Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 26.05.2021р.

 

26.05.2021 - 01.06.2021

 

КЕРІВНИКОВІ

 

1. Електронні трудові книжки: Закон набуває чинності

Закон № 1217-IX щодо ведення обліку трудової діяльності працівників в електронній формі набуде чинності з 10 червня 2021 року, але у роботодавців буде ще п'ять років для оцифрування обліку трудової діяльності.

 

У Пенсійному фонді зазначили, що скан-копії документів повинні відповідати таким вимогам:

  • скановані копії виготовляються з оригіналів трудової книжки та документів про стаж;
  • скан-копія повинна бути кольорова;
  • сканувати необхідно усі заповнені сторінки трудової книжки в хронологічному порядку (незаповнені сторінки трудової книжки (вкладиша) сканувати не потрібно);
  • скан-копія має бути чітка та читабельна;
  • відскановані документи необхідно зберігати у форматих jpg або pdf;
  • розмір кожного файла не має перевищувати 1 мб;
  • назви файлів мають відповідати виду відсканованого документа.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Законопроекти

Законодавство

Бухгалтер і Закон

Юрист і Закон

Пошук за іменем файла

T211217

 

 

kd0001

reg110

 

BZ012925

EA014714

 

Закон України від 05.02.2021 № 1217-IX Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

Кодекс законів про працю України

Наказ, Інструкція від 29.07.1993 № 58 Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Облік трудової діяльності: від паперової до електронної форми

Судова практика щодо диджиталізації відносин із правоохоронними органами

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

2. Чи виникає дохід у ФОП платника ЄП при отриманні майна в безоплатне користування за договором позички

При отриманні майна у безоплатне користування за договором позички до суми доходу фізичної особи - підприємця платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду послуг з урахуванням звичайних цін.

Відповідно до ст. 827 Цивільного кодексу за договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними.

До договору позички застосовуються положення глави 58 ЦК, якою регулюються відносини найму (оренди) майна.

Згідно з п.п. 14.1.203 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу продаж результатів робіт (послуг) - це будь-які операції господарського, цивільно-правового характеру з виконання робіт, надання послуг, надання права на користування або розпоряджання товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими об'єктами власності, що не є товарами, за умови компенсації їх вартості, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг).

Тобто з метою оподаткування для платника податку - користувача операція з отримання майна у безоплатне користування за договором позички розглядається як безоплатне отримання послуг. При цьому слід враховувати положення п. 4 ст. 632 ЦК, відповідно до якого якщо ціна у договорі не встановлена і не може бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із звичайних цін, що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги на момент укладення договору.

Пунктом 292.1 ст. 292 ПК визначено, що доходом фізичної особи - підприємця платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ст. 292 ПК. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, доходи у вигляді бюджетних грантів, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

До суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг). Безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику єдиного податку згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику єдиного податку на відповідальне зберігання і використані таким платником єдиного податку (п. 292.3 ст. 292 ПК).

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Законодавство

Ситуації для бізнесу

Консультації

Юрист і Закон

Пошук за іменем файла

T030435

T10_2755

SB080142

ZN046892

 

 

 

EA014508

Цивільний кодекс України

Податковий кодекс України

Оперативна оренда (лізинг): облік у орендаря

Запитання-відповідь від 09.02.2021Чи відноситься здавання в оренду власного чи орендованого нерухомого майна до сфери послуг з метою застосування норм п. 291.4 ст. 291 ПКУ щодо обрання групи платників ЄП?

Згадати старе та використати нове: як бізнес оптимізуватиме витрати на оренду за новим Законом № 1117-IX у 2021 році?

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

3. Реєстрація та супровід ІТ-бізнесу в Україні

Державна податкова служба в консультації № 1292/ІПК/99-00-21-03-02-06 розповіла про порядок визначення бази оподаткування ПДВ у разі здійснення операцій з постачання послуг оренди.

 

Під ринковою ціною розуміють ціну, за якою товари (роботи, послуги) передають іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх одержати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.

 

Ринок товарів (робіт, послуг) – сфера обігу товарів (робіт, послуг), яку визначають виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території.

 

Отже, норми ПКУ (не враховуючи норми для окремих (специфічних) видів операцій):

  • визначають, що база оподаткування ПДВ операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче за звичайні ціни, що відповідають ринковим;
  • установлюють низку обов'язкових умов відповідності ціни постачання (договірної ціни) ринковій ціні, однією з яких є володіння сторонами достатньою інформацією про ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності – однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах;
  • передбачають можливість доведення невідповідності рівню ринкових цін договірної ціни.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

IPK18986

 

 

 

 

FZ002401

 

ZN047126

 

EA014541

SB110031

SB090318

Індивідуальна податкова консультація від 30.03.2021 № 1292/ІПК/99-00-21-03-02-06,

«Щодо порядку визначення бази оподаткування ПДВ у разі здійснення операцій з постачання послуг оренди»

 

Посередництво нерезидента між резидентами

Запитання-відповідь від 31.03.2021 ,

«Які особливості відображення в податковому обліку з ПДВ операцій з надання в оренду державного майна?»

Знайти ризик можна в будь-якому контрагенті

Пропорційне віднесення сум ПДВ до податкового кредиту

Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРОВІ

 

4. "Дитяча" відпустка відтепер надається й татам

Набрав чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною" від 15.04.2021 р. № 1401-IX. Тож відтепер у разі народження дитини батько може скористатися відпусткою до 14 днів. Ба більше – цією відпусткою зможе скористатися не тільки офіційний чоловік матері дитини, але й батько, що перебуває з нею у цивільному шлюбі. Розлогіше про все у коментарі видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН і сервісу ІНТЕБУХ

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: законодавство; БУХГАЛТЕР&ЗАКОН; ІНТЕБУХ

Пошук за іменем файла

t211401

 

 

BZ013032

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною" від 15.04.2021 р. № 1401-IX

Дитяча" відпустка тепер і для татусів

https://interbuh.com.ua/ua/documents/ib/10992/142786

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

5. Представництва нерезидентів в Україні

Йдеться про важливий Інформаційний лист № 20, оскільки щодо представництв нерезидентів як платників податків наразі більше запитань, аніж відповідей. На деякі з них відповіли податківці в коментованому інформаційному листі від 30.04.2021 р. № 20. В листі вказано, що він має інформаційний характер і не є індивідуальною податковою консультацією. Водночас фіскали наголосили, що кожен платник податку в порядку, визначеному ст. ст. 52 і 53 ПКУ, може звернутися до контролюючого органу з наведенням фактичних обставин операцій і наданням відповідних матеріалів для отримання індивідуальної податкової консультації. Тому, якщо виникне така потреба, платник може посилатися на інформацію з листа. Адже практика засвідчує, що на ці матеріали зазвичай орієнтуються й контролери.

Розлогіше на цю тему – в коментарі видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН № 20"

 

Як шукати в продукті/модулі

 

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

dpa2153

 

 

 

BZ013026

 

Інформаційний лист "Щодо виконання нерезидентами обов'язків щодо взяття на податковий облік, а також реєстрації платниками податку на прибуток в Україні з 1 січня 2021 року" від 30.04.2021 р. № 20

Нерезиденти в Україні: коментар до інформаційного листа № 20

Пошук одним рядком

нерезиденти

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

усі

 

6.Організація охорони праці на підприємстві

Майже перед кожним підприємством, що провадить господарську діяльність, постає питання організації охорони праці. Роботодавець у будь-якому разі зобов’язаний створити безпечні умови праці на кожному робочому місці, ужити заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві. А працівники мають бути поінформовані та проінструктовані стосовно дій, які потрібно виконувати за умови виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов’язаних із безпосередньою загрозою для їх життя і здоров’я, а також про запобіжні та захисні заходи, що мають бути вжиті. Як це зробити, дізнайтесь із теми тижня від сервісу ІНТЕРБУХ "Охорона праці":

 

Як шукати в продукті/модулі

 

Інтербух

Пошук за іменем файла

 

Організація охорони праці на підприємстві

Служба охорони праці на підприємстві: створюємо та організовуємо роботу

Інструктаж з охорони праці, стажування, дублювання перед допуском до роботи

Загальний порядок забезпечення працівників ЗІЗ

Спецодяг для працівників: які норми, порядок видачі, коли утримувати ПДФО

Пошук одним рядком

Охорона праці

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

усі

 

7. Коли можна списати ПДВ за не зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною

Блокування податкових накладних, на жаль явище вічне й безкінечне, якого уникнути платникам ПДВ просто неможливо. Не завжди вдається продавцеві розблокувати податкові накладні протягом уставленого строку в 365 днів і причини тому бувають різні, проте результат для покупця один: "зависає" ПДВ по таким податковим накладним. Тож, звісно, хочеться позбутись цієї суми якнайшвидше. Проте завдяки нормам ПКУ "муляти" очі буде ця сума не менше 1095 днів. Усі аргументи в матеріалі видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН "ПДВ за не зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною: коли можна списати".

 

Як шукати в продукті/модулі

 

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

BZ013028

 

ПДВ за не зареєстрованою в ЄРПН податковою накладною: коли можна списати

Пошук одним рядком

Списання ПДВ

Сфера бізнесу

-

усі

Розмір бізнесу

 

усі

 

 

 

ЮРИСТОВІ

 

8.  Прийнято Закон що регулює продаж земельних ділянок через електронні аукціони

Верховною Радою прийнято проект Закону № 2195 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони». Так, прийнятий за основу проект пропонує «…принципово інший…» механізм продажу землі. На сьогоднішній день земельні торги проводяться за фізичної присутності учасників і за відсутності інформаційних технологій торгів. Запропоновані ж проектом зміни передбачають електронних аукціонів, на яких і буде проводитися продаж землі.

 

Торги мають проводитися в єдиній електронній торговій системі у формі електронного аукціону в режимі реального часу в мережі Інтернет. За результатами проведення аукціону буде укладатися відповідний договір - купівлі-продажу, оренди, суперфіцій, емфітевзис земельної ділянки з переможцем земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

 

Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором та оператором електронного майданчика. Що стосується розміру, порядку сплати та повернення винагороди, що сплачується переможцем земельних торгів оператору електронного майданчика, то вони мають бути встановлені Кабміном.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

JI00556I

 

 

 

EA013814

 

EA014593

EA014598

Проект Закону України від 18.05.2021 № 2195,

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо продажу земельних ділянок та набуття права користування ними через електронні аукціони»

Електронні аукціони – ефективний інструмент для продажу земельної ділянки?

Земельні торги: курс на диджиталізацію

Електронні аукціони купівлі-продажу земельних ділянок

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

9. Fair use по-українськи: головні міфи про використання об'єктів авторських прав

За загальним правилом використання об'єкта авторського права здійснюють лише за згодою його автора та за відповідну плату. Проте реальність така, що твори часто використовують не подбавши про отримання згоди автора. В епоху диджиталізації у світі набула поширення доктрина добросовісного використання ("fair use"), яка в багатьох аспектах збігається з принципами та випадками вільного використання об'єктів авторського права, передбаченими Законом України про авторське право та суміжні права (далі – Закон № 3792-XII). Утім, українське законодавство в цьому питанні є надто деталізованим, що істотно звужує поняття добросовісного або вільного використання, не даючи йому додаткового тлумачення. Така надмірна деталізація, своєю чергою, тягне за собою не лише розбіжності в розумінні, що дозволено використовувати без дозволу, а що – ні, а й провокує спори між авторами та користувачами.

 

Наш інформаційний простір перенасичений презентаціями, електронними навчальними курсами, конференціями та форумами. На кожні фільм чи програму є сотні оглядів у YouTube (пригадаймо нещодавній скандал між каналом Geek Journal і "1+1"). У таких умовах принципи вільного використання об'єктів авторського права набули особливого значення. Що стрімкіше трансформуються креативні індустрії, то більше спорів виникає між авторами, які впевнені, що копірайт захищає від будь-якого використання їхніх творів, і користувачами, більшість яких переконані, що можна вільно використовувати будь-які авторські твори (головне, щоб не з комерційною метою), або ж узагалі сприймають такі твори як суспільне надбання, особливо якщо вони є доступними в Мережі. У цій статті поговоримо про найпоширеніші хибні думки щодо можливостей вільного використання об'єктів авторського права в Україні.

 

Хибна думка № 1: вільне використання твору завжди безоплатне

 

Вільне використання об'єктів авторського права означає їх використання без згоди автора. Проте таке використання може відбуватися як з виплатою винагороди автору, так і без неї. Зокрема, комерційне використання фонограм і відеограм (запис концерту, виконання пісні) та їх примірників допускається без згоди виробників таких фонограм, відеограм та їх виконавців, але з обов'язковою виплатою їм винагороди. Збирання винагороди за таке використання здійснюють організації колективного управління.

 

Перелік випадків вільного та безоплатного використання творів, який є вичерпним, передбачено ст. 444 ЦК України та ст. ст. 21 – 25 Закону № 3792-XII. Тому щоразу, використовуючи об'єкт авторського права без дозволу автора, передусім варто перевірити, чи підпадає це використання під вичерпний перелік, установлений законом, чи є воно безоплатним і яких додаткових вимог потрібно дотриматися (наприклад, зазначити автора та джерело запозичення) тощо.

 

Більш детально про міфи використання об'єктів авторських прав читайте в матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН від 20.05.2021

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС:Загальне законодавство

ЮРИСТ&ЗАКОН

Пошук за іменем файла

ЕА014762

 

EA014764 EA014766 EA014767 EA014770 EA014771

 

EA014772 EA014769

Fair use по-українськи: головні міфи про використання об'єктів авторських прав

Авторське право в Україні. Що це і коли виникає?

Особливості авторського права

Кардшейрінг як різновид інтернет-піратства

Веб-сайти: як захистити з юридичної точки зору?

Докази порушення прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет

Національний орган інтелектуальної власності. Що це і навіщо?

Доменні спори: актуальна практика

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі