Корпорація МЕРЕЖА
Інф. бюлетень від 15.07.2020р.

КЕРІВНИКОВІ

 

1. Зміни в державній реєстрації

З 15.07.2020 набирають чинності деякі зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV, унесені Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству" від 05.12.2019 р. № 340-IX.

Зміни, що набирають чинності, передбачають унесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації про встановлення/скасування вимог нотаріального засвідчення справжності підпису учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності юридичної особи та/або правочину, предметом якого є його частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, як-от:

  • відомостей про такого учасника: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), серія та номер паспорта, якщо учасник – фізична особа; найменування, країна резидентства, місцезнаходження та ідентифікаційний код, якщо учасник – юридична особа;
  • вимог нотаріального засвідчення справжності підпису та/або нотаріального посвідчення правочину.

Крім того, розширено перелік заявників, яким надано право подання документів для державної реєстрації, як-от:

"учасник юридичної особи приватного права (крім акціонерного товариства) – у разі подання документів для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо встановлення вимоги нотаріального засвідчення справжності підпису такого учасника під час прийняття ним рішень з питань діяльності відповідної юридичної особи та/або вимоги нотаріального посвідчення правочину, предметом якого є частка такого учасника у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, чи скасування такої вимоги".

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

T190340

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству від 05.12.2019 р. № 340-IX

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

2. Камеральні перевірки без присутності платника податку

Зверніть увагу на роз'яснення ДПС щодо порядку проведення й оформлення результатів камеральних перевірок.

Камеральну перевірку своєчасності сплати узгодженої суми податкового зобов'язання проводять лише на підставі даних, що зберігаються у відповідних інформаційних базах контролюючого органу ДПС, водночас згода платника податків на перевірку та його присутність під час її проведення не обов'язкова.

 

Оформлюють результати камеральної перевірки відповідно до вимог ст. 86 ПКУ, якою не передбачено вимоги щодо складання акта камеральної перевірки за формою, що має бути затверджена нормативно-правовим актом.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

PK2508

Індивідуальна податкова консультація від 23.06.2020 р. № 2540/6/99-00-04-01-03-06/ІПК

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

БУХГАЛТЕРОВІ

 

3. Унесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів

Наказом Мінфіну "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13" від 18.06.2020 р. № 306 унесено зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів. Так, зокрема:

– реквізитів фіскального чека побільшало, і це в тому числі пов'язано із запровадженням з 01.08.2020 програмних РРО. Тож з'явились, зокрема, такі: цифрове значення штрихового коду товару, сума комісійної винагороди (за наявності), QR-код, який містить код автентифікації повідомлення (МАС) цього чека, дату й час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО* тощо;

* До 01.08.2021 вимоги до форми та змісту розрахункових документів у частині: створення електронних розрахункових документів; відображення найменування суб'єкта господарювання; цифрового значення штрихового коду товару; заокруглення суми до сплати; зазначення валюти операції; найменування платіжної системи; QR-коду не поширюються на розрахункові документи, що створюються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких включено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які не перебували на обліку в контролюючих органах до дня набрання чинності цим наказом. А ось після 01.08.2021 ця норма є обов'язковою для всіх;

– удосконалено форму видаткового чека (ФКЧ-2) під видачу готівки держателям ЕПЗ. Ідеться про так званий сервіс "готівка на касі".

Цей наказ набирає чинності з 01 серпня 2020 року, але не раніше за день його офіційного опублікування, що за попередньою інформацією відбудеться 17.07.2020.

Як шукати в продукті/модулі

ІПС

Пошук за іменем файла

RE34907

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 21 січня 2016 року № 13

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

4. Земельний податок для єдинників: як сплатити й відзвітувати з 1 липня

Використання землі в Україні є платним. Об'єктом плати за землю вважають земельну ділянку. Плату за землю справляють відповідно до закону.

Плата за землю є обов'язковим платежем у складі податку на майно, який справляють у формі земельного податку чи орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (пп. 14.1.147 ПКУ).

Спрощена система оподаткування не звільняє єдинників від обов'язків сплати земельного податку, а запроваджує інші умови, порядок і механізм його сплати.

З 01.07.2020 єдинникам першої – третьої груп, які є власниками або постійними користувачами землі, якщо вони здають в оренду, найм (передають у безкоштовне користування за договорами позики) земельні ділянки або нерухомість, розташовану на таких земельних ділянках, доведеться сплачувати земельний податок і подавати податкову звітність із плати за землю на загальних умовах.

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

БУХГАЛТЕР&ЗАКОН

ІНТЕРБУХ

Пошук за іменем файла

T200466

 

 

BZ012474

 

SB080205

SB110100

ZX006107

TMS17031

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві

Земельний податок для єдинників: як сплатити й відзвітувати з 1 липня

Сплата плати за землю платниками єдиного податку

Порядок заповнення звітності з плати за землю

Форма декларації

Алгоритм заповнення

Пошук одним рядком

Земельний податок для єдинників

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

ЮРИСТОВІ

 

5. Складання накладних у разі роботи з кількома РРО

Державна податкова служба в ІПК № 488/6/99-00-04-01-03-06/ІПК роз'яснила нюанси складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій із постачання послуг, оплата за які здійснюється протягом дня кількома реєстраторами розрахункових операцій. Так, платник податку, який здійснює операції з використанням РРО і який не делегував право на складання податкових накладних філіям та іншим структурним підрозділам такого платника податку, може прийняти рішення щодо:

  • складання окремих податкових накладних за щоденними підсумками операцій за показниками кожного РРО;
  • складання однієї податкової накладної за щоденними підсумками операцій за показниками всіх РРО.

 

При цьому за операціями з постачання товарів і послуг, які оподатковуються ПДВ, та за операціями з постачання товарів і послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, платник податку зобов'язаний скласти окремі податкові накладні.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

IPK13160

Індивідуальна податкова консультація від 07.02.2020 № 488/6/99-00-04-01-03-06/ІПК "Щодо складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій з постачання послуг, оплата за які здійснюється протягом дня декількома реєстраторами розрахункових операцій"

Пошук одним рядком

 

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

6. ВС про оцінку доказів у разі антиконкурентних узгоджених дій

Верховний Суд неодноразово наголошував на тому, що господарським судам першої та апеляційної інстанцій під час вирішення справ щодо визнання недійсними рішень АМК про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, за антиконкурентні узгоджені дії щодо спотворення результатів торгів і накладення штрафу належить оцінювати докази на своє внутрішнє переконання в порядку ч. 2 ст. 86 ГПК, зокрема досліджувати також вірогідність і взаємний зв'язок доказів у справі в їх сукупності. Тобто питання про наявність/відсутність узгоджених антиконкурентних дій суди мають досліджувати виходячи з усієї сукупності обставин і доказів, з'ясованих і досліджених у справі, у їх взаємозв'язку.

 

Верховний Cуд, проаналізувавши досить складну справу про випадок порушення законодавства про захист економічної конкуренції, дійшов цікавого висновку: порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є навіть намір суб'єктів господарювання погодити власну поведінку. Докладніше ознайомитися зі справою можна в матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН № 26 від 16.07.2020.

 

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

Пошук за іменем файла

EA013946

SI090411

EA013691

 

EA013733

BX000008

BX000007

ВС про оцінку доказів у разі антиконкурентних узгоджених дій

Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання

Судова практика захисту клієнтів від порушень конкурентного законодавства

Антимонопольний комітет не Робін Гуд: вплив на ціни та бізнес під час карантину

Процедура розгляду справи про узгоджені дії

Отримання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання

Пошук одним рядком

 

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі

 

 

7. Побудова комплексного захисту вебсайту, додатка, комп'ютерної програми. Стратегія та перспективи

Сьогодні правовласники нерідко постають перед потребою забезпечення правової охорони веб-сайтів, що їм належать і мають комерційну тематику, від копіювання або створення копій сайтів, а розробники комп'ютерних програм і мобільних додатків можуть бути зацікавлені в максимальному захисті створеного ними продукту від незаконного використання.

Якщо розглянути зазначені об'єкти докладніше, то можна зробити висновок про те, що стратегію захисту може бути побудовано за такими напрямами:

  • захист програмного коду;
  • захист зовнішнього вигляду (інтерфейсу, дизайну сторінок або їх частин);
  • захист алгоритмів і принципів роботи.

На практиці можна використовувати один із зазначених варіантів захисту або кілька (усі). Залежно від обраної стратегії, відповідно, мова може йти про ідентифікацію і правовий захист вебсайту, програми або додатка як об'єкта авторського права, промислового зразка або знака для товарів і послуг, корисної моделі. Розглянути ці варіанти докладніше можна в матеріалі видання ЮРИСТ&ЗАКОН № 26 від 16.07.2020.

Як шукати в продукті/модулі

ІПС: Загальне законодавство

ЮРИСТ&ЗАКОН № 26 від 16.07.2020

Пошук за іменем файла

EA013947

 

EA013517

 

BZ012328

EA013411

SB081247

EA013941

 

EA013948

 

EA013945

EA013943

EA013944

 

EA013942

 

EA013949

EA013951

EA013952

Побудова комплексного захисту вебсайту, додатка, комп'ютерної програми. Стратегія та перспективи

Як придбати веб-сайт? Юридичне оформлення купівлі веб-сайту для підприємницьких цілей

Інтернет-магазин: організаційні аспекти

Механізми правового захисту ОІВ

Інтернет-торгівля: загальні положення

П'ять найпоширеніших помилок, які можуть призвести до втрати інтелектуальної власності

Запровадження на підприємстві ефективного менеджменту об'єктів інтелектуальної власності

Представництво інтересів клієнтів щодо припинення недобросовісної конкуренції

Реєстрація торговельних марок в Україні та за кордоном

Захист від недобросовісної конкуренції у сфері інтелектуальної власності

Загальні положення розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

Особливості оподаткування доходу нерезидентів у вигляді роялті у 2020 році

Методи боротьби з недобросовісною конкуренцією

Боротьба з контрафактними та піратськими товарами

Пошук одним рядком

 

Сфера бізнесу

 

Усі

Розмір бізнесу

 

Усі