня 2022 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин».
Законопроєктом передбачається:
• на час оголошення воєнного або надзвичайного стану усі повідомлення та документи з питань трудових відносин можуть здійснюватися та вестися в електронній формі;
• порядок припинення трудового договору з працівником у разі смерті, визнання судом безвісно відсутніми або оголошення померлими;
• додаткова підстава для звільнення - відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці;
• ще одна додаткова підстава для звільнення - неможливість забезпечити умови праці, внаслідок знищень в результаті бойових дій, а також ввести особливу процедуру звільнення у таких випадках;
• залишити право на щорічну додаткову відпустку за учасниками бойових дій, постраждалими учасниками Революції Гідності, особами з інвалідністю внаслідок війни, але 7 днів замість 14;
• відшкодування працівникам та роботодавцям пов’язаних з трудовими відносинами грошових сум, втрачених внаслідок збройної агресії за окремим механізмом;
• здійснення позапланових заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю в період воєнного стану;
• встановити строк виплати зарплати за час відпустки, а саме не пізніше останнього дня, що передує дню початку відпустки;
• порядок регламентації робочого часу та часу відпочинку у період дії воєнного часу (кому може бути збільшено тривалість роботи, нюанси надання щорічної відпустки);
• визначення детального поняття сумісництва;
• визначення особливостей проходження служби державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану;
• уточнення порядку вивільнення працівників, в тому числі масового вивільнення;
• збільшення оплати праці у розмірі, збільшеному пропорційно збільшенню норми праці, на період дії воєнного стану;
• уточнення норми про повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та умов оплати праці у період дії воєнного стану;
• надання протягом періоду дії воєнного стану в обов’язковому порядку працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, відпустку без збереження заробітної плати тривалістю не більше 90 календарних днів;
• звільнення роботодавця від обов'язку збереження середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу, із залишенням для цих працівників місця роботи (посади);
• можливість роботодавцю у військовий час повідомляти своїх працівників про зміни умов праці альтернативними засобами зв'язку, зокрема, електронною поштою та WhatsApp, що, враховуючи виклики воєнного часу, є дуже важливим рішенням;
• врегульовання питання тривалості щорічної основної відпустки, яка тепер може не обмежуватися 24 календарними днями, що раніше викликало занепокоєння педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Продукт ІПС:Законопроэкти
Підстави Карта проходження проекту від 01.07.2022 № 7251
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин https://ips.ligazakon.net/document/JI07237I
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі


3. Маркування продукції за допомогою QR-коду: новий законопроект
Верховною Радою зареєстровано законопроект № 7497 щодо маркування продукції шляхом нанесення QR-коду.
Пропонують встановити можливість маркування шляхом нанесення на продукції позначення QR-коду, що забезпечує отримання інформації в електронному вигляді.
Зокрема, пропонується змінити ст. 15 Закону «Про захист прав споживачів» в частині доведення інформації виробником до відома споживачів:
• у супровідній документації, що додається до продукції;
• на етикетці;
• у маркуванні, яке може бути у вигляді QR-коду, що дає змогу здійснювати його зчитування та одержувати для ознайомлення всю чи частину інформації про відповідну продукцію в електронному вигляді із сайту виробника;
• іншим способом (у доступній наочній формі), визначеним відповідними нормативно-правовими актами.
Позначення QR-коду повинно бути чіткими та розміщеними в місці, де воно не може піддатись стиранню, зникненню внаслідок роботи машини, устаткування, зносу тощо або погіршити міцність відповідної продукції.
Прогнозується, що прийняття законопроекту дозволить спростити умови ведення бізнесу шляхом діджиталізації та донесення інформації про продукцію до споживачів і користувачів.

Продукт ІПС:Законопроэкти; Загальне законодавство, ЮРИСТ&ЗАКОН; Ситуації для юриста
Підстави Проект Закону України, Карта проходження проекту від 28.06.2022 № 7497
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо маркування продукції шляхом нанесення QR-коду https://ips.ligazakon.net/document/JI07617I
Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII
Про захист прав споживачів https://ips.ligazakon.net/document/T102300
Право споживача на інформацію про продукцію https://uz.ligazakon.net/#/articles/EA015498
Інформація про товари (роботи, послуги) https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SI070584?bl=
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі


4. Особливості виїзду військовозобов'язаних
Листом Головнокомандувача Збройних Сил України від 28.06.2022 р. N 300/1/С/2382 визначено, що підставою для виїзду за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час для призовників, військовозобов'язаних та резервістів є дозвіл керівника районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦК та СП) за місцем перебування на військовому обліку.

Питання дуже гаряче обговорюється на усіх рівнях суспільства, тому Президент України доручив відповідним органам розібратися із цим питанням. Генштаб обіцяє додаткові роз’яснення, які одразу доведемо до вашого відома.
Продукт ІПС: Загальне законодавство,
Підстави Лист, Порядок від 28.06.2022 № 300/1/С/2382
Щодо Порядку надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання https://ips.ligazakon.net/document/MUS37193
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі

5.Про важливі законопроєкти – тезісно:
про посилення захисту прав інтелектуальної власності
Пропонується доповнити перелік способів захисту права інтелектуальної власності судом, а саме застосування разового грошового стягнення замість вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності. Застосування грошового стягнення здійснюється за заявою відповідача за умови, якщо право інтелектуальної власності було порушено відповідачем ненавмисно і без недбалості.
https://ips.ligazakon.net/document/JI06717I

про авторське право і суміжні права
Законопроект передбачає імплементацію в наше законодавство біля 10 актів законодавства ЄС, які стосуються авторських та суміжних прав.
https://ips.ligazakon.net/document/JI05400I

про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
Законопроектом пропонується:
• запровадити категорії груп материнського підприємства та його дочірніх підприємств та звільнити від обов'язкового складання і подання консолідованої фінансової звітності малі та середні групи;
• удосконалити окремі норми щодо подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ на основі таксономії фінансової звітності в єдиному електронному форматі;
• уточнити перелік підприємств, які складають фінансову звітність за МСФЗ, оприлюднення консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом та вимог до обов'язкових реквізитів первинних документів.
https://ips.ligazakon.net/document/JI06306I

про особливості правової охорони географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та харчових продуктів
Метою законопроекту є забезпечення виконання зобов'язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства України щодо охорони прав на географічні зазначення із правом Європейського Союзу в частині дотримання правил захисту географічних зазначень для сільськогосподарської продукції та продуктів харчування
https://ips.ligazakon.net/document/JI05354I

про водовідведення стічних вод населених пунктів
Проектом пропонується визначити правові, економічні та організаційні засади функціонування систем централізованого та нецентралізованого водовідведення шляхом прийняття окремого Закону про сферу водовідведення.
https://ips.ligazakon.net/document/JI06731I


БУХГАЛТЕРОВІ

6. Про бенефіціарні питання в умовах війни
Розкриття кінцевих власників бізнесу і у довоєнний час було непростим питанням, а з наближенням липневого "дедлайну" знову актуалізувалося. Тож розібратись із цим питанням у період воєнного стану допоможуть матеріали видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Продукт БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Бенефіціарні питання воєнного часу https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ013896

Бенефіціарні відомості: коли подавати й підтверджувати https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ013902
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі

7. ФОП має валютний рахунок: чи є заборона використовувати його у власних цілях за кордоном?
На превеликий жаль, вітчизняні ФОП звикли здебільшого діяти за принципом "рахунок мій – що хочу, те й роблю", але з валютним рахунком так не вийде. Більше деталей у матеріалі видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

Продукт БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Підстави Чи може ФОП використовувати кошти зі свого валютного рахунка на власні потреби за кордоном https://ips.ligazakon.net/document/reader/BZ013904
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу малий


8. Допомога по частковому безробіттю для працівників та ФОП: процедура отримання
Починаючи із 24 червня2022 року діє новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, затверджений постановою КМУ від 21.06.2022 р. № 702. Детальніше про умови та хто може отримати допомогу та які документи для цього потрібні – у матеріалі ресурсу Консультації особистого експерта.

Продукт ІПС: Законодавство; Консультації особистого експерта; Форми, Бланки
Підстави Порядок надання допомоги по частковому
безробіттю, затверджений постановою КМУ
від 21.06.2022 р. № 702. https://ips.ligazakon.net/document/view/KP220702


Допомога по частковому безробіттю для роботодавців: порядок, умови, тривалість https://ips.ligazakon.net/document/DG220128

Відомості про осіб, щодо яких виконуються
вимоги частини четвертої статті 47 Закону України "Про зайнятість населення" https://ips.ligazakon.net/document/ZX006921

Відомості про фізичну особу - підприємця, яка є застрахованою особою,щодо якої виконуються вимогичастини четвертої статті 47 ЗаконуУкраїни "Про зайнятість населення" https://ips.ligazakon.net/document/ZX006922


Відомості про осіб, щодо яких виконуються вимоги частиничетвертої статті 47 ЗаконуУкраїни "Про зайнятість населення" https://ips.ligazakon.net/document/ZX006923

Відомості про фізичну особу - підприємця, яка є застрахованою особою,щодо якої виконуються вимогичастини четвертої статті 47 ЗаконуУкраїни "Про зайнятість населення" https://ips.ligazakon.net/document/ZX006924

Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі


9. Звітуйте та сплачуйте податкивчасно разом з Календарем бухгалтера
У системах ЛІГА:ЗАКОН вже доступний Календар бухгалтера на ІІІ квартал 2022 року.
Модуль Календар бухгалтера допоможе правильно планувати подання звітів і сплату податків з урахуванням встановлених законодавством строків, а також допоможе оперативно отримати дані для облікуробочого часу.
З календаря бухгалтера можна перейтибезпосередньо до форми звітності, ознайомитися з нормативними документами, алгоритмами заповнення та ситуаціями для бухгалтера, які в свою чергу містять добіркуаналітичних матеріалів стосовно заповнення та поданнязвітності.

Продукт ІПС: Календар бухгалтера
Підстави Календар бухгалтера https://ips.ligazakon.net/calendar/accountant

Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі


ЮРИСТОВІ

10. Нюанси роботи нотаріусів
Кабмін постановою від 24.06.2022 № 719 вніс зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану.
Постановою вносяться зміни до:
1) Порядку використання, зберігання, обігу спеціальних бланків нотаріальних документів і звітності про їх витрачання, затвердженого постановою КМУ від 09.12.2021 № 1290;
2) постанови КМУ від 28.02.2022 № 164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану»;
3) постанови КМУ від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації»;
4) постанови КМУ від 06.03.2022 № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

Зокрема, змінами передбачено, що до Переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майн включаються нотаріуси, після 1 січня 2020 р. щодо яких Міністерство юстиції не приймало рішення про анулювання або не менше двох рішень про блокування (принаймні два з яких на строк більше місяця) доступів до ДРП або ЄДР та які відповідають іншим критеріям. Нотаріус, якому відмовлено у включенні до Переліку або якого включено до Переліку з відповідним застереженням, має право після усунення невідповідності визначеним критеріям повторно подати (надіслати) заяву.

Скасована заборона вчинення ряду нотаріальних дій по довіреності, але за умови дотримання певних вимог:
• з дня видачі довіреності сплинуло не більше місяця (не більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави);
• у випадку, якщо з дня видачі сплинуло більше одного місяця (більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави), дозволяється за умови отримання нотаріусом заяви довірителя про підтвердження дії довіреності, справжність підпису на якій засвідчено нотаріусом, консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави. Справжність підпису на такій заяві має бути засвідчено нотаріусом не раніше ніж за сім календарних днів, а консульською установою (дипломатичним представництвом) України або відповідно до законодавства іноземної держави - не раніше ніж за один місяць до дня укладення (підписання) відповідного договору (акта);
• якщо така довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів - також за умови її реєстрації в Єдиному реєстрі довіреностей з внесенням до нього відомостей про наявність повноважень, необхідних представникові для укладення (підписання) відповідного договору (акта).

Продукт ІПС: Загальне законодавство
Підстави Постанова від 24.06.2022 № 719 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо нотаріату та державної реєстрації в умовах воєнного стану» https://ips.ligazakon.net/document/KP220719
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі


11. Які податкові перевірки дозволені під час воєнного стану?
Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, окрім:
• а) камеральних перевірок;
• б) документальних позапланових перевірок, які проводяться на звернення платника податків та/або з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 Податкового кодексу, та/або документальних позапланових перевірок платників податків, за якими отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;
• в) фактичних перевірок.

Камеральні податкові перевірки податкових декларацій з ПДВ та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:
• лютий, березень, квітень, травень 2022 року - розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;
• червень, липень 2022 року - розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.
Подані уточнюючі-розрахунки до податкових декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряють у вище встановлений строк, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.
Документальні позапланові перевірки під час дії воєнного стану проводять за наявності під час проведення перевірок безпечного:
• доступу, допуску до територій, приміщень та іншого майна, що використовуються для госпдіяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування такими платниками податків;
• доступу, допуску до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов'язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, а також фінанової і статистичної звітності;
• проведення інвентаризації основних засобів, ТМЦ коштів, зняття залишків ТМЦ, готівки.

Дозволені документальні позапланові перевірки, які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються та закінчуються протягом 60 днів з, дня, наступного за 27 травня 2022 року. Такі перевірки поновлюються на невикористаний строк.

Дозволені документальні позапланові перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв'язку з виникненням передбачених обставин, можуть бути зупинені до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо їх проведення за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що оформляється наказом, копію якого надсилають платнику податків до електронного кабінету платника податків з одночасним надісланням на електронну адресу (адреси) платника податків інформації про вид документа, дату та час його надіслання до електронного кабінету. Таке зупинення перериває перебіг строку проведення перевірки.

Документальні позапланові перевірки, які будуть розпочаті після 27 травня 2022 року з підстав, визначених пп. 78.1.8 ПКУ, декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, проводяться протягом 60 календарних днів, що настають після закінчення граничного терміну проведення камеральної перевірки відповідної декларації або уточнюючого розрахунку.
Відповідні зміни внесені до пп. 69.2 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ Законом України від 12 травня 2022 року № 2260 - ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового контролю та адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану».

Продукт ІПС:Загальне законодавство; Мистецтво оборони
Підстави ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану https://ips.ligazakon.net/document/T222260
Мистецтво оборони. Про орган: Державна податкова служба України https://ips.ligazakon.net/document/TO000573
Огляд судової практики щодо оскарження рішень, дії, бездіяльності податківців https://ips.ligazakon.net/document/TO000543
Камеральні податкові перевірки https://ips.ligazakon.net/document/TO000672
Сфера бізнесу Усі
Розмір бізнесу Усі


СУДОВА ПРАКТИКА

Щодо арешту, накладеного у межах кримінального провадження
Арешт, накладений у межах кримінального провадження, є заходом забезпечення саме в цьому провадженні й не може бути заходом забезпечення позовів, поданих у межах інших видів судочинства.
https://ips.ligazakon.net/document/VSP07683

Щодо оцінки порушення договору як істотного
Істотність порушення визначається виключно за об'єктивними обставинами, що склалися у сторони, яка вимагає розірвання договору. Іншим критерієм істотного порушення договору закон визнає розмір завданої порушенням шкоди, який не дозволяє потерпілій стороні отримати очікуване при укладенні договору. Водночас, йдеться не лише про грошовий вираз завданої шкоди, прямі збитки, а й випадки, коли потерпіла сторона не зможе використати результати договору. Вирішальне значення для застосування зазначеного положення закону має співвідношення шкоди з тим, що могла очікувати від виконання договору сторона.
https://ips.ligazakon.net/document/VSP07666

Щодо юрисдикції спору щодо встановлення факту належності архівної довідки на підтвердження тих чи інших обставин
Встановити факт належності архівної довідки на підтвердження тих чи інших обставин можливо винятково під час розгляду справи у суді адміністративної юрисдикції у зв'язку з оскарженням рішення суб'єкта владних повноважень про відмову у видачі (заміні) посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
https://ips.ligazakon.net/document/VSP07665

Щодо оскарження ухвали суду про застосування примусових заходів медичного характеру
Особа, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусових заходів медичного характеру, має право особисто подавати апеляційну скаргу на судове рішення, ухвалене в порядку, передбаченому гл. 39 КПК, незважаючи на те, що участь захисника в такому провадженні є обов'язковою.
https://ips.ligazakon.net/document/VSP07674

Щодо відповідальності свідка за відмову від давання показань під час провадження досудового слідства
Кримінальна відповідальність свідка за відмову від давання показань під час провадження досудового слідства (ч. 1 ст. 385 КК) виключається за умови, що свідок скористався імунітетом від самовикриття.
https://ips.ligazakon.net/document/VSP07676