Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 04.08.2021р.

04.08.2021 –10.08.2021

 

 

КЕРІВНИКОВІ

 

1. Нюанси правонаступництва у сфері публічних закупівель.

Міністерство економіки України розповіло про нюанси правонаступництва та новостворених юридичних осіб у сфері публічних закупівель.

Так, Мінєкономіки зазначає, що договір про закупівлю - господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами проведення процедури закупівлі та передбачає платне надання послуг, виконання робіт або придбання товару. Поряд з цим кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, правонаступництва.

Тобто, правонаступник замовника може вчиняти дії як щодо завершення процедур закупівель, розпочатих юридичною особою, яка припиняється в результаті реорганізації, так і у випадку виконання укладеного такою юридичною особою договору про закупівлю, за умови, що правонаступництво стосовно передачі прав та обов'язків особи, що припиняється (у тому числі за договором про закупівлю), оформлено в установленому законодавством порядку. При цьому у разі реорганізації юридичної особи учасника нова юридична особа, яка є правонаступником попередньої, до якої переходять права та обов'язки, може вчиняти дії по виконанню укладеного договору про закупівлю.

Для наочності та однозначного розуміння наводимо приклад щодо реорганізації та правонаступництва.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

 

Пошук за іменем файла

ME210549

Лист від 15.07.2021 № 3304-04/36904-06,

«Щодо правонаступництва та новостворених юридичних осіб»

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

БУХГАЛТЕРОВІ

 

2. Ставка пдв у 20% на окремі види агропродукції повернулася

Згідно з Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» з 1 серпня ставка 20% ПДВ відновлюється на сільгосппродукцію, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД:

 • 0102 (велика рогата худоба, жива);

 • 0103 (свині, живі);

 • 0104 10 (вівці, живі);

 • 0401 (в частині молока незбираного);

 • 1002 (жито);

 • 1004 (овес);

 • 1204 00 (насіння льону, подрібнене/неподрібнене);

 • 1207 (насіння та плоди інших олійних культур, подрібнене/неподрібнене);

 • 1212 91 (цукрові буряки).

 

 

Ставка ПДВ у 14% залишається при операціях з постачання за кодами:

 • 1001 (пшениця і суміш пшениці та жита (меслин),

 • 1003 (ячмінь),

 • 1005 (кукурудза),

 • 1201 (соєві боби, подрiбненi або неподрiбненi),

 • 1205 (насіння свиріпи або ріпаку, подрiбнене або неподрiбнене),

 • 1206 00 (насіння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене).

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

 

Пошук за іменем файла

t21_1600

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість при оподаткуванні операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції

Сфера бізнесу

 

Агросектор

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

3. Мінфін змінив положення деяких наказів з бухоблік

Наказом Мінфіну від 09.07.2021 р. № 385 внесені зміни до деяких нормативно-правових актів з бухобліку:

 • уточнено, що у первинному документі реквізит "одиниця виміру господарської операції" вказують у грошовому та за можливості у натуральних вимірниках. Для цього скоригували абз. 1 п. 2.4 Положення № 88.

 • відразу в декілька НП(С)БО замінили згадку про коди КОАТТУ на КАТОТТГ (Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад).

 • у формі № 2-мс позицію "Разом витрати (2050 + 2165)" виклали у новій редакції.

 • у Порядку № 1213 оновили норму, яка передбачає, що спрямування підприємствами державного, комунального секторів економіки частини чистого прибутку на квартальну і річну дату балансу відображають на матеріальне заохочення - за дебетом субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" і кредитом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" наводиться сума нарахованої працівникам винагороди, допомоги, премії тощо, яка обчислена з прибутку попереднього звітного кварталу (року) відповідно до законодавства, установчих і розпорядчих документів та з урахуванням фінансового плану.

 • із НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" видалено норму, за якою застосовування МЗФС для малих і середніх підприємств не допускається підприємствами, на які не поширюється сфера його застосування.

Як шукати в продукті/модулі

 

 

Пошук за іменем файла

RE36606

 

REG704

 

RE13237

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку 

Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

4. Закон № 1060: коригування профільних законів щодо ОСББ

Набув чинності Закон № 1060, яким були внесені зміни до профільних законодавчих актів, що регламентують порядок надання житлово-комунальних послуг. Ці зміни стосуються всіх споживачів житлово-комунальних послуг, зокрема, і в тих будинках, де було створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Враховуючи важливість цих змін, розказуємо про них у матеріалах видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

 

Як шукати в продукті/модулі

 

 

Пошук за іменем файла

Т201060

 

 

BZ013167

BZ013168

BZ013169

 

BZ013169

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг

ОСББ: як створити

Закон № 1060: коригування профільних законів щодо ОСББ

ОСББ: останні новації, внесені Законом № 1060 до Закону № 2189

ОСББ: перехідні моменти новацій, унесених Законом № 1060 до Закону № 2189

 

 

 

ЮРИСТОВІ

 

5. Особливості формування податкового кредиту

Усі платники ПДВ у разі здійснення операцій з іншими платниками ПДВ фактично сплачують цей податок двічі:

 • у разі постачання власних товарів і послуг на території України, а також у разі ввезення товарів на територію Україну або їх вивезення;

 • у разі придбання товарів і послуг в інших платників ПДВ.

У другому випадку покупець є непрямим платником податку, оскільки саме продавець безпосередньо нараховує і сплачує ПДВ, включаючи суму податку до вартості своїх товарів/послуг.

Для того щоб усунути подвійне оподаткування ПДВ, в Україні існує механізм податкового кредиту. Тому з моменту реєстрації платником ПДВ суб'єкт господарювання зобов'язаний не лише нараховувати і сплачувати податкові зобов'язання, а й формувати податковий кредит.

Податковий кредит – це сума, на яку платник податків може зменшити свої зобов'язання з ПДВ за рахунок витрат на сплату ПДВ, понесених у попередніх періодах.

Операції для формування податкового кредиту

Перелік операцій, за якими платник ПДВ може визнавати податковий кредит, визначено в п. 198.1 ПКУ. До них належать операції з:

 • придбання або виготовлення товарів та послуг;

 • придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або під час передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

 • отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

 • ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

 • ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Базою для нарахування податкового кредиту є договірна вартість товарів/послуг, що складається із нарахованих (сплачених) платником податку протягом звітного періоду сум ПДВ, у зв'язку з:

 • придбанням або виготовленням товарів, наданням послуг;

 • придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

 • ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Про документи, що підтверджують формування податкового кредиту та про дату формування кредиту читайте у виданні ЮРИСТЗАКОН від 29.07.2021

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

 

Пошук за іменем файла

EA014975

ZN046951

 

 

 

BZ013102

 

 

EA014790

 

SB081050

SB080593

SB081218

Особливості формування податкового кредиту

Запитання-відповідь від 22.02.2021 ,

«Який порядок формування податкового зобов'язання та податкового кредиту у комітента та комісіонера при придбанні товарів у нерезидента?»

Компенсувальні ПДВ-зобов'язання: загальна процедура нарахування

Стаття від 05.07.2021

Остання судова практика у спорах щодо підстав для проведення податкових перевірок

Інтернет-торгівля: податковий та бухгалтерський облік

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

Документи, які підтверджують право на податковий кредит: транспортний квиток

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

6. Набрав чинності щодо планування використання земель

24 липня набув чинності Закон № 711-IX "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель". Законом врегульовуються питання встановлення меж громад, формування електронної картографічної основи для планування територій.

До 1 січня 2025 року сільські, селищні та міські ради мають забезпечити внесення до Державного земельного кадастру відомостей про:

 • функціональні зони територій, визначені у містобудівній документації на місцевому рівні, затвердженій до набрання чинності цим Законом;

 • межі територій пам'яток, історико-культурних заповідників, історичних ареалів населених пунктів та зон охорони пам'яток культурної спадщини, зазначені в історико-архітектурному опорному плані, затвердженому до набрання чинності цим Законом;

 • обмеження у використанні земель у сфері забудови.

Також відповідно до Закону протягом двох років з дня опублікування цього Закону містобудівна документація на місцевому рівні, розроблення якої розпочато до дня набрання чинності цим Законом, може затверджуватися без урахування вимог цього Закону щодо складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

 

Пошук за іменем файла

t200711

Закон України від 17.06.2020 № 711-IX,

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

7.Європейські обмеження у використанні офшорів

Офшори – Світ 1:0

Як зазначає Організація економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР), від 100 до 240 млрд доларів – такі суми податків втрачають бюджети країн світу щорічно. Інакше й не могло бути, оскільки донедавна класичний кейс використання офшору виглядав би таким чином: компанія в Белізі, акції на пред'явника, рахунок у швейцарському банку і банківська картка на компанію. Ще до обіду ABC Investments Limited купує годинник Patek Philippe і туфлі Dior в Мілані, а власник за збігом обставин за рогом проводить ділову зустріч за бокалом Château Margaux 1955 року щодо інвестицій у невелику віллу на півдні біля моря, звісно, за рахунок компанії.

 

Хто з ким і проти кого

Недобросовісне використання офшорів призводить до величезних бюджетних втрат. Тому світова спільнота не могла залишатися осторонь. На озброєння проти офшорів були взяті вже добре відомі власникам іноземних компаній інструменти, зокрема:

відкриті реєстри;

міжнародний обмін податковою інформацією;

суворий банківський комплаєнс;

законодавчі вимоги щодо економічної присутності;

податкові обтяження.

 

Я знаю, де ви заробили минулого літа

Протягом 2015 – 2017 років Парламент і Рада ЄС ухвалили четверту (Директива (ЄС) 2015/849) та п'яту (Директива (ЄС) 2018/843) директиви ЄС (далі – Директиви ЄС) щодо протидії легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зокрема, Директиви ЄС зобов'язують європейські держави створити централізовані реєстри бенефіціарних власників юридичних осіб і трастів (далі – Реєстр Бенефіціарів) та надати доступ до реєстрів контролюючим органам та агентам фінансового моніторингу.

Такий доступ є необмеженим для компетентних органів, підрозділів фінансової розвідки та учасників професійних секторів, на які поширюються правила протидії відмиванню грошей, зокрема банків, аудиторів та юридичних фірм.

 

Більш детально про те яким же чином можуть матеріалізуватися ризики, пов'язані із нерезидентними компаніями, та про те що робити у разі невідповідності бізнесу внутрішнім критеріям банку читайте в матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН від 29.07.2021

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

ЮРИСТ&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

EA014979

 

ЕА014973 ЕА014974

 

ЕА014975 ЕА014977

 

ЕА014978

 

ЕА014972

 

ЕА014976 ЕА014980

Європейські обмеження у використанні офшорів

 

Податкова амністія капіталів

Можливість добровільного декларування фізичними особами активів – закон про податкову амністію

Особливості формування податкового кредиту

Обставини, що звільняють від фінансової відповідальності за вчинення податкових правопорушень

Контрольовані іноземні компанії: оподаткування нерозподіленого прибутку

Проблеми доведення реальності господарських операцій - судова практика

Успішне доведення реальності господарських операцій

Оскарження рішень податкового органу про встановлення відсутності платника податків за місцезнаходженням

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

СУДОВА ПРАКТИКА

 

Щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, набуте до 01 січня 2013 року

Особа, яка до 01 січня 2013 року придбала нерухоме майно за договором купівлі-продажу, державну реєстрацію якого було належним чином здійснено, стала власником такого нерухомого майна з моменту державної реєстрації відповідного договору купівлі-продажу незалежно від того, чи здійснила ця особа в подальшому державну реєстрацію свого права власності.

https://verdictum.ligazakon.net/document/98483113

 

Щодо розпорядження часткою у статутному капіталі господарського товариства без згоди одного із подружжя

Чоловік та дружина розпоряджаються майном, що знаходиться у їх спільній сумісній власності, зокрема, часткою в статутному капіталі господарського товариства, за взаємною згодою, наявність якої презюмується при укладенні договорів одним з подружжя.

https://verdictum.ligazakon.net/document/98531899

 

Щодо визнання правочину з відчуження заставленого майна недійсним, вчиненого без згоди заставодержателя

Відсутність згоди заставодержателя на вчинення правочину з відчуження заставленого майна є достатньою підставою для визнання такого правочину недійсним.

https://verdictum.ligazakon.net/document/97854741