Корпорація МЕРЕЖА
Передоплата бюджетними коштами: авансуємо правильно

Пропонуємо Вашій увазі матеріал із електронного аналітичного щотижневика  «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН»(№19).

З питань використання або підключення видань

«БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» і «ЮРИСТ & ЗАКОН» звертайтесь за тел.: (032) 240-30-34.

 

Як ми повідомляли раніше, уряд переглянув перелік випадків можливої попередньої плати за товари, роботи і послуги, що закуповуються за бюджетні кошти, а також можливі терміни авансування. Розповімо в цій консультації, як на законних підставах здійснити попередню плату за бюджетні кошти.

Олександр Зелений, 
експерт компанії "ЛІГА:ЗАКОН"

 

На заміну Постанові КМУ № 1404 прийшла оновлена урядова Постанова № 117. Тому вже з 25.04.2014 р. здійснювати попередню плату за товари, роботи і послуги, які закуповуються за бюджетні кошти, слідує з урахуванням оновлених вимог.
Відразу відмітимо, що принцип і умови авансування кардинальних змін не зазнали, тобто залишилися такими ж, як були передбачені в Постанові № 1404. Зміни торкнулися лише окремих видів товарів, робіт і послуг, за які можлива передоплата, термінів авансування і замовників-пільговиків, які могли здійснювати передоплату на термін, що виходить за межі бюджетного періоду.
 
Дотримуємося умов авансування

 

Нагадаємо, що згідно ст. 49 БКУ розпорядник бюджетних коштів приймає рішення про оплату товарів, робіт, послуг і дає доручення на здійснення платежу органам Казначейства тільки після отримання таких товарів (робіт, послуг). Це правило загальне для усіх, але, як відомо, з будь-якого правила є виключення. Отже, БКУ стверджує: спочатку товари (роботи, послуги), а потім - гроші, проте і це у разі, якщо інше не передбачене бюджетним законодавством, зокрема нормативами Кабміну. Власне норми новоспеченої Постанови № 117 і покликані стати тими виключеннями, згідно з якими бюджетники отримали можливість авансувати товари, роботи і послуги.
 
Нормами Постанови № 117 керуються розпорядники бюджетних коштів (п. 47 ст. 2 БКУ) і одержувачі бюджетних коштів (п. 38 ст. 2 БКУ). Відмітимо, що в Постанові № 1404 ці суб'єкти називалися замовниками. У оновленій же постанові вони конкретизовані і приведені у відповідність з термінологією БКУ.
Отже, згідно з Постановою № 117 розпорядники і одержувачі бюджетних коштів мають право на попередню плату за товари, роботи і послуги. Проте, для того, щоб законно її провести, необхідно виконати ряд умов.
  • По-перше, головний розпорядник засобів (п. 18 ст. 2 БКУ) обов'язково повинен схвалити таку передоплату. Зробить він це, видавши розпорядливий документ. Без належно оформленого рішення головного розпорядника засобів органи Казначейства таку передоплату просто не проведуть.
  • По-друге, обов'язкова наявність договору про закупівлю, який заключають відповідно до положень ЦКУ і ГКУ. При укладенні такого договору в його умовах необхідно передбачити розмір передоплати, що вноситься.

На замітку

У разі закупівлі товарів, робіт і послуг, якщо вартість предмета закупівлі (без урахування ПДВ), товару (товарів), послуги (послуг) рівна або перевищує 100 тис. грн, а робіт - 1 млн. грн, застосовують Закон про держзакупівлі.

Згідно п. 2 ст. 40 Закону про держзакупівлі, у разі здійснення закупівлі за рахунок засобів держбюджету і місцевих бюджетів, замовникам дано право передбачати в договорі про закупівлю здійснення попередньої оплати відповідно до вимог бюджетного законодавства, тобто відповідно до Постанови № 117.

 

  • По-третє, в договорі про закупівлю, дотримуючись вимог Постанови № 117, необхідно передбачити граничний термін виконання постачання виконавцем договору. До закінчення такого граничного терміну узяті зобов'язання у розмірі передоплати мають бути або виконані, або аванс має бути повернений.
Якщо після закінчення терміну, зафіксованого в договорі, узяті зобов'язання по передоплаті не будуть виконані або виконані частково, то передоплату (її частину) розпорядникам або одержувачам бюджетних коштів необхідно повернути. У разі неповернення передоплати і непогашення узятих зобов'язань у відведений термін у них виникне дебіторська заборгованість, а з наступного дня вже розпочинається закінчення терміну позовної давності. Крім того, якщо будуть порушені терміни, зафіксовані в Постанові № 117, такий факт буде трактуватися як порушення бюджетного законодавства.
 
Для запобігання бюджетного порушення в умовах договору далекоглядно буде закріпити штрафні санкції за несвоєчасне повернення передоплати або за невиконання в строк зобов'язань по постачанню товарів, робіт або послуг. Зробити це можна, наприклад, встановивши санкцію у вигляді неустойки за  порушення термінів виконання зобов'язань. Така міра зможе допомогти стимулювати виконання узятих зобов'язань і уникнути тяганини з претензійно-позовною роботою.

Зверніть увагу!

Порушення вимог БКУ при здійсненні попередньої плати за товари, роботи і послуги за рахунок бюджетних коштів, а також порушення порядку і термінів здійснення такої оплати кваліфікуватиметься як порушення бюджетного законодавства (п. 22 ст. 116 БКУ).

За це порушення застосовуватися така міра дії, як призупинення бюджетних асигнувань, яка передбачає припинення повноважень по узяттю бюджетного зобов'язання у відповідній сумі на термін від одного до трьох місяців в межах поточного бюджетного періоду шляхом внесення змін до розпису бюджету (смету).


  • По-четверте, термін, на який може здійснюватися передоплата за товари, роботи і послуги, не може виходити за межі поточного бюджетного періоду. Згідно ч. 1 ст. 3 БКУ бюджетний період для усіх бюджетів, що становлять бюджетну систему України, складає один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.
Таким чином, термін дії договору в частині виконання зобов'язань по передоплаті  (договори в цілому) повинен обмежуватися 31-м грудня року, в якому буде виконана така передоплата. Зверніть увагу, що це правило переважає над дозволеними термінами  передоплати, зафіксованими в п. 1  Постанови № 117.

Приклад

Умова:

Розпорядник бюджетних коштів укладає договір на постачання пожежно-рятувальної техніки і передбачає в істотних умовах договору передоплату. Договір укладається 2 серпня 2014 року і діє з моменту його підписання.

Рішення:

У пп. 4 п. 1 Постанови № 117 передоплата на придбання  пожежно-рятувальної техніки передбачена на термін не більше 6 місяців (див. таблицю). Проте фіксація в договорі граничної  дати виконання зобов'язань по передоплаті (внесеному авансу) 2-м лютого 2015 року буде неправильною,  оскільки авансування такої закупівлі можливе лише в межах 2014 року. Відповідно, такою датою буде 31 грудня 2014 року.


Виключеннями з такого правила стали окремі товари, роботи або послуги, приведені в п. 2 Постанови № 117. Для них в договорі можна встановлювати граничний термін передоплати, який виходитиме за межі бюджетного року.

Приклад

Умова:

Одержувач бюджетних коштів, у рамках проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій по заміні ліфтів в житлових будинках і закладах соціальної сфери, укладає договір на виконання робіт, в якому передбачає передоплату на придбання відповідного устаткування. Договір укладається 20 травня 2014 року і діє з моменту його підписання.

Рішення:

Граничний термін здійснення передоплати для закупівлі такого устаткування, згідно пп. 5 п. 1 Постанови № 117, складає один рік. Оскільки в п. 2 Постанови № 117 для такого устаткування зроблено виключення (див. таблицю), передоплата в договорі може бути передбачена на увесь цей термін, т. е. до 20 травня 2015 року. Відповідно, бюджетне правило, пов'язане з датою 31 грудня, в цьому випадку не діє.


Для зручності приведемо в таблиці перелік товарів, робіт і послуг, за які можлива передоплата, і її граничні терміни здійснення, а також вкажемо граничні дати, пізніше за яких авансування на такі терміни неможливе. У випадку якщо до кінця року (бюджетного періоду) часу залишилося менше, ніж граничний термін можливої передоплати (встановлений в п. 1 Постанови № 117), початком такого терміну буде дата здійснення передоплати, передбачена в договорі, а датою його закінчення - 31 грудня поточного року. Крім того, вкажемо виключення з цього правила, тобто вкажемо товари, роботи і послуги, авансувати які можливо на увесь граничний термін, що навіть виходить за межі бюджетного періоду (див. таблицю).

 

Таблиця

Товари, роботи і послуги / граничні терміни авансування

Гранична дата*

на термін не більше одного місяця:

 

послуги пошти і зв'язку

1 грудня

санаторно-курортні послуги для окремих категорій осіб, що мають право на їх придбання відповідно до законодавства

1 грудня

послуги з енергопостачання

1 грудня

товари, роботи і послуги, пов'язані з організацією і проведенням офіційних державних і міжнародних заходів, з'їздів, конференцій, а також виборів і референдумів

1 грудня

транспортні послуги з авіаперевезень і залізничних перевезень

1 грудня

послуги, що надаються спеціалізованими санітарними автомобілями екстренної медичної допомоги

1 грудня

технічні і інші засоби реабілітації, послуги з їх післягарантійного ремонту

1 грудня

путівки в дитячі заклади оздоровлення і відпочинку для дітей, що потребують особливої соціальної уваги і підтримки, і дітей, що потребують особливих умов для оздоровлення

1 грудня

транспортно-експедиторські послуги, пов'язані з перевезенням національного контингенту України за межами її території залізничним, морським і автомобільним транспортом

1 грудня

інші товари вартістю не більше 100 тис. грн

1 грудня

інші роботи і послуги, якщо розмір передоплати не перевищує 30 % їх вартостей

1 грудня

на термін не більше двох місяців:

 

санаторно-курортні послуги для інвалідів із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта і спинного мозку), що мають право на їх придбання відповідно до законодавства

1 листопада

на термін не більше трьох місяців:

 

роботи по новому будівництву, реконструкції, реставрації, капітальному ремонту і технічному переоснащенню, придбання основних засобів і житла

1 жовтня

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи

1 жовтня

роботи із створення, виготовлення літературних, художніх і інших творів

1 жовтня

товари, роботи і послуги, які мають тривалий цикл виробництва (більше трьох місяців) і/або технічною специфікацією для яких встановлені спеціальні вимоги до технічних характеристик предмета закупівлі (процесу виробництва), які відрізняються від міжнародних або національних стандартів, норм і правил

виключення

програмне забезпечення (програмні продукти, зокрема ліцензійні екземпляри комп'ютерних програм, інформаційних продуктів, інформаційних систем і комплексів, баз даних) і роботи з його створення

1 жовтня

товари, роботи і послуги у нерезидентів України, якщо вони не робляться (не надаються) в Україні

1 жовтня

вакцини для профілактичних щеплень людей і тварин

виключення

медичне устаткування і санітарні автотранспортні засоби для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру

виключення

товари і послуги, пов'язані з організацією і проведенням учбово-тренувальних зборів і спортивних змагань за кордоном, міжнародних спортивних змагань в Україні, якщо здійснення передоплати передбачене регламентними документами міжнародних спортивних організацій

1 жовтня

марки акцизного податку для маркіровки алкогольних напоїв і тютюнових виробів

1 жовтня

лікарські засоби і вироби медичного призначення

виключення

товари, роботи і послуги відповідно до програм Глобального фонду для боротьби з СНІДОМ, туберкульозом і малярією в Україні

1 жовтня

на термін не більше шість місяців:

 

пожежно-рятувальна техніка

1 червня

устаткування для створення центру по застосуванню Пет-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань

1 червня

науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи по розробці і виготовленню ракетно-космічної техніки

1 червня

товари і послуги, пов'язані з виготовленням і розміщенням на телевізійних каналах (у телепрограмах) рекламних відеороликів, що пропагують військову службу за контрактом

1 червня

устаткування і матеріали для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій і магістральних електричних мереж, а також технологічного і гірничо-шахтного устаткування для будівництва підприємств уранодобувної промисловості

1 червня

товари, роботи і послуги, пов'язані з випуском національних фільмів

1 червня

матеріали і устаткування, необхідне для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій по заміні світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED, - технологій

виключення

роботи по капітальному ремонту, пов'язані з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

виключення

на термін не більше одного року:

 

періодичні видання

1 січня

матеріали, конструкції, вироби, необхідні для виконання робіт по будівництву великих і позакласних мостів

1 січня

устаткування, необхідне для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій по заміні ліфтів в житлових будинках і закладах соціальної сфери

виключення

Дата, пізніше за яку авансування на повний граничний термін (місяць, 2 місяці, 3 місяці, півроку, рік) неможливе, оскільки такий термін обмежений кінцем бюджетного періоду (31 грудня).

 

Правовий глосарій:

1. БКУ - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456 - VI.

2. ЦКУ - Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 - IV.

3. ГКУ - Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436 - IV.

4. Закон про держзакупівлі - Закон України "Про здійснення державних закупівель" від 10.04.2014 р. № 1197 - VII.

5. Постанова № 117 - постанова КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 р. № 117.

6. Постанова № 1404 - постанова КМУ "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 09.10.2006 р. № 1404.

 

Законодавтво, пов'язане із цією статтею, консультації
та коментарі податкових органів -
все це Ви знайдете у системах ЛІГА:ЗАКОН.