Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 25.08.2021р.

25.08.2021 - 31.08.2021

 

КЕРІВНИКОВІ

 

1. Дія City: що потрібно знати про гіг-контракти

 

 

14 серпня набрав чинності Закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає створення спеціального правового режиму для ІТ-галузі.

Закон передбачає ряд заходів, які сприятимуть розвитку IT-індустрії, зокрема, запровадження гіг-контрактів.

Гіг-контракт - це особлива форма залучення спеціалістів, яка поєднує в собі ознаки трудового та цивільно-правового договору. Іншими словами, це система роботи, коли співробітників не приймають в штат, а запрошують на конкретні проекти, де вони у визначені строки вирішують поставлені задачі.

 

Цільові користувачі гіг-контрактів

Компанії, які працюють в сфері ІТ, зацікавлені в короткострокових трудових відносинах або ж залучають спеціалістів позаштатно. Програмісти, дизайнери, аналітики іноді потрібні для реалізації окремих проектів. Необхідності в укладенні з ними класичних безстрокових трудових договорів немає.

Через можливість попроектного залучення найбільш поширеною формою співпраці в ІТ-індустрії є цивільно-правові договори з ФОП. Така форма залучення гарантує компаніям сприятливий податковий режим (спрощену систему оподаткування), а спеціалістам - свободу щодо графіку і місця роботи.

Водночас, при такому способі співпраці фахівці позбавлені соціальних гарантій: права на вихідні, відпустку, обідню перерву, лікарняний тощо. Крім того, модель співпраці між компаніями та ФОПами може бути кваліфікована як "приховування трудових відносини", що матиме наслідком накладення значного штрафу. А тому зазначена модель не сприяє стабільності бізнесу та не створює передумов для залучення інвестицій.

Гіг-контракт - це новий інструмент, який зберігає переваги гнучкості цивільно-правових відносин, виключає ризик перекваліфікації відносин у трудові та забезпечує соціальні гарантії гіг-спеціалісту.

 

Умови гіг-контрактів:

Відповідно до Закону гіг-контракт укладається у письмовій (електронній) формі між гіг-спеціалістами та резидентами Дія Сіті.

Порівняно з діючим трудовим законодавством, гіг-контракти не передбачають пільгових категорій працівників та не надають для них жодних переваг. Як відомо, діючий Кодекс законів про працю передбачає пільги та гарантії для певних категорій співробітників: вагітних жінок, молоді, жінок з дітьми, одиноких матерів, усиновителів, інвалідів, членів профспілок, тощо. Такі особи мають переваги при прийомі на роботу, їм надають більш тривалі відпустки та гарантії при звільненні. Можливо, в 1971 році (коли приймався чинний КЗпП) такі преференції були виправдані, проте зараз, в часи ринкової економіки та гендерної рівності, жоден роботодавець не хотів би обтяжувати себе невиправданими зобов'язаннями.

 

В гіг-економіці всі спеціалісти є рівними. Конкурентною перевагою може бути лише рівень майстерності та професіоналізму. Умови гіг-контракту погоджуються сторонами онлайн, за допомогою електронної пошти, комп'ютерних програм та месенджерів. Роботодавець має право контролювати якість виконання робіт, в тому числі за допомогою відеокамер. Не заборонено також моніторити трафік компанії для визначення ресурсів, якими найчастіше користуються працівники.

 

Строк дії та припинення гіг-контракту:

Як і трудовий договір, гіг-контракт укладається на невизначений строк. Водночас, сторони не позбавлені можливості встановити строки, якщо бажають співпрацювати тільки протягом визначеного періоду.

Гіг-контракт припиняється за однієї з таких підстав:

  • угода сторін;

  • закінчення строку дії гіг-контракту;

  • одностороння відмова резидента Дія Сіті від гіг-контракту;

  • одностороння відмова гіг-спеціаліста від гіг-контракту;

  • втрата статусу резидента Дія Сіті;

  • підстави, передбачені гіг-контрактом.

Це також вигідно відрізняє гіг-контракт від трудових договорів, розірвати які роботодавець може лише за наявності визначених підстав (скорочення штату або суттєві проступки працівника: невідповідність займаній посаді, прогул, поява на роботі в нетверезому стані, розкрадання тощо).

 

Припинити гіг-контракт значно простіше.

Достатньо лише повідомити про це іншу сторону в письмовій (електронній) формі не пізніш як за 30 календарних днів до запланованої дати припинення або за 3 календарних дні, якщо співпраця тривала не більше 3 місяців. Якщо роботодавець (резидент Дія Сіті) не хоче чекати 30 днів, то він має право скоротити строк повідомлення гіг-спеціаліста, замінивши його компенсаційною виплатою у розмірі, визначеному гіг-контрактом, але не меншому за поденну винагороду гіг-спеціаліста за кожен робочий день зменшення строку.

 

Винагорода гіг-спеціаліста:

Суттєвою перевагою гіг-контракту є те, що сторони самостійно визначають розмір винагороди і порядок її виплати. Крім того, гіг-контракт дозволяє здійснювати виплати в іноземній валюті.

Розмір винагороди за гіг-контрактом може встановлюватися за певний період, наприклад виплачуватись помісячно, або нараховуватися за фактом виконання проекту. Також передбачена можливість погодинної оплати.

На відміну від трудового, гіг-контракт не передбачає такого поняття як мінімальна заробітна плата та не зобов'язує роботодавця виплачувати аванс.

Роботодавець (резидент Дія Сіті) не може здійснювати відрахування чи зменшувати розмір винагороди, визначеної гіг-контрактом, крім випадків, коли йому необхідно компенсувати шкоду, заподіяну працівником.

 

Соціальні гарантії:

На відміну від цивільно-правового договору, гіг-контракт передбачає права працівників на соціальні гарантії, такі як відпустка, лікарняний, декрет тощо.

Відпустка іменується як "щорічна оплачувана перерва", триває 17 робочих днів і може бути надана лише якщо працівник відпрацював 6 місяців за гіг-контрактом.

Гіг-спеціалісти підлягають страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та мають право на лікарняний на умовах, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

Декретна відпустка надається гіг-спеціалісту на звичайних умовах: 70 календарних днів до передбачуваної дати пологів, і не менш як 56 календарних днів після пологів (у разі ускладнення пологів або народження двох чи більше дітей - 70).

 

Вважається, що запровадження гіг-контрактів стимулюватиме розвиток цифрової економіки, сприятиме залученню талановитих працівників та підвищить їх ефективність. Чи виправдані такі сподівання покаже час. Проте, важко не погодитись, що гіг-контракт є більш гнучким та мобільним способом взаємодії, ніж трудовий договір, умови якого регулюються здебільшого законодавством радянського періоду.

 

Як шукати в продукті/модулі

 

ІПС:Законодавство

Пошук за іменем файла

Т211667

"Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" (Дія Сіті)

Сфера бізнесу

 

IT-галузь

Розмір бізнесу

 

усі

 

 

 

БУХГАЛТЕРОВІ

 

2. До 1 жовтня необхідно подати повідомлення про участь у міжнародній групі компаній

У 2021 році на вітчизняний бізнес чекає нова форма податкової звітності з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ) і вже незабаром настає термін подання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній (МГК). Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, зобов'язані до 1 жовтня 2021 року подати Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

 

Незважаючи на те, що звітна дата зовсім близько, чимало платників податків ставлять собі велику кількість запитань і відчувають певну невизначеність. Кого вважати членом МГК? Якщо ми є складовою МГК, то як правильно визначити, хто є нашою материнською компанією? Чи збігаються наші уявлення про МГК із баченням податківців? Як правильно визначити, які компанії є учасниками МГК та чиї фінансові результати слід включати до консолідованої звітності?

Ці та інші питання розкриті у статті видання «Вісник МСФЗ»

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Законодавство, Вісник МСФЗ

Пошук за іменем файла

re35900

 

 

FZ002465

 

Наказ Мінфіну "Про затвердження форми та Порядку складання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній" від 31.12.2020 № 839

Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній: хто та як подає з 2021 року

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

великий

 

 

3. Усе про лікарняні

Тему тижня сервісу ІНТЕРБУХ присвячено розкриттю актуальних питань щодо лікарняних:

Тема узагалі не нова, проте окремі законодавчі зміни впливають на ті чи інші практичні ситуації.

 

Як шукати в продукті/модулі

 

ІНТЕРБУХ

Пошук за іменем файла

 

 

 

Розрахунок лікарняних: практичні приклади

Перехідні лікарняні та декретні: як визначати базу нарахування ЄСВ

Перехідний лікарняний: як нарахувати й відобразити у звітності доплату ЄСВ

Сторнуємо заробіток минулого місяця у зв’язку з наданням лікарняного листка. Як відобразити у звітності з ЄСВ?

Не відображено лікарняні в додатку Д1. Як уточнити за минулий період?

Пошук одним рядком

Лікарняні

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

усі

 

 

 

4.Оновлено форму декларації з податку на прибуток

Мінфін своїм наказом від 04.06.2021 р. № 317 вніс зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств. Зокрема, відкориговано основну частину декларації, а також додатки ПН, РІ, АМ. Згадані зміни набирають чинності з 17.08.2021 р.

Коли ж звітувати за новою формою? Виходячі з норм п. 46.6 ПКУ, оновлену форму декларації з податку на прибуток уперше потрібно буде подавати в такі строки:

 

платникам із квартальним звітним періодом – за 2021 рік;

платникам із річним звітним періодом – за 2022 рік.

 

Відповідно, за старою формою востаннє "квартальники" відзвітують за підсумками 9 місяців 2021 року, а "річники" – за підсумками 2021 року. Звісно, якщо податківці наполегливо не "попросять" усім звітувати за 2021 рік за новими формами.

Докладніше про ці новації читайте у публікації від видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: законодавство; БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

Re36636

 

BZ013191

Наказ Мінфіну " Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств" від 04.06.2021 р. № 317

Декларацію з податку на прибуток знову перекроїли: що цього разу?

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

усі

 

 

 

5. Робота іноземця на умовах неповного робочого часу

Працевлаштування іноземців у нашій країні має багато нюансів, які потрібно врахувати аби уникнути штрафів. Отже, у разі якщо іноземець працює неповний робочий день, в допомогу стаття видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

 

Як шукати в продукті/модулі

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

BZ013191

Робота іноземця на умовах неповного робочого часу – що з мінімальним посадовим окладом?

Сфера бізнесу

 

усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

 

 

 

ЮРИСТОВІ

 

6. Верховний Суд визнав роздруківки з Viber допустимим доказом

У справі № 753/10840/19 позивачка звернулась до суду із заявою, у якій просила, зокрема, видати обмежувальний припис терміново на 6 місяців, яким заборонити колишньому чоловіку вести листування й телефонні переговори, та у будь-якій спосіб спілкуватися або контактувати через інші засоби зв'язку з нею та постраждалою дитиною особисто і через третіх осіб.

Рішенням місцевого суду, залишеним без змін в апеляції, видано обмежувальний припис відносно колишнього чоловіка позивачки. Касаційний цивільний суд ВС у постанові у справі № 753/10840/19 від 13 липня 2020 року погодився із таким висновком, вказавши таке. 

 

У частинах першій, третій статті 100 ЦПК України передбачено, що електронними доказами є інформація в електронній (цифровій) формі, що містить дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (в тому числі текстові документи, графічні зображення, плани, фотографії, відео- та звукозаписи тощо), веб-сайти (сторінки), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Такі дані можуть зберігатися, зокрема, на портативних пристроях (картах пам'яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (в тому числі в мережі Інтернет). Учасники справи мають право подавати електронні докази в паперових копіях, посвідчених у порядку, передбаченому законом.

У частинах першій-третій статті 89 ЦПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

 

На підтвердження заявлених вимог позивачка надала скріншоти повідомлень з телефону та планшету, роздруківки з Viber, які суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, вважав належними та допустимими доказами, які досліджені судами у їх сукупності та яким надана належна правова оцінка.

Встановивши, що зміст конкретних фраз, лексики та характеру використання мовних засобів, які відповідач застосовує у переписці з колишньою дружиною та малолітнім сином, дає підстави для висновку, що його дії слід кваліфікувати як домашнє насильство у формі психологічного насильства, що небезпідставно викликає у заявника побоювання за свою безпеку та безпеку своїх рідних і завдає шкоди психічному здоров'ю, в першу чергу, малолітнього сина сторін, судом обґрунтовано заборонено колишньому чоловікові вести листування, телефонні переговори та у будь-якій спосіб спілкуватись або контактувати через інші засоби зв'язку з позивачкою та постраждалою дитиною особисто і через третіх осіб.

 

Державна податкова служба у консультації № 722/ІПК/99-00-18-03-03-06 розповіла про деякі особливості повернення коштів, помилково перерахованих контрагентом на рахунок у Системі електронного адміністрування ПДВ підприємства. У тому випадку, коли платник податку перераховує на поточний рахунок наявної на електронному рахунку суми коштів, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої податкової декларації з ПДВ за наслідками звітного періоду, і суму податкового боргу з ПДВ, платник податку має право подати до контролюючого органу у складі такої податкової декларації з ПДВ заяву, згідно з якою такі кошти підлягають перерахуванню на поточний рахунок такого платника податку, реквізити якого він зазначає в заяві.

 

Щодо визначення податкових зобов'язань підприємством, у випадку перерахування контрагентом коштів на рахунок Підприємства в СЕА ПДВ ДПС роз’яснила, що платник податку під час одержання коштів від контрагента, зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з ПДВ та скласти й зареєструвати в ЄРПН податкову накладну за такою операцією. При цьому, одночасно на дату повернення коштів підприємство повинно скласти розрахунок коригування до податкової накладної та зменшити податкові зобов'язання після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН одержувачем коштів. І якщо в платника податку немає договірних відносин з особою, від якої одержано кошти, у такому разі обов'язок нарахування податкових зобов'язань із ПДВ у такого платника податку не виникає.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Verdictum

Пошук за іменем файла

T04_1618

 

 

IPK18486

 

Цивільний процесуальний кодекс України

Постанова від 13.07.2020 № 753/10840/19 Верховний Суд. Касаційний цивільний суд

ІПК від 26.02.2021 р. N 722/ІПК/99-00-18-03-03-06

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

7. Верховний Суд вказав, що не є належним доказом сплати судового збору

КАС ВС вказав, що згідно з частинами 1 та 2 ст. 9 Закону України «Про судовий збір», судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України. Суд перед відкриттям (порушенням) провадження у справі, прийняттям до розгляду заяв (скарг) перевіряє зарахування судового збору до спеціального фонду.

Тобто, суд зобов'язаний перевірити надходження судового збору до спеціального фонду у межах кожної конкретної адміністративної справи.

Звертаючись до суду з апеляційною скаргою, позивач зобов`язаний сплатити судовий збір на загальних підставах та надати до суду документ, який підтверджує сплату судового збору саме у межах цієї справи. Разом із тим, як встановлено судом апеляційної інстанції у справі № 160/5879/20, судовий збір за наданим позивачем платіжним дорученням сплачений і зарахований при розгляді іншої адміністративної справи.

Верховний Суд зазначив, що подане платіжне доручення, не є належним доказом сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, оскільки не підтверджено зарахування судового збору у відповідній сумі до спеціального фонду Державного бюджету України та відсутня інформація про той номер справи, у межах якої подається відповідна скарга.

Про це йдеться в постанові у справі №160/5879/20 від 05.08.2021.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Verdictum

Пошук за іменем файла

T113674

 

Про судовий збір

Постанова від 05.08.2021 № 160/5879/20 Верховний Суд. Касаційний адміністративний суд

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі