Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 26.04.2022р.

26.04.2022 – 02.05.2022

 

КЕРІВНИКОВІ

 

1. Моніторинг загроз у сфері економіки

Набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки", від 01.04.2022 р. № 2182-ІХ, який розширює підстави для звільнення іноземних фахівців з наглядових рад українських державних банків та компаній.

Зокрема, органи управління компаній та банків, у яких державі належить частка понад 50%, зобов'язані здійснювати моніторинг наявних та потенційних загроз національній безпеці України і створення умов для виявлення та вжиття заходів для нейтралізації їх впливу на діяльність державних підприємств, товариств та банків. Перелік конкретних заходів для виконання цього доручення визначатиметься за рішенням суб’єкта управління держкомпанії або банку. Єдиний наведений у законі приклад такого заходу - визначення виключного місця виконання обов’язків керівництва та членів наглядової ради. У випадку, якщо вони невідкладно (але не пізніше 48 годин) не прибудуть за визначеною адресою, їх можуть достроково звільнити без виплати компенсації, незалежно від строку дії контракту чи інших договорів.

Як шукати в продукті/модулі

 

ІПС:Законодавство

Пошук за іменем файла

Т222182

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення моніторингу потенційних загроз національній безпеці України у сфері економіки

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Перспективи змін у сфері електронних довірчих послуг

Законопроєктом від 21.04.2022 р. № 7309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав суб'єктів господарювання у сфері електронних довірчих послуг» пропонується тимчасово, на період до моменту укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг, як виняток з положень частини першої статті 38 цього Закону:

- кваліфіковані електронні довірчі послуги, що надаються кваліфікованими надавачами довірчих послуг відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні кваліфікованими електронними довірчими послугами (кваліфікованими надавачами довірчих послуг) того самого виду якщо кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, установленим для кваліфікованих надавачів довірчих послуг та надаваних ними кваліфікованих довірчих послуг, а також внесений до Довірчого списку іноземної держави - члена Європейського Союзу і відомості про такого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг оприлюднено Європейською Комісією на офіційному веб-сайті Європейського Союзу;

- засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, що використовуються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки того самого виду якщо такі засоби отримали звіт про оцінювання відповідності вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 910/2014 від 23 липня 2014 року про електронну ідентифікацію та довірчі послуги для електронних транзакцій на внутрішньому ринку та про скасування Директиви 1999/93/ЄС, виданий органом, акредитованим Національними органами з акредитації, що входять до Європейської кооперації з акредитації.

Як шукати в продукті/модулі

 

ІПС:Законопроєкти

Пошук за іменем файла

JI07319I

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення прав суб'єктів господарювання у сфері електронних довірчих послуг

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. Національна програма інформатизації

Проектом Постанови ВРУ «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022 - 2024 роки» , яка зареєстрована 19.04.2022 р. передбачається затвердити перелік Завдань, які відповідають основним напрямам створення інформаційного суспільства в Україні та її інтеграції до світового інформаційного простору, а також пріоритетним напрямам та завданням цифрової трансформації на період до 2023 року, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 365-р «Деякі питання цифрової трансформації».

 

Основна увага в Завданнях приділена створенню та впровадженню інтегрованих проектів, які дозволять сформувати сучасну інформаційну інфраструктуру держави. Це, як правило, концептуальні роботи у сфері інформатизації або міжвідомчі інформаційно-аналітичні системи та реєстри, створення яких неможливо без участі координаційного органу, яким є Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації.

Як шукати в продукті/модулі

 

ІПС:Законопроєкти

Пошук за іменем файла

DI07303I

Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022 - 2024 роки

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

4. Запобігання відтоку капіталу в умовах воєнного стану

Національний банк України Постановою Правління від 20.04.2022 р. № 78 уточнив обмеження на транскордонні операції громадян з метою запобігання непродуктивному відтоку капіталу з країни в умовах воєнного стану.

 

Так, фізичні особи матимуть змогу купувати активи, які безпосередньо конвертуються (обмінюються) на грошові кошти та належать до операцій «quasi cash», використовуючи лише власну іноземну валюту, у межах ліміту 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті). Відповідний ліміт також поширюється на транскордонні Р2Р-перекази.

 

З метою підтримки вимушених переселенців з України Нацбанк визначив, що фізичні особи також мають змогу в межах окремого ліміту у 100 тис. грн на місяць здійснювати транскордонні Р2Р-перекази з рахунків, відкритих у банках у національній валюті, при цьому, здійснення операцій «quasi cash» із відповідних рахунків тимчасово заборонено.

Впроваджені зміни не стосуються використання платіжних карток за кордоном та в Україні для розрахунків із метою оплати вартості товарів, робіт та послуг, які можуть здійснюватися без обмежень.

Як шукати в продукті/модулі

 

ІПС:Законодавство

Пошук за іменем файла

PB22090

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року N 18

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

5. Особливості взаємовідносин з юридичними і фізичними особами з білорусії та россії

НБУ у листі від 14.04.2022 № 40-0007/27832 «Щодо практичного застосування норм пункту 17-2 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 N 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану"» розповів про особливості співпраці з юридичними і фізичними особами з білорусії та росії.

Так, підпунктом 2 пункту 17 встановлено заборону уповноваженим установам здійснювати будь-які валютні операції, учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована / постійно проживає) в Російській Федерації або Республіці Білорусь.

Водночас заборона не поширюються на переказ коштів (крім російських рублів та білоруських рублів) на рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів, повернення коштів за операціями з імпорту товарів. У разі надходження коштів із-за кордону в російських рублях/білоруських рублях за такими операціями банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта.

 

 Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство; ЮРИСТ&ЗАКОН; База податкових знань

Пошук за іменем файла

lb22073

 

 

 

 

pb22027

 

EA015629

 

ZN048818

Лист від 14.04.2022 № 40-0007/27832,

«Щодо практичного застосування норм пункту 17-2 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 N 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану"»

Постанова від 24.02.2022 № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану»

Контракти з контрагентами з республіки білорусь – чи можливі?

Запитання-відповідь від 05.04.2022

«Які граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів встановлено у період воєнного стану?»

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

               

6. Черговий пакет "оборонних" змін для бізнесу

Цього разу головним ньюсмейкером став Закон № 2173, який не лише підкоригував своїх попередників, а й привніс дещо нове.  Так, з'явилась норма щодо втрачених первинних документів на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, чи тимчасово окупованих територіях. Перелік таких територій має бути затверджений Кабміном. Тобто платник податків має письмово в довільній формі повідомити контролюючий орган і це є підставою для збереження витрат та/або від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток та/або податкового кредиту з ПДВ, та/або суми від'ємного значення ПДВ минулих податкових (звітних) періодів. Крім того, такі платники податків не підлягають перевірці контролюючим органом щодо зазначених у повідомленні податкових (звітних) періодів, у т. ч. по завершенню дії воєнного стану.

Розлогий коментар на цю тему наведено у статті видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН та сервісу ІНТЕРБУХ:" Черговий пакет "оборонних" змін для бізнесу: у фокусі Закон № 2173"

Як шукати в продукті/модулі

 

 ІПС: ЗАКОНОДАВСТВО; БУХГАЛТЕР&ЗАКОН, ІНТЕРБУХ

Пошук за іменем файла

t222173

 

 

 

BZ013760

Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану" від 01.04.2022 р. № 2173-IX.

Черговий пакет "оборонних" змін для бізнесу: у фокусі Закон № 2173

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

-

усі

 

БУХГАЛТЕРОВІ

 

7. Тривала відсутність працівника з нез'ясованих причин: чи можна звільнити за прогул

Цілком життєва ситуація наразі коли працівник через війну не з'являється на роботі – покинув межі міста, зареєструвався як внутрішньо переміщена особа в іншій області. Виконувати роботу дистанційно він не може, не передбачено технічними умовами (охоронник), хоча інші працівники на роботу ходять, підприємство не припинило працювати. Пізніше вийшов на зв"язок і виявив бажання звільнитись за власним бажанням. Які дії бухгалтера й кадровика?

Відповідь у статті видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН "Тривала відсутність працівника з нез'ясованих причин: чи можна звільнити за прогул "

Як шукати в продукті/модулі

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН  

Пошук за іменем файла

BZ013759

Тривала відсутність працівника з нез'ясованих причин: чи можна звільнити за прогул

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

8. Не сплачено єдиний податок під час воєнного стану: чи буде пеня

Ні, нараховувати пеню не будуть. Усі аргументи в матеріалі видання  БУХГАЛТЕР&ЗАКОН "Не сплачено єдиний податок під час воєнного стану: чи буде пеня".

Як шукати в продукті/модулі

 

 БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

BZ013700

Не сплачено єдиний податок під час воєнного стану: чи буде пеня

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

Малий, середній

 

 

9. Фінзвітність за І квартал 2022 року: складаємо та подаємо в умовах війни

Надважкий І квартал 2022 року завершився, а отже час з'ясувати, яким чином під час війни скласти й подати квартальну фінзвітність. Тож у статті " Фінзвітність за І квартал 2022 року: складаємо та подаємо в умовах війни" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН пропонуємо розглянути як загальні питання звітності, так і питання впливу війни на звітний процес.

Як шукати в продукті/модулі

 

 БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

BZ013756

 

Фінзвітність за І квартал 2022 року: складаємо та подаємо в умовах війни

Пошук одним рядком

Фінансова звітність

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

Великий, середній

 

 

 

 

10. За даними Держстату індекс споживчих цін (індекс інфляції) за січень 2022 року-104,5%. 

Довідники для індексації заробітної плати та розрахунку компенсації з урахуванням нового індексу інфляції вже доступні в модулі ДОВІДНИКИ.    

Докладніше про порядок індексації грошових доходів громадян можна дізнатись із ситуації для бухгалтера "Індексація заробітної плати: основні положення" https://ips.ligazakon.net/document/situation-doc/SB080370    

Розрахувати суму індексації допоможе КАЛЬКУЛЯТОР ІНДЕКСАЦІЇ  

Читайте також статтю видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН "Розмір індексації більший за суму підвищення: як обраховувати суму індексації"    

Як шукати в продукті/модулі

 

ІПС: ситуації для бухгалтера; довідники; калькулятор індексації; БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

 

SH202200

SH000850

SB080370

 

 

bz011601

Довідники:

 для індексації заробітної плати

для розрахунку компенсації заробітної плати

ситуація для бухгалтера "Індексація заробітної плати: основні положення"

КАЛЬКУЛЯТОР ІНДЕКСАЦІЇ https://ips.ligazakon.net/calculator/zp    

Розмір індексації більший за суму підвищення: як обраховувати суму індексації

Пошук одним рядком

 

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

усі

 

 

ЮРИСТОВІ

 

11. Реєстраційні дії під час воєнного стану

Із початком війни виникла нагальна потреба в захисті інформації, що міститься в державних реєстрах, від несанкціонованих втручань. На деякий час функціонування реєстрів було припинено або обмежено, і лише наприкінці березня – на початку квітня розпочато поетапне відновлення.

Зміни до процедури держреєстрації юридичних осіб, ФОП, громадських об'єднань та речових прав на об'єкти нерухомості в період дії воєнного стану внесено постановою Уряду від 06.03.2022 р. № 209.

 

Що принципово змінилося:

  • звужено коло осіб, які можуть проводити реєстраційні дії, – держреєстрацію здійснюють тільки держреєстратори, посадові особи Мін'юсту, його територіальних органів, що входять до списку, затвердженого Мін'юстом.
  • діють засади екстериторіальності – держреєстрацію здійснюють без прив'язки до місця розміщення об'єкта нерухомості, компанії, ФОП чи громадського об'єднання, окрім окремих випадків, коли передбачено відповідні умови/обмеження.
  • скасовано вимогу стосовно нотаріального засвідчення автентичності підпису – необхідність такого засвідчення відсутня в тому випадку, якщо:
    • підпис виконують у присутності держреєстратора чи посадової особи;
    • особу підписанта встановлено за допомогою документа, який посвідчує особу.
  • скасовано вимогу стосовно використання в обов'язковому порядку відомостей реєстрів – за обставин, коли доступ до реєстрів (відповідних автоматизованих інформаційних систем) тимчасово відсутній, реєстраційні дії можна здійснювати без цих відомостей.

 

Більш детально про дії нотаріуса і реєстраційні дії для підприємців читайте в матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН від 21.04.2022

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Консультації, ЮРИСТ&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

KP220209

 

 

ZN048514

 

 

 

 

DG220011

 

DG220009

 

 

 

EA015651

Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану

Як заповнюється заява за формою N 1-ОПН нерезидентами (іноземною компанією, організацією), а також відокремленими підрозділами нерезидента, у тому числі постійним представництвом нерезидента (взяття на облік / внесення змін / реєстрації / зняття з реєстрації платником податку на прибуток)?

Як здійснюється державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців в умовах воєнного стану?

Чи може проводитися ліквідація комунального підприємства під час воєнного стану? Керівник був змушений покинути місто проживання і власник в особі Міської ради прийняв рішення про ліквідацію

Реєстраційні дії під час воєнного стану

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

12. Безліцензійна діяльність та форс-мажорні обставини

З огляду на положення пп. 112.8.9 та п. 112.8 ст. 112 ПК України протягом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ДПС не застосовуватиме штрафних санкцій за порушення законодавства щодо здійснення безліцензійної діяльності. Якщо підприємство планувало, але не встигло отримати ліцензію на оптову торгівлю пальним, то чи означає це, що зараз можна здійснювати таку діяльність без застосування штрафних санкцій?

Торгово-промислова палата України повідомила, що вона засвідчує форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою для введення воєнного стану.

Також ТПП України з огляду на надзвичайно складну ситуацію, з якою зіштовхнулася наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Щодо дії ліцензій ДПС повідомляє: з урахуванням положень пп. 112.8.9 п. 112.8 ст. 112 ПК України протягом дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) ДПС не застосовуватимуться штрафні санкції за порушення законодавства щодо здійснення безліцензійної діяльності та не вживатимуться заходи щодо анулювання ліцензії (вважатимуться діючими), за якими під час настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), засвідчених ТПП України, не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився строк дії ліцензії на право:

  • виробництва спирту, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
  • виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Більш детально у матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН від 21.04.2022 

 

 

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:ЮРИСТ&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

EA015650

Безліцензійна діяльність та форс-мажорні обставини

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

СУДОВА ПРАКТИКА

 

Щодо виконання договору про надання послуг іншою особою

Тлумачення статті 902 ЦК України свідчить, що за загальним правилом виконавець в договорі про надання послуг має надати послугу особисто. Проте не виключається, що сторони в договорі про надання послуг встановлять право виконавця покласти виконання договору про надання послуг на іншу особу, але виконавець залишається відповідальним в повному обсязі перед замовником за порушення договору.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP07494

 

Щодо застосування недійсності реєстрації в сфері інтелектуальної власності як способу захисту порушених прав

Застосування недійсності реєстрації в сфері інтелектуальної власності, як способу захисту, ефективне для тих випадків, за яких для набуття виключного права застосовується реєстраційна система набуття прав, а в інших випадках такий спосіб не присікає порушення цивільних прав та інтересів та не відновлює їх.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP07491

 

Щодо встановлення факту проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу

Факт проживання однією сім'єю як чоловіка та жінки без шлюбу може бути встановлено судом лише з 01 січня 2004 року.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP07488

 

Щодо звернення стягнення на предмет іпотеки, який перебуває в спільній частковій власності

У справі за позовом іпотекодержателя про визнання права іпотеки та звернення стягнення на предмет іпотеки, який перебуває в спільній частковій власності, як відповідачі мають залучатись всі співвласники предмета іпотеки.

https://ips.ligazakon.net/document/VSP07478

 

Щодо початку перебігу позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину

Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання (частина третя статті 261 ЦК України).

https://ips.ligazakon.net/document/VSP07447